Login

Hydrotheek

help
Experimenteel verdampingsonderzoek aan de plantensoorten Filipendula ulmaria en Centaurea pratensis [Boek]
Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 1980
Onder ecologisch uiteenlopende omstandigheden komen vegetatietypen voor met plantensoorten 4ie aan de heersende milieu-omstandigheden zijn aangepast. Dergelijke verschillen kunnen ten grondslag liggen aan het voorkomen van plantensoorten in uiteenlop ...
help
Heat and moisture fluxes and related structure parameters in the unstable atmospheric surface layer over short vegetations [Boek]
Kohsiek, W. \ Bosveld, F.C. \ 1987
help
Vegetatiekundig onderzoek van de Dinkel als biotoop van de muskusrat, mei 1975 - september 1976 [Studentenverslag]
Wissink, H.A.M. \ 1978
help
Evaluation of flow formulas for submerged vegetation \ Proceedings of Euromech coloquium 523 "Ecohydraulics: linkages between hydraulics and ecological processes in rivers", 15 June - 17 JUne 2011, Clermont-Ferrand, France [Hoofdstuk uit boek]
Augustijn, D.C.M. \ Galema, A.A. \ Huthoff, F. \ 2011
Much research has been dedicated to the interaction between flow and vegetation, however, this knowledge is only to a limited extend incorporated in models that are being used for river manage-ment practices. This may be partly due to the unknown rel ...
help
Vegetatieonderzoek Van Limburg Stirum project (AWD) 2000-2010 [Boek]
Kruijsen, B. \ 2010
In 1995 is gestart met de omvorming van het Van Limburg Stirumkanaal in de Amsterdamse Waterleiding Duinen naar een natuurlijker duinlandschap met meer kansen voor (vochtige) pioniervegetaties (Arens en Geelen, 2006). Als hoofddoelstellingen van dit ...
help
Op pad met... Ab Grootjans langs de Drentsche Aa \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazeleger, B. \ Vermaat, J. \ 2008
Al bijna veertig jaar is Grootjans verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen.. en aan de Drentsche Aa. Sinds 2007 ook verbonden aan de Radboud Universiteit als hoogleraar "Ecohydrology of wetland ecosystems". Een interview met deze deskundige over "w ...
help
Classificatie van plantengemeenschappen volgens de methode Orloci [Boek]
Vlasblom, A.G. \ 1978
This paper will demonstrate how plantcommunities are classified. The method of Orloci has been taken as an illustration and a worked out example is given to facilitate computerprogramming.
help
Schaalafhankelijkheid van soortenrijkdom en zeldzaamheid \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Witte, J.P.M. \ 2009
Verspreidingskaarten van soorten op een rasterbasis kunnen worden gebruikt om te onderzoeken hoe zeldzaamheid en soortenrijkdom afhangen van ruimtelijke schaal. Ruimtelijk opschalen van een soort gebeurt door eenvoudigweg waarnemingen in hokken van h ...
help
Hoogveenherstel in Nederland: meer dan een droom \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Robroek, B.J.M. \ Eppinga, M.B. \ Limpens, J. \ Wassen, M.J. \ Schouten, M.G.C. \ 2009
Vernatten, de belangrijkste herstelmaatregel in hoogveenrestanten, heeft niet altijd het gewenste effect. Waarom dat zo is, is grotendeels nog onbekend. De auteurs beargumenteren dat recente inzichten uit empirische en experimentele studies in hoogve ...
help
Changes in the bryophyte layer of Dutch fens between 1940 and 2000 in relation to acidification and eutrophication \ Effects of nitrogen enrichment on bryophytes in fens = Effecten van stikstofverrijking op mossen in laagvenen [Hoofdstuk uit boek]
Paulissen, M.P.C.P. \ Schaminée, J.H.J. \ During, H.J. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2004
help
Het Needse Achterveld : een ecohydrologisch en bodemkundig onderzoek [Boek]
Hijdra, R.D.W. \ Meulen, L. van der \ 1985
help
Vegetatiebeschrijvingen : een studie naar en een vergelijking van verschillende methoden om vegetaties te beschrijven [Studentenverslag]
Zuidhoff, A. \ 1993
Betekent het bekijken van meerdere/andere aspecten van een vegetatie een aanvulling op de gangbare methode? Aanvulling in die zin dat het bijdraagt aan een vegetatiebeschrijving die de werkelijke verschijningsvorm dichter benadert.
help
De vegetatie in de Biesbosch in relatie met abiotische factoren in bijzonder het getij : een onderzoek naar de statistische en ecologische samenhang tussen plantengemeenschappen en plantensoorten en abiotische factoren in een zoetwatergetijdengebied [Studentenverslag]
Teeuw, M.P. \ 1997
help
De vegetatie van de madelanden in het stroomdal van de Drentsche Aa [Boek]
Everts, F. H. \ Grootjans, A. P. \ Vries, N. P. J. de \ 1980
help
Vegetatieontwikkeling in uiterwaarden hindert de doorstroming wellicht minder dan gedacht \ H2O online [Artikel]
Querner, E.P. \ Makaske, B. \ 2013
In het kader van Ruimte voor de River worden grote delen van de uiterwaarden van Rijn en Maas natuurlijker beheerd. Realisatie van natuurdoelen in uiterwaarden mag de doorstroomcapaciteit bij hoogwater echter niet te zeer schaden. Met andere woorden: ...
help
Resistance for sensible heat flux of vegetation as derived from radiometrically measured crop temperatures [Boek]
Klaassen, W. \ 1979
In this paper leaf resistance as well as atmospheric resistance for sensible heat transport are calculated as a function of height. A weighted average resistance is then calculated which may account for the prevailing temperature distribution inside ...
help
De Westbroekse zodde : typologie en kartering van de vegetatie [Studentenverslag]
Slogteren, H. van \ Higler, R. \ 1979
help
Vegetatie-opnamen in het Agelerbroek \ Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen : twintig jaar vegetatiekundig veldonderzoek door leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, bloemlezing uit Kruipnieuws 1937 - 1958 [Hoofdstuk uit boek]
Meijer, W. \ 1973
In aansluiting op het artikel van Jaap van Dijk volgt hier een inventarisatie van aangetroffen vegetatie in het Agelerbroek. De vegetaties van zeggen en de moerassige hooilanden. Dit hoofdstuk uit "Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen" is ...
help
Verlandingsvegetaties in Noordwest-Overijssel \ Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen : twintig jaar vegetatiekundig veldonderzoek door leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, bloemlezing uit Kruipnieuws 1937 - 1958 [Hoofdstuk uit boek]
Kuiper, P. \ Kuiper, C. \ 1973
In 1956 verbleven de schrijvers gedurende enkele weken in deze streek. Van enkele terreinen werden vegetatieschetsen en vegetatiekaarten gemaakt (Bollemaat, een terrein langs de Kerkgracht, de Weerribben en een deel van de Schut- en Grafkampen). Tijd ...
help
Exposure and ecological effects of toxic mixtures at field-relevant concentrations : model validation and integration of the SSEO programme [Boek]
Posthuma, L. \ Vijver, M.G. \ cop. 2007
Local environmental conditions need be taken into account to assess the impacts of diffuse environmental pollution on ecosystems. Effects of diffuse pollution on the environment were studied at three contaminated areas in the Netherlands: the flood p ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.