Login

Hydrotheek

help
De berekening van stroombanen en intrekgebieden in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heij, G.J. \ Pastoors, M.J.H. \ Snelting, H. \ 1985
help
Verkenning van het hydrologische systeem van de Utrechtse Heuvelrug met behulp van het model TRINS [Boek]
Snelting, H. \ Pastoors, M.J.H. \ 1985
help
De landelijke hydrologische systeemanalyse : deelgebied Midden - Nederland : de regionale grondwaterstromingsstelsels rond de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug : 2e conceptrapport [Boek]
Kloosterman, F.H. \ 1992
help
Hydrobiologisch onderzoek in de provincie Utrecht : onderdeel: Kromme Rijngebied en een deel van de Utrechtse Heuvelrug (1978 en 1979) [Boek]
Everards, K. \ 1983
In 1978 en 1979 is een hydrobiologische inventarisatie uitgevoerd van de wateren in het Kromme Rijngebied en een deel van de Utrechtse Heuvelrug. Deze inventarisatie is een onderdeel van het hydrobiologisch onderzoek binnen het (meerjaren) projekt "M ...
help
Hydron gaat grondwater deels op andere plaatsen winnen : provincie wil Utrechtse Heuvelrug beter beschermen tegen verdroging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Timmer, H. \ Nijsten, G. \ Speets, R. \ Broers, E. \ 2004
De provincie Utrecht wil de verdroging van de natuur bestrijden. Eén van de maatregelen is dat Hydron Midden-Nederland jaarlijks negen miljoen kubieke meter grondwater minder mag winnen in het noordelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug. Voor de total ...
help
Preventie van preferente stroming in de zandgrond van een golfbaan \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Oostindie, K. \ Dekker, L.W. \ Moore, D. \ Wesseling, J.G. \ Ritsema, C.J. \ 2008
Veel zandbovengronden met een grasvegetatie hebben waterafstotende eigenschappen. Deze hydrofobe eigenschappen komen naar voren als het vochtgehalte van de grond beneden een kritieke grens daalt. Na het bereiken van deze grens zal de infiltratiesnelh ...
help
Vegetaties onder invloed van grondwater op de Utrechtse Heuvelrug [Studentenverslag]
Buitenkamp, M. \ 1981
help
De freatische bergingscoefficient en de grondwateraanvulling in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug [Boek]
Drecht, G. van \ 1986
help
Het langjarig gemiddelde neerslagoverschot en de verblijftijd in de onverzadigde zone in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug [Boek]
Drecht, G. van \ 1985
help
Particulieren Elst koppelen massaal af \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2009
Het particulier afkoppelen van daken slaat nog niet echt aan. In Elst (Utrecht) wordt wel succes geboekt. Een afkoppelteam gaat van deur tot deur en weet bewoners te overtuigen van nut en noodzaak
help
Effects of surfactants on soil wetting and turf performance of fairways with a water repellent behavior [Boek]
Oostindie, K. \ Dekker, L.W. \ Aguilera, H. \ Ritsema, C.J. \ Wesseling, J.G. \ Zeoliguer, A. \ Pintar, M. \ 2009
This study reports about the applications of soil surfactants to reduce the occurrence of water repellency and to improve the soil wetting of the fairways 5, 7, 11, and 18 of golf course De Pan, located at Bosch en Duin near Utrecht, The Netherlands. ...
help
De Amerongerwetering : een detailstudie met SOBEK channel flow [Studentenverslag]
Kort, J.W. \ 2010
Door omwonenden van de Amerongerwetering is in het verleden melding gedaan van wateroverlast in Leersum als gevolg van van hevige regenval. De centrale vraag van het onderzoek is daarbij wat de invloed is van overstorten vanuit het rioolstelsel van L ...
help
Bodem en hydrologie Weersloot-Oost: een verkenning [Boek]
Delft, B. van \ 2010
Het onderzoeksgebied ligt op de kwelrijke flank van de Utrechtse Heuvelrug en bestaat uit bemeste cultuurgraslanden op humeuze zand- en veenbodems. Natuurmonumenten wil in het gebied een kwaliteitsslag maken en denkt daarbij aan kamgrasweides, dotter ...
help
Een betere bescherming van drinkwaterbronnen bestaat niet : natuurbeheer is booming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2015
Drinkwaterbedrijven zijn inmiddels serieuze natuurbeheerders. Zoals Dunea, die 1700 ha duin beheert in Meijendel, 330 ha in Berkheide en 190 ha in Solleveld. Zoals Vitens, die circa 3300 ha in beheer heeft van gebieden op Ameland en Terschelling tot ...
help
Eindrapportage in-situ sanering Chemco Soestduinen [Boek]
TAUW Infra Consult \ 1988
help
Classification of groundwater pumping stations in the Utrechtse Heuvelrug area \ Vulnerability of soil and groundwater to pollutants : international conference Noordwijk aan Zee, The Netherlands, March 30 - April 3, 1987 [Hoofdstuk uit boek]
Heij, G.J. \ 1987
help
Onderzoek grondwaterbeheer Midden-Nederland : samenvattende rapportage fase 2a; resultaten opzet en ijking stationair model [Boek]
IWACO \ 1991
Met betrekking tot de ijking van het stationaire grondwaterstromingsmodel in verband met de drinkwatervoorziening in Midden-Nederland wordt gebruik gemaakt van gemeten stijghoogten en afvoeren. Het is van belang de ijkperiode zodanig te kiezen dat ee ...
help
Mogelijkheden voor herstel van acht vennen en vijvers op de Utrechtse Heuvelrug [Boek]
Arts, G.H.P. \ Dam, H. van \ Buskens, R.F.M. \ 1992
Gedetailleerd onderzoek aan acht vennen omvat fysisch - chemische en biologische kenmerken om de huidige toestand te beschrijven. In hoofdlijnen volgen daarna mogelijkheden voor herstel.
help
Lef tonen loont : Soest koppelt 75 hectare VGS af en bespaart \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bles, F. de \ Wieringen, H. van \ Roskamp, F. \ 2013
In een gezamenlijk project van de Gemeente Soest en Waterschap Vallei & Veluwe is 75 hectare verhard oppervlak van enkele verbeterd gescheiden stelsels (VGS) op eenvoudige wijze afgekoppeld. Geen uitgebreide studies, maar met een pragmatische aanpak ...
help
Anti-verdrogingsonderzoek cluster flanken Heuvelrug \ Goed water centraal [Hoofdstuk uit boek]
Meeuwissen, B.A.J. \ Brorens, B.A.H.V. \ Croese, T.H.M. \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.