Login

Hydrotheek

help
Toxiciteit onder de loep : een speurtocht naar de oorzaken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berbee, R. \ Kate, E. ten \ Zwiers, M. \ 2001
Basisprincipes van de TIE-methode (toxicity-identification-evaluation). Deze toxiciteit identificatiemethode maakt onderdeel uit van totaal-effluentbeoordeling (TEB)
help
Activity-based relationships for aquatic ecotoxicology data : use of the activity approach to strengthen MoA [Boek]
European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC) \ 2013
Two ECETOC Task Forces on the risk assessment of PBTs have produced recommendations to enable the risk assessment of materials of high concern under REACH and other regulatory programs. In the first task force, one key approach for development of a m ...
help
Herkenning cyanobacteriën in het veld [Boek]
Cyanobacteriën-werkgroep \ 2002
Om de kans op toxische algen te kunnen inschatten kan in het veld met het blote oog een eerste beoordeling gemaakt worden of in een water cyanobacteriën aanwezig zijn of niet. Vermoedelijke aanwezigheid van cyanobacteriën kan een reden zijn om het wa ...
help
Waterverontreiniging door overschakeling op watergedragen verven [Boek]
Tauw Infra Consult \ 1993
help
De ecologische betekenis van toxische druk in verontreinigde sedimenten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Posthuma, L. \ Zwart, D. de \ Reeze, B. \ Postma, J. \ 2012
Bij de beoordeling van verontreinigde sedimenten volgens de Waterwet wordt als maat een grootheid toxische druk gehanteerd. Twee maatstrepen op de maatlat duiden aan dat door de sedimentverontreiniging beperkte dan wel grote effecten kunnen optreden ...
help
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vierentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (pentabroomdifenylether) = Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil portant vingt-quatrième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphényléther) = Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlements und des Rates zur 24. Änderung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen (Pentabromdiphenylether) = Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending for the 24th time Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (pentabromodiphenyl ether) [Standaard]
2000
help
Totaal-effluentbeoordeling : bioaccumulatie en genotoxiciteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Maagd, G.J. de \ 2001
In het kader van de totaal-effluentbeoordeling (TEB) moet afvalwater ook op bioaccumulatie en genotoxiciteit beoordeeld worden
help
Intra- and interlaboratory calibration of the DR CALUX® bioassay for the analysis of dioxins and dioxin-like chemicals in sediments \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Besselink, H.T. \ Schipper, C. \ Klamer, H. \ 2004
In the Fourth National Policy Document on Water Management in the Netherlands, it is defined that in 2003, in addition to the assessment of chemical substances, special guidelines for the assessment of dredged material should be recorded. The assessm ...
help
Probabilistic environmental risk assessment of zinc in Dutch surface waters \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Sprang, P.A. van \ Verdonck, F.A.M. \ Vanrolleghem, P.A. \ 2004
In the framework of the European Union (EU) New and Existing Chemicals Policy, a regional risk assessment for Zn according to the current technical guidance documents and a probabilistic approach, by mathematically integrating both best-fitting expos ...
help
Nader onderzoek baggerspecie Rotterdamse haven: TIE-fase II onderzoek [Boek]
Leonards, P. \ 2005
Baggerslib wordt momenteel niet alleen chemisch maar ook biologisch met bioassays beoordeeld. Een van de gebruikte assays is de DR-CALUX die reageert op verbindingen met een dioxine-achtige toxiciteit. In 2005 zijn in een aantal slibmonsters verhoogd ...
help
Het voorkomen van nitromusks in Nederlandse visserijproducten [Boek]
Boer, J. de \ Wester, P.G. \ 1996
Musk xyleen en musk keton, twee stoffen uit de groep van nitromusks, werden in opdracht van het RIKILT-DLO bepaald in visserijproducten uit het Nederlandse kust- en binnenwater. Deze verbindingen konden worden aangetoond in aal uit de Rijn- en Maasde ...
help
Toxicity of Derosal (active ingredient carbendazim) to aquatic invertebrates \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
Wijngaarden, R.P.A. van \ Crum, S.J.H. \ Decraene, K. \ 1998
help
Assessment of complex industrial effluents in The Netherlands using a whole effluent toxicity (or wet) approach \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Tonkes, M. \ Graaf, P.J.F. de \ Graansma, J. \ 1999
help
Increased groundwater levels cause iron toxicity in Glyceria fluitans (L.) \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Lucassen, E.C.H.E.T. \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2000
help
The effect of pH variation at the ammonium/ammonia equilibrium in wastewater and its toxicity to Lemna gibba \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Körner, S. \ Das, S.K. \ Veenstra, S. \ 2001
help
Acuut toxiciteitsonderzoek aan effluenten uitgevoerd door regionale waterkwaliteitsbeheerders : rapportage van praktijkervaringen [Boek]
Baltus, C.A.M. \ 2000
help
Analysis of bioassays with time-varying concentrations \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Péry, A.R.R. \ Bedaux, J.J.M. \ Zonneveld, C. \ 2001
help
Toxaphene : an analysis of possible problems in the aquatic environment [Boek]
Jongbloed, R.H. \ 2000
Toxafeen is een niet-systemisch pesticide, dat sinds 1949 in gebruik is in met name de katoenteelt. Het pesticide is nooit geregistreerd geweest in Nederland. Dit rapport bevat een overzicht van de meest recente informatie over toxafeen. Het beschrij ...
help
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van toxische cyanobacteriën \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kardinaal, E. \ Ruiter, H. \ 2010
Het achtste internationale congres over toxische cyanobacteriën vond begin september 2010 plaats in Istanboel. Op dit eens in de drie jaar te houden congres komen wetenschappers en beleidsmakers vanuit de hele wereld bijeen om de vele aspecten en ont ...
help
Alternative approaches can greatly reduce the number of fish used for acute toxicity testing \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Hoekzema, C.C. \ Murk, A.J. \ Waart, B.J. van de \ 2006
Acute toxicity tests with algae, daphnids, and fish are required for the classification and environmental risk assessment of chemicals. The degree of risk is determined by the lowest of these acute toxicity values. Many ecotoxicological programs are ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.