Login

Hydrotheek

help
Partitioning interwell tracer test voor DNAPL-karakterisatie (PITT) : toepassing op een met DNAPL verontreinigde locatie in Mierlo [Boek]
Hetterschijt, R.A.A. \ 2000
help
Isotopen in de hydrologie : the state of the art : verslag van een op 19 november 1992 gehouden bijeenkomst bij het Centrum voor Isotopenonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen [Boek]
Valk, M.R. van der \ 2002
help
Een verzadigde CaCl2-oplossing als tracervloeistof om subsurface flow in de tijd en in de ruimte te kwantificeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ritsema, C.J. \ 1986
help
Betrouwbare en betaalbare tracerproeven : toepasbaarheid van kunstmatige tracers bij hydrologische vraagstukken rond drinkwaterwinningen [Boek]
Cirkel, D.G. \ Schans, M.L. van der \ 2014
Goed uitgevoerde tracerproeven kunnen veel inzicht geven in de werking van (complexe) hydrologische systemen. Tracerproeven vormen een belangrijke en gewenste aanvulling op de ‘gereedschapskist’ van waterleidinghydrologen, hydrochemici en microbiolog ...
help
The mechanism of soil water movement as inferred from 18O stable isotope studies \ Hydrological sciences journal = Journal des sciences hydrologiques [Artikel]
Gehrels, J.C. \ Peeters, J.E.M. \ Vries, J.J. de \ 1998
help
Using tracers techniques to investigate hydrosystems and to improve rainfall-runoff modelling \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Uhlenbrook, S. \ 2001
help
Experimenten met tracer-materiaal in stromend water \ WT-afvalwater [Artikel]
Moens, M.R. \ Stigter, L.C. \ 2010
Met behulp van track en trace technieken bestaat de mogelijkheid om objecten op afstand te volgen. Track en trace technieken kennen legio toepassingen, bijvoorbeeld het volgen van postpakketten, auto's, voedingsmiddelen, etc. Het kunnen detecteren en ...
help
Multitracering herkomst brakke en zoute grondwateren nabij waterwingebied Monster \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stuyzand, P. \ Schaars, F. \ Made, K.J. van der \ 2011
Het volgende raadsel vroeg om snelle oplossing. Is het brakke tot zoute grondwater tussen 13 en 17 meter beneden NAP langs de zeereep van Monster afkomstig van het meegespoten zeewater bij recente strandsuppleties of stamt het van eerdere strandsuppl ...
help
Tracing the spatial propagation of river inlet water into an agricultural polder area using anthropogenic gadolinium \ Hydrology and earth system sciences [Artikel]
Rozemeijer, J. \ Siderius, C. \ Verheul, M. \ Pomarius, H. \ 2012
Diverting river water into agricultural areas or nature reserves is a frequently applied management strategy to prevent fresh water shortage. However, the river water might have negative consequences for chemical and ecological water quality in the r ...
help
The use of 137 Cs as a tracer in an erosion study in South Limburg (the Netherlands) and the influence of Chernobyl fallout \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Roo, A.P.J. de \ 1991
help
Verspreiding inlaatwater in beeld met nieuwe tracer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rozemeijer, J. \ Siderius, C. \ Verheul, M. \ Pomarius, H. \ 2011
Inlaatwater heeft in de polder Quarles van Ufford zelfs in een droge periode geen invloed op de waterkwaliteit van kleine landbouwsloten. Dat blijkt uit metingen van de concentratie gadolinium, die zijn uitgevoerd voor het project Monitoring Stroomge ...
help
Chemical tracers : a new and desirable technique? \ Estuarine water quality management : monitoring, modelling and research [Hoofdstuk uit boek]
Spanhoff, R. \ Suijlen, J.M. \ 1990
help
De invloed van de Rijn op het Fytoplankton van de Nederlandse kustwateren [Boek]
Kuiper, J. \ 1973
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.