Login

Hydrotheek

help
Een methode voor landsdekkende berekening van gevolgen door maaivelddaling veroorzaakt door veenoxidatie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Lange, W.J. de \ Peereboom, I.O. \ 2006
Op basis van eenvoudige rekenregels uit de grondmechanica en met praktijkkennis over veenoxidatie werd met behulp van GIS een beeld gegenereerd van de ontwikkelingen van instabiliteit van veengronden. De verwachte opbarsting van veenlagen is in kaart ...
help
'De tanden van de waterwolf, De rol van de turfwinning bij het ontstaan van het Haarlemmermeer in de vijftiende eeuw', \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Dam, J.E.M. van \ 1996
Onderdeel van themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530. Toegespitst op het veengebied rond het voormalige Haarlemmermeer luidt hier de vraag, in hoeverre de vergroting van de meren samenhing met de dynamiek tussen het overheidstoezicht en ...
help
Symbool van een mislukte onderneming : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2010
Beeldbepalend. Dat is de Stolwijkersluis in het gelijknamige buurtschap bij Gouda. In twee eeuwen, dat de sluis in de dijk langs de Hollandse IJssel ligt, heeft die nauwelijks een functie gehad. Het rijksmonument is wel bijzonder. Al is het maar, omd ...
help
130312 Deltaproof/Rijk met je dijk P203 Joop Wijers [Video]
Wijers, J. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie 'Sterkte van veen' door Joop Weijers (Rijkswaterstaat Waterdienst) in de Deltaproofweek 2013: Rijk met je dijk.
help
130312 Deltaproof/Rijk met je dijk P207 Busdiscussie [Video]
STOWAvideo \ 2013
Filmbeelden van een busreis met een veldbezoek langs veenkades, regionale kades en primaire kades bij het Markermeer en de Beemster als onderdeel van de Deltaproofweek 2013: Rijk met je dijk.
help
Integraal waterbeheer en natuurdoelstellingen : visie gevraagd \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Wirdum, G. van \ 1998
help
'Turfwinning en waterstaat in het Groene Hart van Holland vóór 1530' \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Ibelings, B. \ 1996
Onderdeel van themanummer Turfwinning in Laag Nederland voor 1530. Wie de huidige topografische kaart ter weerszijden van het riviertje de Gouwe ten noorden van Gouda bekijkt, kan de gevolgen van de turfwinning daarop nog steeds herkennen. Oostelijk ...
help
We moeten alle veendijken versterken \ Natuur, wetenschap & techniek [Artikel]
Verruijt, A. \ 2003
De dijkdoorbraak in het Noord-Hollandse Wilnis en de schuivende dijk bij Rotterdam hebben de aandacht van waterbeheerders gericht op de staat van de veendijken in Nederland. Na de zee- en de rivierdijken vragen ook de veendijken om directe actie. Een ...
help
130312 Deltaproof/Rijk met je dijk P204 Jan Tigchelaar [Video]
Tigchelaar, J. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie 'Veilig en doelmatig beheer : veen, geotechniek en regionale keringen' door Jan Tigchelaar (Hoogheemraadschap van Delfland) tijdens de Deltaproofweek 2013: Rijk met je dijk.
help
Verzwakte veendijken nog geruime tijd onveilig : conclusie van STOWA na raadpleging diverse onderzoeken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
Het kan nog twee tot zes maanden duren voordat de door droogte verzwakte veendijken weer veilig zijn. Vast staat dat de dijken nooit meer zo sterk worden als ze waren. Dit concludeert de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) uit enkele on ...
help
Omkijken naar laagveen : resultaten van beheer & wensen voor de toekomst van de laagvenen van Natuurmonumenten [Boek]
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland \ 1998
Rapportage over een specifieke type natuurgebied: laagvenen. Bezit, beheer en visie van Natuurmonumenten.
help
Drenthe en zijn waterschappen : gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Drentse Waterschapsbond [Boek]
Coert, G.A. \ 1984
De geschiedenis van Drenthe met de zorg voor het water in vroegere tijden, de verveningen en de daarmede samenhangende waterstaatszorg en tenslotte de waterstaatszorg vanaf de oprichting van de eerste waterschappen in 1863 tot heden
help
De invloed van verschillende ontwateringstrategieën op veenoxidatie : een modelstudie met PM-DSS en SWAP/ANIMO in het veenweidegebied bij ROC Zegveld [Studentenverslag]
Wolleswinkel, R. \ 2006
help
Veen blijkt bij veldproeven sterk en wispelturig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hardeman, B. \ Zwanenburg, C. \ 2013
Bij het Noord-Hollandse Uitdam zijn in 2011 en 2012 proeven uitgevoerd om meer zicht te krijgen op het sterktegedrag van veen. Een ondergrond van veen is gecontroleerd tot bezwijken gebracht. Het bezwijkmoment is vergeleken met berekende voorspelling ...
help
130312 Deltaproof/Rijk met je dijk P202 Joost Schaminée [Video]
Schaminée, J. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie 'Praktijkonderzoek Dijken op veen' door Joost Schaminée (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) in de Deltaproofweek 2013: Rijk met je dijk
help
Kennis veendijken schiet tekort \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2003
Vooruitlopend op uiteindelijke studieresultaten schetst een waterkeringsdeskundige de achtergronden en gevolgen van de dijkverschuiving in Wilnis, en geeft aan wat er moet gebeuren
help
Losing land, gaining water : ecological and financial aspects of regional water management in Rijnland, 1200-1800 \ Water management, communities and environment : the low countries in comparative perspective, c. 1000 - c. 1800 [Artikel]
Tielhof, M. van \ Dam, J.E.M. van \ 2006
In de landschapsgeschiedenis van Holland speelt turfwinning (of vervening) een grote rol. Gronden werden dermate aangetast dat er van agrarisch gebruik geen sprake meer was. Door het slagturven werden metersdikke pakketten afgegraven, zodat land vera ...
help
Redox potentials in relation to water levels in different mire types in het Netherlands and Poland \ Plant ecology : an international journal [Artikel]
Mars, H. de \ Wassen, M.J. \ 1999
In mires in the Netherlands and Poland redox potentials were measured in situ in 8-fold at 15 cm below the peat surface in 10 m2 plots. The relationship between water levels and measured redox potential was different in different mire types (Poor fen ...
help
The interaction between decomposition, net N and P mineralization and their mobilization to the surface water in fens \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Geurts, J.J.M. \ Smolders, A.J.P. \ Banach, A.M. \ Graaf, J.P.M. van de \ Roelofs, J.G.M. \ Lamers, L.P.M. \ 2010
Worldwide, fens and peat lakes that used to be peat-forming systems have become a significant source of C, N and P due to increased peat decomposition. To test the hypothesis that net nutrient mineralization rates may be uncoupled from decomposition ...
help
Denitrificatie in de zone tussen bouwvoor en het bovenste grondwater in zandgronden [Boek]
Velthof, G.L. \ Beek, C.L. van \ Brouwer, F. \ Burgers, S.L.G.E. \ Fraters, B. \ Groenendijk, P. \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Kekem, A.J. van \ Oosterom, H.P. \ Schoumans, O.F. \ Vries, F. de \ Willems, W.J. \ Zwart, K.B. \ 2004
Er zijn grote variaties in de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater van uitspoelings-gevoelige zandgronden geconstateerd. Deze variaties worden waarschijnlijk veroorzaakt door denitrificatie. In het kader van de evaluatie van de Meststoffenw ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.