Login

Hydrotheek

help
Vegetatiekundig onderzoek van de Dinkel als biotoop van de muskusrat, mei 1975 - september 1976 [Studentenverslag]
Wissink, H.A.M. \ 1978
help
Monitoring overlevingsplan bos en natuur : eindrapport fase 2: Lemselermaten, Stroothuizen, Punthuizen, Middelduinen, Kil en Reggers-Sandervlak [Boek]
Haan, M.W.A. de \ Jansen, A.J.M. \ Molenaar, W.J. \ 1997
Onderzoek in het kader van OBN
help
Studenten leren al fietsend bij over waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Geldof, G. \ 2015
Rond een concreet vraagstuk gingen studenten Civiele Techniek van de Universiteit Twente aan de slag met zeer ervaren medewerkers op het gebied van water. Het is een aanzet tot meer waardering van ervaringskennis en het geven van een impuls aan de op ...
help
The effects of stresses on the groundwater flow systems in west Twente \ Ecological water management in practice : technical meeting 49, Ede, The Netherlands, 3 October 1990 [Hoofdstuk uit boek]
Gieske, J.M.J. \ 1991
help
Op pad met... Bas Worm, Waterschap Regge en Dinkel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vader, B. \ 2013
Hij is opgeleid als hydroloog en is nu beleidsmedewerker bij waterschap Regge en Dinkel. Bas Worm (42) initieert projecten bij het Twentse waterschap en is betrokken bij regionale en nationale projecten. Hij wil 'buiten' goed werk leveren met oog voo ...
help
Regge en Dinkel : land van levend water [Boek] - 2e dr.
Buter, A. \ [ca. 1988]
help
Geuroverlast rwzi Enschede \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Greftenhuis, J. \ 2011
Op de rwzi Enschede, de grootste zuivering binnen Waterschap Regge en Dinkel, wordt een groot deel van het water aangevoerd via twee persleidingen. Mede door die aanvoer heeft de rwzi geurproblemen, voornamelijk veroorzaakt door hoge concentraties H2 ...
help
Landbouw met toekomst in het Nutterveld, Noordoost-Twente [Boek]
Kloen, H. \ 2007
Op verzoek van de provincie Overijssel hebben Staatsbosbeheer, Waterschap Regge en Dinkel en het agrarisch bedrijf van Maatschap Kuks, onder begeleiding van CLM een uitwerking gemaakt van een samenwerkingsovereenkomst voor groene en blauwe diensten. ...
help
Praktijkonderzoek MBR Glanerbrug : een evaluatie + betekenis voor perspectief communale MBR [Boek]
2014
Een membraanbioreactor (MBR) is, met name vanwege de vergaande verwijdering van slib en zwevende stof, een interessante optie voor verbetering van de effluentkwaliteit, vooral in gebieden met een kwetsbare waterhuishouding of daar waar hergebruik van ...
help
OBN-vooronderzoek in Vetpot en Bergvennen : resultaten en inrichtingsplan [Boek]
2004
De natuurreservaten Vetpot (eigendom Stichting Twickel) en Bergvennen (eigendom Overijssels Landschap) zijn aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Dit onderzoek heeft als doel in beeld te brengen welke maatregelen noodzakelijk zijn in en buiten beide ...
help
Vegetatie-opnamen in het Agelerbroek \ Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen : twintig jaar vegetatiekundig veldonderzoek door leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, bloemlezing uit Kruipnieuws 1937 - 1958 [Hoofdstuk uit boek]
Meijer, W. \ 1973
In aansluiting op het artikel van Jaap van Dijk volgt hier een inventarisatie van aangetroffen vegetatie in het Agelerbroek. De vegetaties van zeggen en de moerassige hooilanden. Dit hoofdstuk uit "Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen" is ...
help
Monitoring van macrofauna in ondiepe oeverstroken langs het Twenthekanaal (2003) [Boek]
Klutman, A.G.M. \ Boedeltje, G. \ 2003
Sinds 1993 worden de samenstelling en ontwikkeling van de macrofauna in natuurvriendelijke oevers langs de Twenthekanalen gevolgd. Dit vindt plaats op drie locaties die zich bevinden ter hoogte van Goor, bij de Mogezompsebrug en de Dochterensebrug. D ...
help
Hydro-ecologische systeemanalyse van het brongebied van de Mosbeek [Boek]
Kieskamp, A.A.M. \ 2014
Het brongebied van de Mosbeek, onderdeel van het Natura2000-gebied ‘Springendal en Dal van de Mosbeek’, ligt op de rand van de stuwwal van Ootmarsum, noordoost Twente. Het brongebied heeft een grootte van 2,5 hectare en bestaat uit een alkalisch laag ...
help
Systeembeschrijving van de stuwwal van Ootmarsum : verslag van de deskundigenbijeenkomst op 17 december 2014 [Boek]
Meij, T. de \ Otter, C. den \ Stroet, C.W. \ Horsthuis, M.A.P. \ 2015
December 2014 heeft een deskundigenbijeenkomst plaatsgevonden over de geologie, de hydrogeologie en de hydro-ecologie van de stuwwal van Ootmarsum. Tijdens deze bijeenkomst zijn bestaande inzichten met elkaar gedeeld en geïntegreerd tot een conceptue ...
help
Hydro-ecologie van vijf NB-wet-terreinen op het landgoed Twickel (Overijssel) [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Hoogendoorn, J.H. \ 1993
In 1990 is door de Stichting Twickel een beheersvisie opgesteld voor de vijf terreinen Boddenbroek, Vörgersveld, Schijvenveld, Braambaarsveld en Bornse Veld. De beheersvisie is voor advies naar de Natuurbeschermingsraad gezonden. De raad concludeert ...
help
Natuurontwikkelingsplan Bergvennen : hydrologie en kansen voor natuur in een toekomstig natuurontwikkelingsgebied [Boek]
1993
In dit rapport is een natuurontwikkelingsplan gemaakt van het natuurontwikkelingsgebied onderbouwd door hydrologische berekeningen, die de mate van mogelijke vernatting voorspellen. Er is onderzoek uitgevoerd naar de huidige situatie ten aanzien van ...
help
Regional hydrological systems analysis Twente \ Hydrological systems analysis : methods and applications [Hoofdstuk uit boek]
Gieske, J.M.J. \ 1996
help
Optimisation of water management in the Wierden area \ Hydrological systems analysis : methods and applications [Hoofdstuk uit boek]
Hoogendoorn, J.H. \ 1996
help
Stochastic determination of the Wierden (Netherlands) capture zones \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Artikel]
Leeuwen, M. van \ Stroet, C.B.M. te \ Butler, A.P. \ 1999
help
De gevolgen van het verlagen van de grondwaterstanden voor landbouw en natuurgebieden [Boek]
Wesseling, J. \ 1978
In een eerdere studie is nagegaan wat de te verwachte verlagingen in de grondwaterstand zullen zijn, door de aanleg van Rijksweg 1 (gedeelte Buren - Hengelo). In deze nota zal worden nagegaan, wat de gevolgen voor land- en tuinbouw, alsmede voor natu ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.