Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Nitraatverwijdering uit grondwater met het vast-bed ethanol proces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoek, J.P. van der \ Bekkers, A.J.M.E. \ Creusen, A.J.H.F. \ 1992
help
Aeromonas in drinkwater : voorkomen, bestrijding, betekenis : voordrachten van het KIWA - VWN colloquium te Ede op 7 maart 1991 [Congresverslag]
Kooij, D. van der \ 1992
help
De ontwikkeling van de grondwaterzuivering in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bennekom, C.A. van \ 1992
help
Grondwatervriendelijk landgebruik naar een goede kwaliteit grondwater [Boek]
Beek, C.G.E.M. van \ 1992
help
Problemen met het gebruik van kunststof peilbuizen voor onderzoek van de kwaliteit van het grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vreeken, C. \ Driessen, J.H.A. \ 1992
help
Ondergronds spoelen helpt : goede resultaten bodemluchtextractie gecombineerd met bemaling \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Heijnens, F.J. \ Kant, A. \ Tijhuis, J.M.H. \ 1992
help
De kwaliteit van het ondiepe grondwater \ Milieudiagnose 1991. Dl. 3. Bodem- en grondwaterkwaliteit [Hoofdstuk uit boek]
Lagas, P. \ Groot, M. \ Boland, J. \ 1992
help
Testen en valideren van de modellen MOC & AQUA voor het simuleren van stoftransport in grondwater : een vergelijking tussen twee stoftransport - modellen en een praktijk toepassing van AQUA [Studentenverslag]
Groot, J.E. de \ 1992
help
Denitrifying minerals and substances in subsoils \ Verzuring, denitrificatie en stroombanen in de ondergrond : een symposium over grondwater kwaliteit, Vrije Universiteit, 25 oktober 1991 [Hoofdstuk uit boek]
Bisdom, E.B.A. \ Schoute, J.F.T. \ 1992
help
Denitrificatie onder invloed van organisch materiaal proces kwantificering en verificatie [Boek]
Beek, C.G.E.M. van \ Laeven, M.P. \ Vogelaar, A.J. \ 1992
help
Spread of pollution by dispersive groundwater flow [Boek]
Herwaarden, O.A. van \ 1992
help
Invloed van de pH op filtratie van aluminium uit grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reijnen, G.K. \ Kostense, A. \ Eekhout, J.M.J.M. van \ 1992
help
Speurtocht naar bestrijdingsmiddelen in de bronnen voor de drinkwaterbereiding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hopman, R. \ Beek, C.G.E.M. van \ Janssen, H.M.J. \ 1992
help
Grondwaterkwaliteit bij mestopslagen : onderzoeksverslag [Boek]
Utrecht (provincie) \ 1992
help
Nitraatuitspoeling in de grondwaterbeschermingsgebieden Bunnik en Cothen [Boek]
Tauw Infra Consult \ 1992
help
Methoden en modellen ter voorspelling van de kwaliteit van onttrokken grondwater : een momentopname [Boek]
Laeven, M.P. \ 1992
help
Ecotoxicologische evaluatie van bestrijdingsmiddelen in grondwater [Boek]
Notenboom, J. \ Gestel, C.A.M. van \ Linders, J.B.H.J. \ 1992
help
Discussienota ten aanzien van de omzetting van bestrijdingsmiddelen in de waterverzadigde ondergrond : richtlijnen voor het onderzoek [Boek]
Berg, R. van den \ Linden, A.M.A. van der \ Leistra, M. \ 1992
help
Afvalstromen in de bollenteelt : mogelijkheden voor preventie, hergebruik en verwerking [Boek]
Stoop, J.M. \ 1992
help
Beschrijving van VOORSP : een model ter voorspelling van de kwaliteit van onttrokken grondwater [Boek]
Laeven, M.P. \ 1992
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.