Login

Hydrotheek

help
Simulatie van de verplaatsing van in water opgeloste afvalstoffen door de bodem van maaiveld tot drain [Boek]
Stasse, G.A. \ Wind, G.P. \ 1973
help
Diffuse loading of surface water from groundwater in areas with shallow groundwater tables : quasi-2-D vs 2-D simulation \ Calibration and reliability in groundwater modelling : from uncertainty to decision making [Hoofdstuk uit boek]
Peters, E. \ Griffioen, J. \ 2006
The discharge of water and solutes from groundwater to surface water can be simulated using a quasi two-dimensional (2-D) approach. In this approach, variably saturated flow is simulated in a vertical 1-D column and the discharge to the surface water ...
help
Gevolgen van lagere fosfaatverliesnormen voor het verloop van de fosfaattoestand van de bouwvoor en de fosfaatuitspoeling uit de bouwvoor \ Duurzame melkveehouderij en fosfaatmanagement : recente (1990-1997) en te verwachten resultaten van proefbedrijf De Marke en de betekenis voor praktijkbedrijven [Hoofdstuk uit boek]
Schoumans, O.F. \ 1999
help
Defining threshold values for residual soil N levels \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Verhagen, A. \ Bouma, J. \ 1998
help
Solute transport \ Reference manual SWAP version 3.0.3 [Hoofdstuk uit boek]
Dam, J.C \ Boesten, J.J.T.I. \ 2003
SWAP is designed to simulate transport processes at field scale level, for the transport of salts, pesticides and other solutes
help
Transport from a diffuse source of contamination : a field experiment \ Vulnerability of soil and groundwater to pollutants : international conference Noordwijk aan Zee, The Netherlands, March 30 - April 3, 1987 [Hoofdstuk uit boek]
Ommen, H.C. van \ Thunnissen, H.A.M. \ 1987
help
Het transport van een opgeloste stof naar het grondwater : theorie en een lysimeter experiment \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beltman, W.H.J. \ Ommen, H.C. van \ 1987
help
Vulnerability of three spatially variable soil groups for solute leaching \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
Woesten, J.H.M. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 1993
help
Het uitlooggedrag van reststoffen onder bij de praktijk aansluitende omstandigheden \ Wegbouwkundige werkdagen... [Hoofdstuk uit boek]
Duzijn, R.F. \ Houdt, J.J. van \ Wolf, E.J. \ 1992
help
Assessment of representative soil data for phosphate leaching \ Land qualities in space and time : proceedings of a symposium Wageningen, the Netherlands, 22 - 26 August 1988 [Hoofdstuk uit boek]
Schoumans, O.F. \ Marsman, B.A. \ Breeuwsma, A. \ 1989
help
Onderzoek naar de uitspoeling van mineralen bij bouwland op kalkarme zandgrond (oktober 1975 - oktober 1977) [Boek]
Oosterom, H.P. \ 1978
help
Stikstofconcentraties in bodemvocht en grondwater onder grasland op zandgrond in afhankelijkheid van runderdrijfmest- en kunstmeststikstofdosering [Boek]
Fonck, H. \ 1982-1986
help
Samenstelling van het bovenste grondwater onder landbouwpercelen en enkele bospercelen [Boek]
Oosterom, H.P. \ 1982
In het voorjaar van 1982 is een begin gemaakt om ten oosten van Deurne het bovenste grondwater van landbouwpercelen te bemonsteren volgens de boorgaten methode, zoals die beschreven is door STEENVOORDEN (1981). Naast de landbouwpercelen, zijn ook enk ...
help
Modeller subjectivity in estimating pesticide parameters for leaching models using the same laboratory data set \ Agricultural water management : an international journal [Artikel]
Boesten, J.J.T.I. \ 2000
help
Evaluation of nitrate leaching risk at site and farm level \ Nutrient cycling in agroecosystems [Artikel]
Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Groot, W.J.M. de \ 1998
help
Nitraatuitspoeling \ Stikstofbenutting en -verliezen van gras- en maisland : stand van zaken in het onderzoek naar de stikstofproblematiek van gras- en maisland [Hoofdstuk uit boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ Duijvenbooden, W. van \ 1991
help
Relation between phosphate accumulation, soil P levels and P leaching in agricultural land [Boek]
Schoumans, O.F. \ 1997
help
De gevolgen van fosfaatbemesting voor het milieu : synopsis \ Gebundelde verslagen / Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw = Gebundelde verslagen / Netherlands Society for Grassland and Fodder Crops [Artikel]
Schoumans, O.F. \ 1994
help
PEsticide Leaching and Accumulation model (PESTLA) version 3.4 : description and user's guide [Boek]
Berg, F. van den \ Boesten, J.J.T.I. \ 1998
help
Effect waterbehandeling op uitloging van AC-leiding Vitens [Boek]
Slaats, P.G.G. \ Heijman, B. \ Blokker, M. \ 2007
In de periferie van het distributienet van productiebedrijf (pb) Epe van waterbedrijf Vitens zijn problemen met kalkafzetting geconstateerd. Omdat de distributieleidingen uit asbestcement (AC) bestaan en alleen na AC-leidingen problemen worden gemeld ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.