Login

Hydrotheek

help
Water voor de Veenkoloniën : startnotitie [Boek]
Debets, F. \ 2012
In deze rapportage zijn de adviezen geformuleerd die gericht zijn op het verminderen van de risico's van watertekort en wateroverlast en op het verbeteren van de waterkwaliteit in de Veenkoloniën. Hiervoor is een deskundige adviescommissie samengeste ...
help
Winderosie en de Veenkolonien [Boek]
Brussel, P.C.M. \ 1980
De herinrichting van het veenkoloniale gebied, welke reeds een tiental jaren in studie is biedt de mogelijkheid om het stuifprobleem in deze streek integraal aan te pakken, In de ontwikkelingen tot nu toe blijkt echter ook hier de onderschatting. Het ...
help
De ontwatering van de proefboerderij "Geert Veenhuizen" te Borgercompagnie [Boek]
Ernst, L.F. \ 1966
Klachten over de ontwatering van een groot gebied in de omgeving van Veendam zijn reden geweest om opnieuw enige aandacht te geven aan het onderzoek dat Hooghoudt in de Veenkoloniën heeft verricht. Enkele recente metingen op de proefboerderij te Borg ...
help
De bodemgesteldheid van de Veenkoloniën; de doorlatendheid van de watervoerende laag tot maximaal 20 m onder het maaiveld en de daaruit af te leiden algemeene conclusies met betrekking tot de ontwatering van de Veenkoloniën \ Landbouwkundig tijdschrift : maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap [Artikel]
Hooghoudt, S.B. \ 1943
help
Gewenste grondwaterstand in de jonge Veenkoloniën [Boek]
Spelt, T.S.B. van der \ 1976
Het doel van het onderzoek is: Na te gaan wat de mogelijke infiltratie vanuit de wijk is om de grondwaterstand in de aanliggende gronden zodanig te verhogen, dat voldoende water voor het gewas beschikbaar komt en een maximale produktie gehaald wordt
help
Vochttrappen en grondwatertrappen en hun betekenis voor de landbouw in de Groninger veenkolonien \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Smet, L.A.H. de \ Daniels, D. \ 1965
help
Herinrichtings Oost - Groningen en de Gronings - Drentse Veenkolonien : deeladvies "Afvoer en behandeling van afvalwater" voor het deelgebied Pekela's [Boek]
1980
help
Herinrichting Oost - Groningen en de Gronings - Drentse Veenkolonien : advies "Afvoer en behandeling van afvalwater" voor het deelgebied Oude Veenkolonien [Boek]
1982
help
De toepassing van buisdrainage in de Veenkolonien [Studentenverslag]
Groen, K.P. \ 1986
help
Akkerbouw in Noord-Nederland zoekt oplossingen voor groeiend watertekort \ H2O online [Artikel]
Wit, J. de \ Zoetendal, J. \ Besten, J. den \ Veen, R. van \ 2013
In het akkerbouwgebied in de Veenkoloniën, waar de zandgrond snel uitdroogt en water vanuit het IJsselmeer moet worden aangevoerd, kan de klimaatverandering met zijn frequentere droogteperioden flink aankomen. De afgelopen jaren hebben provincie Dren ...
help
Elektrisch modelonderzoek naar infiltratie vanuit evenwijdige wijken [Boek]
Homma, F. \ [?]
Voor het handhaven van een optimale ontwateringstoestand van de bodem kunnen in het algemeen twee limiterende grondwaterstandsdiepten worden onderscheiden. De bovengrens garandeert een vochtgehalte dat voldoende laag is voor een goede bewerkbaarheid ...
help
Drainage - infiltration pilot area Valthermond : a field study concerning drain envelope materials in a former raised bog region in the Netherlands [Boek]
Dreise, G. \ Naarding, W.H. \ Rozenveld, T. \ 1988
help
Voorstel tot nader onderzoek inzake de behandeling van het veenkoloniaal afvalwater [Boek]
1971
Hydrologisch onderzoek TNO, Veenkolonien
help
Helpt sensortechnologie bij duurzaam waterbeheer? [thema duurzaamheid] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buitenkamp, M. \ 2012
In de afgelopen vier jaar vond in het veenkoloniale landbouwgebied van Oost-Drenthe een groot onderzoek plaats naar de inzet van sensortechnologie in het waterbeheer: WaterSense. Het idee was dat sensoren kunnen helpen efficiënter met het beschikbare ...
help
Toelichting bij de legenda van de concept bodemkaart en grondwatertrappenkaart van het reconstructiegebied Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkolonien [Boek]
Makken, H. \ Steur, G.G.L. \ 1977
help
Veenkoloniën, zonne-energie vanaf een wateropslag : duurzame energie vanaf het wateroppervlak van een wateropslag in de Veenkoloniën [Studentenverslag]
Conradi, T. \ Haaren, J. \ 2012
Vanuit de uitdaging het gebied te ontwikkelen tot een innovatief landbouwgebied met duurzame energie‐, water‐ en klimaathuishouding is het idee onderzocht de functie wateropslag te combineren met de productie van duurzame energie. Het doel van het on ...
help
Drainage- en infiltratie weerstanden in het veenkoloniale gebied : een onderzoek naar de mogelijkheden om het grondwaterpeil te beinvloeden door middel van infiltratie via opgeschoonde wijken of drains [Boek]
Bartelds, A. \ Merkens, H. \ Schiltkamp, H. \ 1982
help
Perspectief voor een zelfvoorzienend watersysteem in de Veenkoloniën \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ Querner, E.P. \ 2011
Het klimaat verandert en dat heeft de nodige consequenties voor de zoetwatervoorziening en de verwerking van neerslagpieken. Inmiddels wordt al volop gewerkt aan plannen om Nederland klimaatbestendiger te maken, onder meer in het Deltaprogramma. In d ...
help
Het voorspellen van de meeropbrengsten bij veenkoloniale gronden door grondverbetering en waterbeheersing [Boek]
Bloemen, G.W. \ [ca. 1960]
Het resultaat van herontginning van veenkoloniale gronden kan zeer verschillend uitvallen. Niet alleen treden er van jaar tot jaar verschillen in de meeropbrengsten op als gevolg van klimaatsverschillen. Ook van akker tot akker ziet men grote verschi ...
help
Wateraanvoer naar het herinrichtingsgebied : herinrichting Oost - Groningen en de Gronings - Drentse Veenkolonien [Boek]
Herinrichtingscommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonien \ 1983
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.