Login

Hydrotheek

help
Sterkte gestructureerde kleibekleding in beeld : grote triaxiaalproef geeft verrassende reultaten : dossier: Sterkte bij golfoverslag \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hoven, A. van \ Kruse, G.A.M. \ Zwanenburg, C. \ 2008
De sterkte van de kleilaag met bodemstructuur op een dijk is slecht te bepalen met gebruikelijke triaxiaalproeven met kleine monsters. Onderzoekers namen de proef op de som met monsters van grotere afmetingen
help
Prestaties spuitkop en spoeldruk gecontroleerd : gemeente Arnhem controleert rioolreinigingsvoertuigen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2013
IKT Nederland heeft onlangs in opdracht van de gemeente Arnhem een aantal testen en metingen uitgevoerd bij drie rioolreinigingsvoertuigen. De proeven hadden o.a. als doel om de druk vast te stellen waarmee het water de spuitkop verlaat. Het vermogen ...
help
IKT test kwaliteit putrenovaties in de praktijk \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bresser, J. \ Bloedjes, L. \ 2014
IKT Instituut voor Ondergrondse Infrastructuur) is gestart met een grootschalige kwaliteitstest voor putrenovaties. Het doel van deze proef is om meer inzicht te krijgen - en conclusies te kunnen trekken - over kwaliteitsaspecten van renovatiesysteme ...
help
Doorlatendheidstest onder de loep : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Schuurman, I. \ Dikkenberg, B. van \ 2015
De doorlatendheid van de bodem is één van de bepalende factoren voor het dimensioneren en het functioneren van infiltratie- en drainagesystemen. Wareco Ingenieurs heeft de Leidraadmodule 'Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage' in opdr ...
help
Bestraten met de Drainvast en de Drainbrick : innovatie zorgt voor snellere afvoer van water op bestratingen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Boer, B de \ 2014
Samen met ingenieursbureau Tauw en de gemeente Bergen is een onderhoudsarme, duurzame oplossing gevonden om regenwater via de bestrating te kunnen infiltreren. Daartoe werden verschillende materialen en modellen getest. Uiteindelijk bleek de drainvoe ...
help
Verslag symposium Leendert de Boerspolder : nieuw geteste rekenregel geeft accurate voorspelling stabiliteit waterkeringen [Brochure]
2016
Op woensdag 6 april 2016 vond in Burgers’ Zoo in Arnhem een symposium plaats over de dijkbezwijkproef die in oktober 2015 werd uitgevoerd in de Leendert de Boerspolder. De proef met een kleidijk op veen bood onderzoekers een unieke kans meer te weten ...
help
Development and validation of an ecotoxicity test using field collected eggs of the riverine mayfly Ephoron virgo \ Proceedings of the section Experimental and Applied Entomology of the Netherlands Entomological Society (NEV) [Artikel]
Greve, G.D. \ Geest, H.G. van der \ Stuijfzand, S.C. \ 1999
help
Acuut toxiciteitsonderzoek aan effluenten uitgevoerd door regionale waterkwaliteitsbeheerders : rapportage van praktijkervaringen [Boek]
Baltus, C.A.M. \ 2000
help
Horizontale meetmethoden voor uitloging van bouwmaterialen naar grond- en oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eikelboom, R. \ Sloot, H. van der \ Dijkstra, J. \ 2004
Beoordeling van materialen op uitloging van potentieel schadelijke stoffen krijgt steeds meer aandacht. Het speelt in vele sectoren, waaronder het waterbeschermingsbeleid, bijvoorbeeld voor emissies vanuit bouwmaterialen naar grond- en oppervlaktewat ...
help
Development of horizontally standardized leaching tests for construction materials: a material based or release based approach? : identical leaching mechanisms for different materials [Boek]
Sloot, H.A. van der \ Dijkstra, J.J. \ 2004
There is a wide range of existing release-based tests that attempt to simulate individual field conditions for each specific material,instead of focusing on the common underlying mechanisms that control the release.Such test methods are typically "co ...
help
Met nieuwe kookproef snel informatie over kalkafzetting : alternatief voor PACC-meting [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Keltjens, L. \ Brink, H. \ 2005
Bij gebruik van drinkwater is overmatige kalkafzetting hinderlijk, omdat extra moet worden gereinigd en ontkalkt. Het leidt tot kosten voor onderhoud en versnelde vervanging van apparatuur. Voor waterbedrijven is het daarom belangrijk om de kalkafzet ...
help
Alternative approaches can greatly reduce the number of fish used for acute toxicity testing \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Hoekzema, C.C. \ Murk, A.J. \ Waart, B.J. van de \ 2006
Acute toxicity tests with algae, daphnids, and fish are required for the classification and environmental risk assessment of chemicals. The degree of risk is determined by the lowest of these acute toxicity values. Many ecotoxicological programs are ...
help
Overstortmonitoring is cruciaal voor goed rioolbeleid \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bekkum, B. van \ 2010
Iedere gemeente moet het Basisrioleringsplan (BRP) regelmatig actualiseren. De gemeente Boskoop ging in 2010 samen met advies- en ingenieursbureau Oranjewoud aan de slag. De actualisatie leidde in Boskoop tot een grote verrassing. Er bleek namelijk e ...
help
Rijnland en STOWA maken kennis met ontpolderingswerk: stresstest veenkaden \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2014
Hoe sterk zijn veenkaden nu echt? Het is een vraag waarop waterkeringbeheerders dolgraag het antwoord willen weten, zeker na de veenkadendoorbraken in 2003. Een voorgenomen ontpoldering in het beheersgebied van Rijnland biedt een fantastische kans da ...
help
Aan de slag met nieuw beleid : vierde landelijke toetsing : thema Dijken en delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kiela, P. \ 2014
Op 1 januari 2017 start de 4e landelijke toetsronde voor de primaire keringen. Waterschappen en Rijkswaterstaat zullen in totaal ongeveer 3.750 km keringen en circa 1.750 kunstwerken gaan toetsen op veiligheid. Ondertussen is het beleid ingrijpend ge ...
help
Addendum op de leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen betreffende de boezemkaden [Boek]
2010
Dit Addendum bevat de gewenste tussentijdse verbeteringen van het toetsinstrumentarium voor de boezemkaden. Hoofddoelstelling is het verkrijgen van een beter beeld van de veiligheid van de boezemkaden. Hiertoe dient de verbeterde toetsmethode voor de ...
help
Almere regelt rioolgemalen in met digitaal water \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Blokzijl, E. \ Hof, A. \ Kooij, K. \ 2010
De gemeente Almere heeft sinds enige tijd een gemalensimulator in huis om op efficiënte wijze rioolgemalen in te regelen. Met name voor niet-alledaagse regelingen kan dit apparaat veel tijd en geld besparen. De PLC van een regelautomaat wordt voor he ...
help
Glastuinbouw gespiegeld : verkenning naar de toepassing van duurzaam waterbeheer voor glastuinbouwgebieden (watertoets) [Boek]
Kok, T. \ Esch, J. van \ Janssen, J. \ 2002
help
Identification and characterization of phosphorus-rich sandy soils \ Netherlands journal of agricultural science : issued by the Royal Netherlands Society for Agricultural Science [Artikel]
Koopmans, G.F. \ Zeeuw, M.E. van der \ Römkens, P.F.A.M. \ 2001
Verschillende chemische analysemethoden zijn bekeken, om te komen tot een betrouwbare identificatie van fosforrijke en voor uitspoeling gevoelige fosforrijke gronden
help
Meetopstelling voor hoogwater peilregistratie : afwijking tussen gemeten en werkelijke waterhoogte [Boek]
Dommerholt, A. \ Boiten, W. \ Hoffmann, M.R. \ 2001
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.