Login

Hydrotheek

help
Het ingewikkelde grondwater \ De wijerd [Artikel]
Menke, H. \ 2006
Het grondwaterregime van de Veluwe wordt eenvoudig voorgesteld: het is een grote berg zand, en daaronder bevindt zich een enorme voorraad grondwater. Dit artikel nuanceert dat beeld. Een artikel over: stuwwallen, sprengen, grondwateraanvulling; mede ...
help
Schijngrondwaterspiegel in Oosterbeek (1) \ De wijerd [Artikel]
Zuurdeeg, N. \ 2009
De gang van het hemelwater in de bodem van de stuwwal is onvoorstelbaar en houdt mensen die er oog voor hebben altijd bezig. Dit artikel behandelt de ingewikkelde opbouw van de ondergrond van de stuwwal. Behalve het dorp Oosterbeek hebben ook de dorp ...
help
De Elrits op de Veluwe: een overzicht \ De wijerd [Artikel]
Soes, M. \ 2007
Door Redeke (1941) worden waarnemingen uit 1918 (Veluwe) en 1921 (Limburg) als eerste beschouwd bij het aantreffen van de eltris in Nederland. Dit artikel gaat verder in op vondsten en habitats van deze beekvis op de Veluwe
help
Beken Atlas Veluwe [Kaart]
2016
Bekenatlas van de Veluwe.
help
Geo-hydrologische omstandigheden bij het waterwingebied van de gemeente Wageningen [Boek]
Rees Vellinga, E. van \ 1977
help
Herstel van de Oosterbeekse beken [Boek]
Oostrijen, A. \ 2005
De afgelopen jaren heeft waterschap Vallei en Eem gewerkt aan de beken in het Renkumse beekdal en het Heelsumse beekdal. In augustus 2005 - na het broedseizoen - is het waterschap gestart met het herstel van de laatste beken in dit gebied. Deze korte ...
help
De libellen van de Oost-Veluwe [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1983
help
Eenige opmerkingen over zoogenaamde smeltwaterruggen in de omgeving van Apeldoorn \ Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap [Artikel]
Edelman, C.H. \ Maarleveld, G.C. \ 1944
De langgerekte, smalle en vaak steile heuvelruggen die op de Veluwe en in het Gooi in grooten getale voorkomen, en van deze landschappen een integreerend bestanddeel vormen, vooral wanneer ze in de heide gelegen zijn, worden gewoonlijk als smeltwater ...
help
Alle opgeknapte beken en sprengen op de kaart \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
2014
Waterschap Vallei en Veluwe heeft in het kader van het herstelprogramma ongeveer 500 kilometer aan beken en sprengen opgeknapt. Daarnaast zijn in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel , gemeente Arnhem en Rheden, nog een aantal beken en spreng ...
help
Waterkracht RWZI Apeldoorn en Harderwijk : haalbaarheidsstudie naar waterkracht op RWZI Apeldoorn en Harderwijk [Boek]
Noortgaete, T. van der \ 2011
Waterschap Veluwe verkent momenteel de mogelijkheden van energiebesparingen in de afvalwaterketen. Eén van de mogelijkheden van energieopwekking is energie uit waterkracht. De belangrijke criteria van waterkracht zijn het verval (verschil in hoogte) ...
help
Ruimte voor de Rivier \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2012
Voor het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier voert Waterschap Vallei en Veluwe meerdere projecten uit: een hoogwatergeul in Veessen-Wapenveld en twee dijkverleggingen in Cortenoever (Brummen) en Voorsterklei (Voorst). Bij Deventer werkt ons watersch ...
help
Proefproject verdroging Epe [Boek]
1992
Grondwateraanvulling pompstation Epe.
help
Kronkelende beek is nog geen natuurlijke beek [natuurbeheer] \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Bos, H. van den \ 2012
Het is slecht gesteld met het leven in veel beken. Recent uitgevoerde herstelprojecten verfraaien wel het landschap, maar ecologisch schieten beken er nauwelijks iets mee op. Hoe moet dat dan? Daarover buigen waterbeheerders en wetenschappers zich in ...
help
Bergbezinkbassin \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2012
Tot 2007 werd op de rioolwaterzuivering Apeldoorn slib verwerkt door de Vartech in opdracht van het Waterschap Veluwe. Filtraat van de slibverwerking werd gezuiverd in een grote ronde beluchtingstank op het terrein van de rwzi Apeldoorn. Vanaf 2007 i ...
help
Optredende zuurstofloosheid na zandfiltering \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Mons, M. \ 2012
Constatering: opname van zuurstof tijdens zandfiltratie (nageschakelde techniek effluentbehandeling op de rwzi Harderwijk) leidt tot zeer lage zuurstofconcentraties waardoor plaatselijk vissterfte op kan treden.
help
Nereda® praktijkonderzoeken 2010-2012 [Boek]
Bruin, L.M.M. de \ 2013
In 2011 en 2012 is met ondersteuning van Agentschap NL uitgebreid praktijkonderzoek uitgevoerd op de rwzi Epe naar de Nereda ® aeroob korrelslibtechnologie. Dit onderzoek was vooral bedoeld om op praktijkschaal de belangrijke ontwerpaspecten van de t ...
help
De sprengen op Het Loo \ De wijerd [Artikel]
Ummels, H.A.M. \ 1995
help
Het polderdistrict Veluwe in de Middeleeuwen \ Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap [Artikel]
Kalveen, C.A. van \ 1965
help
Geofysica en hydrologie voor de planning van infiltratie op een stuwwalrand \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Goes, B.J.M. \ Obdam, A. \ Westerhoff, R. \ 2002
De opbouw van de Veluwse ondergrond heeft grote invloed op de afstroming van grondwater. Dit proces is vastgelegd in een model, waarmee vervolgens een voorspelling is gemaakt van de effecten van infiltratie van oppervlaktewater in drie vijvers nabij ...
help
Grondwaterstand, waterafvoer en drukvereffening aan de Oostelijke Veluwerand [Boek]
Wijk, W.R. van \ Wit, C.T. de \ 1950
Waterbewegingen door de stuwwal
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.