Login

Hydrotheek

help
Hoe houd ik mijn veendijk sterk? [Boek]
Sman, B. \ [2013]
De stabiliteit van de dijk wordt weergegeven in de vorm van een veiligheidsfactor. Met behulp van een stoplichtmodel kan snel inzicht verkregen worden in de kwetsbaarheid van veenkaden. Samenvatting handelingsperspectief, Kennis voor Klimaat.
help
Maaiveldsdalingen in het Friese veenweidegebied [Boek]
Landinrichting Friesland \ 1976
help
De waterhuishouding van de veenkoloniale gronden en de middelen om hierin zoo noodig verbetering te brengen [Boek]
Hooghoudt, S.B. \ 1939
De grondwaterstand als voornaamste factor voor de beheersing van de waterhuishouding van de grond en de daardoor bepaalde eigenschappen
help
Deformation and strength of embankments on soft Dutch soil \ A feeling for soil and water : a tribute to Prof. Frans Barends [Hoofdstuk uit boek]
Haan, E. den \ Feddema, A. \ 2011
The paper starts off by giving the background to the high strength parameters of Dutch organic soils and peat and the way in which Dutch engineers have dealt with this in the past. Then the constitutive model and the parameter determination are descr ...
help
Enige ervaring met peilverlaging en drainage in veenweidegebieden [Boek]
Havinga, L. \ 1973
help
De resultaten van het waterbalansonderzoek te Hoenkoop [Boek]
Pankow, J. \ 1973
help
Technisch rapport geotechnische classificatie van veen [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1996
Dit classificatiesysteem is afgestemd op de geotechnische eigenschappen van veen, die van belang zijn voor de aanleg en toetsing van onze waterkeringen. Met name een belangrijk deel van onze boezemkaden zijn aangelegd op een veenondergrond. Op basis ...
help
Samenstelling van ondiep grondwater in de Luchterduinen, met aandacht voor de interactie met duinveen [Boek]
Stuyfzand, P.J. \ Lüers, F. \ 1991
help
Kennis over kades moet snel beschikbaar komen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2003
Stowa ontwikkelt een methode waarmee de veiligheid van secundaire waterkingen te meten is. Een interview met de directeur en de voorzitter van Stowa
help
Wasserhaushalt der Hochmoore \ NNA Berichte / Norddeutsche Naturschutzakademie [Artikel]
Schouwenaars, J. \ 1994
help
Toepassing van onderwaterdrainage in veenweiden : een overzicht van kennis [Boek]
Hardeveld, H. van \ Hendriks, R. \ Kwakernaak, C. \ Akker, J. van den \ 2006
Onderwaterdrainage is een alternatief voor peilverhogingen, waarbij toch goede omstandigheden voor het boerenbedrijf worden gehandhaafd. In vergelijking met het huidige peilbeheer zijn iets hogere slootpeilen mogelijk omdat door de drainerende werkin ...
help
De waterhuishouding bij hoog en verlaagd slootpeil op de proefboerderij te Zegveld [Boek]
Havinga, L. \ Hettinga, D. \ Schothorst, C.J. \ 1971
help
Hoe diep kunnen we nog zakken? : bodemdaling, kleinkinderen moeten wellicht de tol betalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2015
In grote delen van Holland, Utrecht en Friesland beweegt de veenbodem. Een langzame sluipende daling. Langzaam dringt de ernst van het probleem door. Bodemdaling stoppen is geen optie. Dan moet het grondwaterpeil in veengebieden naar maaiveldhoogte. ...
help
Stabiliteit veenkade m.o. klimaatverandering [Brochure] - Herz.
Vliet, L. van \ Bruin, H.T.J. de \ Zwanenburg, C. \ 2012
In Wilnis is in 2003 een veenkade doorgebroken tijdens een extreem droge periode. Dit heeft de aandacht gevestigd op vragen omtrent de stabiliteit van veenkade. Naar verwachting zullen extreem droge en natte situaties door klimaatverandering in de to ...
help
Verkenning van veenkaden : veranderingen in de tijd en karakteristieke profielen [Boek]
Etten, R.J.G. van \ 2006
Als voornaamste oorzaak van de kadedoorbraken bij Wilnis en Terbregge wordt de droge zomer van 2003 met als gevolg uitdroging van de veenkade in combinatie met hydraulische kortsluiting tussen boezem en onderliggende zandlaag genoemd. Omdat in het ve ...
help
Hydrologisch beheer : balanceren tussen kwel en wegzijging \ Herstel van natte, soortenrijke graslanden : themadag AB-DLO, in samenwerking met SC-DLO, LUW, DLG, IKC-N en Natuurmonumenten, gehouden op 6 november 1997 te Wageningen [Hoofdstuk uit boek]
Schaaf, S. van der \ 1998
help
Rekening houden met kwel bij inrichtingsmaatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Ridder, R.P. de \ 1998
help
"Veen is een tijdbom" : als waterkwaliteit verandert, komt overdosis fosfaat vrij \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Rienks, F. \ 2000
help
Eco-hydrology and biodiversity \ Unsaturated-zone modeling : progress, challenges and applications [Hoofdstuk uit boek]
Witte, J.P.M. \ Meuleman, A.F.M. \ Schaaf, S. van der \ Raterman, B. \ 2004
In this chapter we will discus the problems encountered by researchers who study the demands that plant species make on their environment. We shall argue why ecohydrologists often use indicator values of plant species for site factors related to wate ...
help
Restoration of cut-over bogs by floating raft formation : an experimental feasibility study \ Applied vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
Tomassen, H.B.M. \ Smolders, A.J.P. \ Herk, J.M. van \ 2003
Stimulation of floating peat by the introduction of poorly humified peat from four cut-over bogs in The Netherlands was studied in a one-year outdoor experiment
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.