Login

Hydrotheek

help
Advies onderzoek grondwaterverontreiniging met MTBE in Nederland [Boek]
Reij, W.C. \ Technische Commissie Bodembescherming \
Advies TCB
help
Advies normstelling ETBE [Boek]
2008
TCB brengt advies uit over het invoeren van een herstelwaarde in grondwater voor de stof ethyl-tert-butylether (ETBE). Deze stof is nauw verwant aan de stof methyl-tert-butylether (MTBE), waarvoor TCB eerder advies uitbracht over een herstelwaarde in ...
help
Mogelijkheden voor arseenverwijdering uit drinkwater: state of the art \ H2O online [Artikel]
Ahmad, A. \ Hofman-Caris, R. \ 2016
Arseen is één van de meest giftige stoffen op aarde. Toch worden miljoenen mensen er wereldwijd aan blootgesteld via hun drinkwater. Arseenconcentraties hierin kunnen van nature te hoog zijn, maar ook als gevolg van menselijke activiteiten. De gevare ...
help
Combined effects of lowered oxygen and toxicants (copper and diazinon) on the mayfly Ephoron virgo \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Geest, H.G. van der \ Soppe, W.J. \ Greve, G.D. \ 2002
help
Toxicity measurements in concentrated water samples : evaluation and validation [Boek]
Durand, A.M. \ 2009
The National Institute for Public Health and the Environment, together with the Centre of Water Management (formerly called Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment), developed a method to measure the effects of toxic substance ...
help
Handreiking bepaling acute toxiciteit van effluenten [Boek]
Graaf, P.J.F. de \ 2000
help
Totaal-effluentbeoordeling : waarom, wat en wanneer? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tonkes, M. \ Ferdinandy, M. \ 2001
Door het toepassen van Totaal-effluentbeoordeling (TEB) kan de milieubezwaarlijkheid van alle stoffen in het afvalwater bepaald worden; indien er schadelijke effecten optreden wordt naar de verantwoordelijke stof gezocht
help
A probabilistic food web model for PCB effects on otter (Lutra lutra) \ Probabilistic risk assessment for pesticides in Europe: implementation & research needs : report of the European workshop on probabilistic risk assessment for the environmental impacts op plant protection products (EUPRA) [Hoofdstuk uit boek]
Traas, T.P. \ Luttik, R. \ Leonards, P. \ 2001
help
Toekomstig onderzoek naar gezondheidseffecten van chemische stoffen in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heringa, M. \ Schriks, M. \ Jongh, C. de \ 2012
Waar moet het onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van chemische stoffen in het drinkwater zich vanaf nu op richten? Over die vraag bogen 27 deelnemers uit elf landen zich onlangs in Barcelona op een bijeenkomst van CREAL (Spanje), Univers ...
help
Ecotoxicological serious soil contamination concentrations : fourth series of compounds [Boek]
Posthumus, R. \ Crommentuijn, T. \ Plassche, E.J. van de \ 1998
help
Advies normstelling MTBE [Boek]
2007
Op verzoek van VROM brengt brengt de TCB advies uit over het invoeren van een herstelwaarde voor MTBE in grondwater, en over de absolute hoogte van deze waarde
help
Giframp Wetteren revisited : rampenbestrijding nog op laag pitje \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2013
In mei 2013 werd Vlaanderen opgeschrikt door een treinramp, waarbij één dode viel en een giftige licht ontvlambare stof in het rioolstelsel belandde. Doordat de stof in het riool kwam ontstond explosiegevaar en moesten talloze inwoners hun huis verla ...
help
Potentially toxic microorganic substances in drinking-water : report on a consultation, Medmenham, United Kingdom 11 - 14 May 1987 [Boek]
World Health Organisation. Regional Office for Europe \ 1987
help
Ervaringen met het identificeren van oorzaken van toxiciteit : in communaal en industrieel afvalwater, en diffuus verontreinigd water [Boek]
Berbee, R.P.M. \ 1999
help
Acute toxiciteitstesten : zinvol voor inzicht in milieubezwaarlijkheid van afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baltus, C. \ Graaf, P. de \ Talsma, M. \ 2001
Acute toxiciteit is een van de parameters binnen de totaal-effluentbeoordeling (TEB). Na de handreiking acuut toxiciteitsonderzoek van 1997 heeft er praktijkonderzoek plaatsgevonden om de methode te testen
help
Kennisontwikkeling WONS*toxische stoffen : projecten en producten 1999-2000 [Boek]
Laane, R.W.P.M. \ Scholten, A.H.M.T. \ 2001
help
Toxicologische risico's van de Rijn en Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groot, A. de \ Verweij, W. \ Maas, J. \ 2003
De afgelopen jaren is de waterkwaliteit van de Rijn (Lobith) en Maas (Eijsden) met behulp van bioassays gemonitord. Op deze wijze is inzicht ontstaan in de potentiële toxische druk op deze watersystemen. Door Straetmans et al. is in H2O nr. 14/15 van ...
help
Innovative reactor technology for selective oxidation of toxic organic pollutants in wastewater by ozone [special issue 3rd World Water Congress: Industrial wastewater treatment] \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Boncz, M.A. \ Bruning, H. \ Rulkens, W.H. \ 2003
Ozonation can be a suitable technique for the pre-treatment of wastewater containing low concentrations of toxic or non-biodegradable compounds that cannot be treated with satisfactory results when only the traditional, less expensive biological tech ...
help
Combinatie-toxicologie : een verkenning en een voorstel van aanpak [Boek]
Pieters, M.N. \ 1993
help
Ecologische sleutelfactor toxiciteit [Boek]
Kamp, Marlies van der \ 2016
In een serie van vijf rapporten is de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit uitgewerkt. Deel 1 (hoofdrapport 2016-15A) beschrijft de methode voor het in beeld brengen van de effecten van giftige stoffen in het oppervlaktewater. Deel 2 (2016-15B) gaat ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.