Login

Hydrotheek

help
De Benedenwaarden en de boezem van Brakel \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Drok, W.J. \ 2010
De excursie ging naar een weinig bezochte regio: het westen van de Bommelerwaard. Ter inleiding het volgende. Het gebied is aangewezen als habitatrichtlijngebied vanwege het voorkomen van Kamsalamanders, Bittervoorn, Grote en Kleine Modderkruiper en ...
help
Grondwatertrappen in uiterwaarden : een voorstel voor een nieuwe indeling [Boek]
Knotters, M. \ 1990
help
Geulen in de Gamerensche uiterwaard : aanvullende analyse van morfologische effecten [Boek]
Sieben, J. \ 1998
help
Sedimentatie langs de Grensmaas : snelheid van sedimentatie en kwaliteitsontwikkeling op de uiterwaarden [Boek]
Berg, G.A van den \ Wijngaarden, M. van \ 2000
help
Uiterwaarden en zoetwatergetijdengebied \ Bosecologie en bosbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Cornelis, J. \ Keersmaeker, L. De \ Vandevoorde, B. \ 2010
In dit onderdeel aandacht voor de bossen van de buitendijkse gronden in de stroomgebieden van de grote rivieren, de zogenaamde ooibossen. Met daaronder het voorkomen in Nederland en Vlaanderen van wilgenvloedbossen, zachthoutooibossen en hun natuurwa ...
help
Richtlijnen voor inrichting en beheer van uiterwaarden : ecologie en veiligheid gecombineerd [Boek]
Wolters, H.A. \ Platteeuw, M. \ Schoor, M.M. \ 2001
help
Review Stroomlijn : meerkosten regulier beheer terreinen natuurbeschermingsorganisaties in het kader van Stroomlijn [Boek]
Jong, J.J. de \ Schrijver, R.A.M. \ 2010
Het project Stroomlijn van Rijkswaterstaat is er allereerst op gericht om de vegetatie in de uiterwaarden van de grote rivieren zodanig op orde te brengen dat de terreinbeheerders (NBO’s en particulieren) in aanmerking komen voor een Wbr-vergunning. ...
help
Zwolse regio beter beschermd tegen hoog water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Een dijkverlegging in Westenholte en een uiterwaardvergraving bij de Scheller en Oldener buitenwaarden moeten Zwolle en het achterland veilig en droog houden. Demissionair staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) gaf op 18 juni het star ...
help
Vegetatieontwikkeling in uiterwaarden hindert de doorstroming wellicht minder dan gedacht \ H2O online [Artikel]
Querner, E.P. \ Makaske, B. \ 2013
In het kader van Ruimte voor de River worden grote delen van de uiterwaarden van Rijn en Maas natuurlijker beheerd. Realisatie van natuurdoelen in uiterwaarden mag de doorstroomcapaciteit bij hoogwater echter niet te zeer schaden. Met andere woorden: ...
help
Zelforganisatie in stad en uiterwaard \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Krabben, E. van der \ Martens, K. \ Opdam, E. \ 2014
Mede ingegeven door bezuinigingen stimuleren overheden burgers steeds vaker tot vormen van zelforganisatie. De overheid faciliteert dit en burgers, eigenaren, belanghebbenden richten de ruimte in of beheren die. Maar wat is dan een goede aanpak. Het ...
help
Archeologische verwachtingskaart Uiterwaarden rivierengebied [Boek]
Cohen, K.M. \ Arnoldussen, S. \ Erkens, G. \ Popta, Y.T. van \ Taal, L.J. \ 2014
Het rapport biedt een overzicht van in de uiterwaarden van het Nederlandse riviergebied te verwachten archeologie. Bij werkzaamheden in en langs de grote rivieren Heeft Rijkswaterstaat namelijk behoefte aan informatie over de mogelijk aan te treffen ...
help
Nieuwe loop en monding voor Heelsumse Beek \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2014
Samen met Rijkswaterstaat gaat het waterschap de loop van de Heelsumse Beek verleggen. Dit betekent een nieuw stuk beek door de Jufferswaard bij Renkum en een nieuwe monding een kilometer verderop. Achter zo´n rigoureuze maatregel moet wel een belang ...
help
Monitoring aquatische macrofauna in de nevengeul van de Gamerense Waard (2009) [Boek]
Klink, A. \ 2010
Na de bijna overstromingen van de rivieren in 1993 en 1995 is de Delta Wet Grote Rivieren in werking getreden, waardoor het mogelijk werd om met hoge snelheid dijken te versterken. Ook de dijk langs de Gamerense Waard is versterkt en naar buiten verl ...
help
Aanleg nevengeulen : hoe naar de daadwerkelijke realisatie? [Presentatie]
Jans, L. \ 2010
Deze presentatie laat verschillende voorbeelden zien van ontworpen nevengeulen en hoe de realisatie van deze nevengeulen is opgelost. Aan het eind geeft de presentatie een aantal vuistregels voor het realiseren van nevengeulen.
help
Floristische inventarisatie nevengeulen, Gameren en Opijnen 2002 [Boek]
Odé, B. \ Beringen, R. \ 2002
In 2002 heeft FLORON in opdracht van het RIZA een floristische inventarisatie uitgevoerd in de Gamerensche Waarden. Het onderzoek maakt deel uit van het project Monitoring nevengeulen (1998-2003) en heeft als doel uitspraken te doen over de ontwikkel ...
help
Four general principles for the management and conservation of wetlands in large lakes: the role of waterlevels, nutrients, competitive hierarchies and centrifugal levels, nutrients, competitive hierarchies and centrifugal organization \ Lakes & reservoirs: research & management [Artikel]
Keddy, P. \ Fraser, L.H. \ 2000
The most important factor in shoreline wetlands is variation in water depth. Superimposed upon this are gradients of soil fertility, ranging from sandy, open shorelines to sheltered, fertile bays. The use of both transplant and pot experiments shows ...
help
Onder een deken van klei : Kaliwaal: specieberging met toekomst \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lankveld - Meggelaars, M.L. van \ Meulen, E. van der \ 2000
In de uiterwaarden van de Waal wordt verontreinigde baggerspecie onder water geborgen
help
Hetzelfde water [thema anders omgaan met water] \ Aarde en mens [Artikel]
Ruig, J. de \ 2001
help
Natuur in de Culemborgse uiterwaarden [Boek]
Litjens, G. \ Helmer, W. \ Overmars, W. \ 1996
help
Begrazingsbeheer van uiterwaarden \ Richtlijnen voor inrichting en beheer van uiterwaarden : ecologie en veiligheid gecombineerd [Hoofdstuk uit boek]
Cornelissen, P. \ Vulink, J.T. \ 2001
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.