Login

Hydrotheek

help
Drainage machines \ Proceedings, symposium 25th International course on land drainage : twenty-five years of drainage experience : International Institute for Land Reclamation and Improvement/ILRI and International Agricultural Centre/IAC, Wageningen, The Netherlands, 24 - 28 November 1986 [Hoofdstuk uit boek]
Zijlstra, G. \ 1987
help
Waterterugstroombeveiliging geregeld door drukverschil \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brauns, P.P. \ Wissink, G.J. \ 1982
Een beschrijving van de werking van de installatie
help
Techniek met korrelreactoren heeft zich sterk ontwikkeld : stand van zaken rond ontharding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, H. \ 2003
De techniek voor ontharding in korrelreactoren is al vele jaren beschikbaar, maar is in de afgelopen jaren steeds beter geworden. Binnen de Contactgroep Ontharding wisselen technologen van waterbedrijven hun ervaringen met deze techniek uit. De belan ...
help
invloed van gemalen op de waterbeweging in waterlopen \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Bouwknegt, J. \ Stolker, G.H. \ 1984
Ingegaan wordt op de hydraulische processen, die optreden in de toevoerleidingen tengevolge van in- en uitslag van een gemaal. Met behulp van het computerprogramma HYDRA zijn de volgende factoren bij de berekeningen betrokken : maximaal toelaatbare s ...
help
Toepassen stromingsberekeningen voor het optimaliseren van waterbehandeling [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, J. \ Wind, D. \ Janssens, R. \ 2005
Over de prestaties van waterbehandelingsystemen is veel kennis en praktijkervaring beschikbaar. Dat geldt ook voor de achterliggende fysische, chemische en microbiologische mechanismen. Doorgaans wordt deze kennis en ervaring gebruikt voor het ontwer ...
help
Afvoerberekening uit geregistreerde peilen [Boek]
Humbert, H. \ 1970
help
A new approach in research into drainage materials [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ 1981
In the past decades in many countries installation of agricultural drainage systems' has evolved into an almost completely mechanized operation. Progress in technology has been remarkable and drainage engineers obviously could not keep pace with enha ...
help
Kunststukje van Boskalis bv: schadevrije bodemverlaging : Groot Salland deed mee aan geslaagd pilotproject [thema machines en werktuigen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schoonhoven, G. van \ 2006
De bodem verlagen zonder flora en fauna te schaden; hoe doe je dat? Boskalis bv heeft er iets op gevonden: BeauDredge, een nieuw ontwikkelde techniek met een waterspuiter/zandzuiger op rupsbanden. Waterschap Groot Salland profiteerde ervan bij de aan ...
help
Machinerichtlijn : functionele aanpassingen vergen een nieuwe CE-markering [thema machines en werktuigen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2006
Machines die vanaf 1995 binnen de Europese Unie worden afgezet, moeten voldoen aan de zogenoemde Machinerichtlijn. Wanneer aan alle eisen van deze richtlijn is voldaan, moet een fabrikant zijn machine voorzien van een CE-markering. De koper weet dan ...
help
Kipper laadt en lost zelfstandig [thema machines en werktuigen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2006
Door een kipper te voorzien van een autolaadkraan, kan dit voertuig geheel zelfstandig laden en lossen. Waterschap De Dommel heeft al ruim tien jaar dergelijke combinaties rondrijden. De laatste die dit waterschap heeft aangeschaft, is de grootste va ...
help
Poldergemalen, veeleisend voor ontwerper, bouwer en beheerder \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Segers, R. \ 1982
Bij de waterbeheersing van een polder speelt de kwaliteit van het gemaal een grote rol. Enkele gedachten zijn uitgewerkt met betrekking tot de vormgeving, de mechanisch/elektrische installatie en de energievoorziening van gemalen
help
'Plassen buiten de deur bespaart thuis' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Braunius, S. \ Berges, F. \ Schimmel, P. \ 1996
help
Rioolgemalen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Nijholt, J. \ 2000
help
Lijninfrastructuur en eerstgeboorterecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wijmen, P.C.E. van \ 1997
help
Goed zuurstof meten zonder automatische zuurreiniging, een droom of werkelijkheid? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Liebergen, J. van \ 2005
In de overdekte eerste beluchtingstrap van de rwzi Nieuwveer is een geslaagd onderzoek uitgevoerd naar een alternatieve zuurstofmeter. Het probleem was dat het membraan van de huidige zuurstofmeter vervuilde door een hardnekkige afzetting. De afzetti ...
help
Optimale besturing van ontharding [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rietveld, L. \ Kramer, O. \ Bosklopper, K. \ Dijk, H. van \ 2004
Ontharding is een dynamisch proces dat door variaties van debiet en kwaliteit continu bijgeregeld moet worden. Daarom is een modelontwikkeld dat verschillende stuurscenario's kan doorrekenen, waarmee het optimale scenario geselecteerd kan worden. Hie ...
help
Prognosebesturing in een complex voorzieningsgebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakker, M. \ Schagen, K. van \ Backus, N. \ 2002
Waterleiding Maatschappij Limburg heeft op pompstation IJzeren Kuilen bij Maastricht een centrale onthardingsinstallatie gerealiseerd. Het water van een aantal pompstations in Zuid-Limburg had te maken met een te hoge hardheid. Om de klanten meer com ...
help
Slibontwatering - 2: Slibeigenschappen en resultaten van slibverwerkingsapparatuur (literatuur) [Boek]
1981
help
Slibontwatering - 4: Zeefbandpersen-slibkarakterisering, keuze en optimaal gebruik van polyelektrolyt (Handleiding) [Boek]
1982
help
Roep om meer regels contra terugtredende overheid : beleidsmakers uit Europese Unie discussiëren over Legionella \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Aquatech vormde op 28 en 29 september het toneel voor de allereerste bijeenkomst van Europese beleidsmakers en andere belanghebbenden op het gebied van Legionella preventie. Samen spraken zij over de gezondheidsrisico's van legionellabacteriën en wel ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.