Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Langdurige sanering vraagt om duurzame afspraken : gedegen afweging leidt tot concrete bodemsanering : dossier: (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Haselhoff, A.T. \ Ruyter, M.A. de \ Visser, A.F. de \ 2007
Voor de sanering van een bodemverontreiniging bij de bestrijdingsmiddelenfabrikant Luxan in Elst (Gld) is langdurig isoleren, beheersen en controleren op dit moment de beste oplossing. De lange tijdsduur vraagt om zorgvuldig afspraken, zoals het waar ...
help
Proeftuin voor in-situ saneren : pilots pakken technische en procesmatige knelpunten aan : dossier: (water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
Meulen, S. van der \ Visser-Westerweele, E. \ Rijaarts, H. \ 2008
Het programma Holland In Situ Proeftuin (HIP) heeft tot doel het vertrouwen van de markt in in-situ bodemsaneringstechnieken te vergroten, door de effectiviteit en inzetbaarheid van deze technieken zichtbaar te maken. De eerste resultaten van pilots ...
help
Handreiking biedt hulp bij gebiedsgericht grondwaterbeheer [bodembeheer & bodemsanering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schipper, L. \ Bruijn, P.J. de \ Kerkhoven, P. \ 2006
Gebiedsgericht beheer van verontreinigd grondwater kan op verschillende schaal plaats vinden. Onderzoek heeft geresulteerd in een handreiking die drie situaties beschrijft met bijbehorende strategieën. Van gevalsgerichte aanpak (zoals de Wet bodembes ...
help
Wvo-parapluvergunning maakt snel ingrijpen bij sanering mogelijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lotringen, R. van \ Lussenburg, O. \ 2004
In navolging van eerdere bodemsanering van oude olievelden bij Schoonebeek heeft nu de NAM ook een parapluvergunning voor huidige gaswinning in Groningen. Eén vergunning voor meerdere locaties voor lozingen op oppervlaktewater bij bodemsanering biedt ...
help
Chloorkoolwaterstoffen aan banden met bioscherm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kreuk, J.F. de \ Kamermans, C. \ Hoekstra, N.K. \ 2006
Onderzoekers hebben de werking geanalyseerd van 2 bioschermen in Wageningen en Eindhoven voor het stimuleren van de biologische afbraak van chloorkoolwaterstoffen. Hieruit hebben ze randvoorwaarden afgeleid voor de haalbaarheid van toepassing van der ...
help
Ondergronds spoelen helpt : goede resultaten bodemluchtextractie gecombineerd met bemaling \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Heijnens, F.J. \ Kant, A. \ Tijhuis, J.M.H. \ 1992
help
Sanering Chemelot-terrein in Geleen op koers, aanpak benzeenverontreiniging succesvol : dossier (water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Plum, M. \ Angenent, M.J. \ 2007
De laatste fase van de sanering van een met benzeen verontreinigd terrein op het Chemelot-industrieterrein in Geleen is in april 2006 gestart. Dit gebeurt met de PuriSoil-technologie, waarbij in één actie grond, drijflaag, smeerzone en grondwater wor ...
help
Bruggen bouwen cruciaal voor geïntegreerde aanpak : dossier - (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
mars, J.F. \ Maas, T.H.M. \ Vries, A. de \ 2013
CityChlor is een EU Interreg IVB NWE-project, dat is gestart in 2009 met partners uit België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. De Nederlandse partners zijn Bodem+ en de gemeente Utrecht. Doelstelling van CityChlor is een duurzame binnenstedelijke o ...
help
Geen vuiltje sluipt door biologisch hekwerk : biologisch actieve zone zuivert verontreinigd grondwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Praamstra, T.F. \ Jongh, G.J. de \ Doelman, P. \ 2000
Bij Shell Pernis is een proef gedaan met een biologisch hekwerk om grondwater te zuiveren, gebaseerd op luchtinjectie. De luchtinjectie is daarbij gericht op zuurstofvoorziening om de verontreinigingsafbraak te stimuleren
help
Griftpark geeft beeld van dertig jaar bodemsanering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Leurink, G.W. \ Zoelen, H. van \ 2010
Land+ Water bestaat vijftig jaar. De redactie vroeg aan de leden van de-advies-commissie een artikel te schrijven over het belangrijkste project in hun vakgebied van de laatste vijftig jaar. Zouden we dat project met de huidige kennis en onder de hui ...
help
Pilotonderzoek naar filtratie rwzi-effluent werpt vruchten af \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Janssen, A.N. \ Evenblij, H. \ Menkveld, H.W.H. \ 2006
Membraanvervuilende stoffen in rwzi-effluent beïnvloeden in negatieve zin de prestaties van ultra-filtratie-installaties. Op pilotschaal is onderzocht hoe de invloed van deze stoffen is te reduceren met voorbehandelingstechnieken en membraanreiniging ...
help
Saneringsproject Hengelo boekt goede resultaten : nieuwe technologie sulfaatverwijdering uit grondwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bosgoed, H.M.M. \ Koning ter Heege, W.J.M. \ 1994
help
Stroombanen geven verspreiding weer : GRIDFLOW identificeert haarden verontreiniging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bakker, L.M.M. \ Blonk, A.T. \ 1996
help
Triade-benadering onthult lokale ecologische risico's \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tuinstra, J. \ Faber, J.H. \ Eijk, D. van der \ 2006
Ter ondersteuning van de besluitvorming rond de aanpak van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard is de Triade-benadering gebruikt. Voor een ecologische risicobeoordeling is de lokale situatie bepalend. De triadebenadering berust op drie peilers: ...
help
Waterkwaliteit Vlaanderen kent hardnekkige problemen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2009
Een beleidsmedewerker water bij de Bond Beter Leefmilieu en een woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij verwachten dat Vlaanderen niet zal kunnen voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hoewel de waterkwaliteit de afgelopen ...
help
Twijfels over bodem na tijdelijke inundatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2001
Een interview met een bodemchemicus van Alterra DLO over de eventuele nadelige gevolgen van inundatie voor de bodemkwaliteit
help
Gelderland vangt run-off van provinciale weg op \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hamilton-Huisman, M.J. \ 2005
De provincie Gelderland beschermt waterwingebied La Cabine door een eind te maken aan de huidige ongecontroleerde infiltratie naar het grondwater. Verontreinigd regenwater dat van de Amsterdamseweg afspoelt, de run-off, wordt eerst opgevangen en gefi ...
help
Vervuild grondwater in de tang : systeem voorkomt verspreiding verontreiniging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Pereboom, D. \ Valk, D. van der \ 1993
help
Biorotor bevestigt vertrouwen : biofilmsysteem goed geschikt voor grondwaterzuivering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Oesterholt, F.I.H.M. \ Pluim, M.P. \ Kerkhof, W.A.M. \ 1996
help
Zeven locaties bergen verontreinigde grond Grensmaas : naast natuur en veiligheid ook bodemsanering : dossier: (water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hoogeveen, R. \ Adams, P. \ 2008
Bij de verbreding van het rivierbed van de Maas komt licht verontreinigde grond vrij, die wordt geborgen in zogenaamde dekgrondbergingen. Een monitorplan voorziet in het volgen van de grondwaterkwaliteit in de omgeving
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.