Login

Hydrotheek

help
Handleiding uitvoering debietmetingen op proefopstelling in Breda [Boek]
Stowa \ Stichting RIONED \ 2009
Riolering is niet de meest ideale omgeving voor meetapparatuur. Hierdoor kan meetapparatuur in de praktijk minder goed werken dan de specificaties doen vermoeden. Bij de proefopstelling in Breda kunnen leveranciers –onder voorwaarden– de werking van ...
help
Meer inzicht in commerciële algenteelt : Yara zet algen in om proceswater te zuiveren \ Agro & chemie : ondernemen in de biobased economy [Artikel]
Guiking, A. \ 2013
Kunstmestfabrikant Yara gaat proceswater zuiveren door het inzetten van algen. Deze halen stikstof uit het water en krijgen CO2 toegediend als extra groeimiddel. In een twee jaar durende proef moeten een groot aantal vragen worden beantwoord die moge ...
help
Riothermie helpt bij halen van klimaatdoelen : dossier: Riolering en afvalwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hartman, E. \ 2014
Mondiaal, en zeker ook landelijk, zijn er doelstellingen om de CO2-uitstoot terug te dringen en zo de klimaatverandering te beperken. Een middel dat kan bijdragen, is de terugwinning van warmte uit afvalwater in het riool: riothermie. Royal Haskoning ...
help
Groen goud op komst? : Wageningen UR bouwt grootschalig algenproeflab \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Wolters, H. \ 2010
Algen zouden dé brandstofbron voor de toekomst kunnen zijn, en waardevolle voedingssupplementen kunnen leveren. Maar hoewel het ene na het andere algenkweekbedrijf van start gaat, is er nog geen sprake van een revolutionaire omslag. Om de algenkweek ...
help
Demonstratieonderzoek vergaande nutriëntenverwijdering : nageschakelde zuiveringstechnieken op de AWZI Leiden Zuid-West [Boek]
Terwisscha van Scheltinga, S.C. \ 2009
Het toepassen van technieken van nageschakelde filtratie van rwzi-effluent is een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling in de afvalwaterzuivering. Dit rapport bevat waardevolle resultaten en de uitkomsten van het demonstratie-onderzoek betreffende vergaan ...
help
Verkenning actief-kooladsorptie en geavanceerde oxidatietechnieken : nageschakelde zuiveringstechnieken op de AWZI Leiden Zuid-West [Boek]
Terwisscha van Scheltinga, S.C. \ 2009
Het toepassen van technieken van nageschakelde filtratie van rwzi-effluent is een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling in de afvalwaterzuivering. Dit rapport bevat waardevolle resultaten en de uitkomsten van het demonstratie-onderzoek betreffende vergaan ...
help
Proefonderzoek bespaart tijd en kosten [Thema: Waterproductiebedrijf Heel] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smeets, P. \ Hoeymakers, A. \ Engels, P. \ Feij, L. \ 2002
Voor de bouw van waterproductiebedrijf Heel van Waterleiding Maatschappij Limburg is het proefonderzoek in een proefinstallatie niet vooraf uitgevoerd, maar liep het (door de grote tijdsdruk) gelijk met het ontwerp en de bouw van het productiebedrijf ...
help
Gesloten kringloop met omgekeerde osmose of membraandestillatie : oppervlaktewater moet in 2015 fysisch, biologisch en chemisch goed zijn \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2011
TNO heeft samen met Wageningen UR Glastuinbouw een inventarisatie uitgevoerd naar geschikte zuiveringstechnieken om de waterstroom op tuinbouwbedrijven gesloten te krijgen. Uit de haalbaarheidstudie komen twee veelbelovende technieken naar voren die ...
help
Waterschap Groot Salland beoordeelt effluent rwzi met Toxbox \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wiegman, W. \ 2001
In het kader van het streven naar een totaal-effluentbeoordeling van afvalwaterstromen ontwikkelde Waterschap Groot Salland een eigen toxiciteitstest, de Toxbox, waarmee effluent over langere tijd op locatie getest kan worden. Het betreft een doorstr ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.