Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Zinc concentrations in groundwater at different scales \ Journal of environmental quality : a quarterly journal devoted to the protection and improvement of environmental quality [Artikel]
Stein, A. \ Varekamp, C. \ Egmond, C. van \ 1995
help
Reactie op [en naschrift] 'Bescherming van intrekgebieden van grondwaterwinningen : een interprovinciale standpuntbepaling' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beek, C.G.E.M. van \ Luggenhorst, E.J. te \ Weisz, M. \ 1995
help
'Waterkwaliteit tijdens distributie' : verslag SVW / KIWA-workshop \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Slaats, P.G.G. \ 1995
help
Kwaliteit van het bovenste grondwater van het proefbedrijf De Marke \ Weide- en voederbouw op De Marke : op zoek naar de balans tussen produktie en emissie [Hoofdstuk uit boek]
Boumans, L.J.M. \ Fraters, D. \ 1995
help
Transport of pollutants through porous media facilitated by colloids : mathematical analysis of the hyperbolic case [Boek]
Toorn, R.A. van der \ Weerd, H. van de \ 1995
help
De uitspoeling van nitraat naar het grondwater \ Weide- en voederbouw op De Marke : op zoek naar de balans tussen produktie en emissie [Hoofdstuk uit boek]
Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Groot, W.J.M. de \ 1995
help
Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa \ Aanpak verontreiniging bronnen voor de drinkwatervoorziening : preventief of curatief? [Hoofdstuk uit boek]
1995
help
Nitraat in ruw water \ Betrouwbaarheid van milieu-informatie : analyse van een stikstofketen [Hoofdstuk uit boek]
Eijkeren, J.C.H. van \ Haan, B.J. de \ Pastoors, M.J.H. \ 1995
help
Bromaat tijdens de drinkwaterproduktie en in drinkwater [Boek]
Versteegh, J.F.M. \ Neele, J. \ Cleven, R.F.M.J. \ 1995
help
Prognose van de koperemissie uit het waterleidingnet in de periode 1990 tot 2010 [Boek]
Brink, H. \ Senhorst, H.A.J. \ Slaats, P.G.G. \ 1995
help
Cooling water systems : options and recommendations for reducing environmental impact \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
Assink, J.W. \ Deventer, H.C. van \ 1995
help
Consequenties van de stikstofbelasting via gebruiks- versus verliesnormen voor het grondwaterbeschermingsbeleid : bescherming grote(re) delen van intrekgebieden wel degelijk zinvol! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Linden, F.J. van der \ 1995
help
Een grenswaarde voor minerale stikstof in het najaar in de bodem op landbouwgronden : is dat doelmatig en realiseerbaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Corre, W.J. \ 1995
help
Occurrence of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in the River Meuse and removal in the Biesbosch reservoirs \ Aqua : the quarterly bulletin of the International Water Supply Association [Artikel]
Ketelaars, H.A.M. \ Medema, G. \ Breemen, L.W.C.A. van \ 1995
help
An asymptotic method for predicting the contamination of a pumping well \ Advances in water resources [Artikel]
Kooten, J.J.A. van \ 1995
help
Grondwaterbescherming vraagt maatwerk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beek, C.G.E.M. van \ 1995
help
Grondwaterwinning Herikerberg \ Aanpak verontreiniging bronnen voor de drinkwatervoorziening : preventief of curatief? [Hoofdstuk uit boek]
1995
help
Modellering van transport van niet-lineair adsorberende bestrijdingsmiddelen in bodem en grondwater zone \ Samenvatting van de voordrachten en posters bodem breed '95 : aktief bodembeheer : noodzaak voor beleid, uitdaging voor de wetenschap : nationaal symposium bodemonderzoek, 18 en 19 december 1995, De Blije Werelt, Lunteren [Hoofdstuk uit boek]
Beltman, W.H.J. \ Boesten, J.J.T.I. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 1995
help
OKF installatie Leiduin : achtergrond en beleid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M.K.H. \ 1995
Om bentazon uit het drinkwater te halen, is een ozonisatie- en koolfiltratie-installatie (OKF) van Gemeentewaterleiding Amsterdam in bedrijf gesteld
help
The concept of hydrogeochemical environments as a tool for groundwater quality management \ Groundwater quality : remediation and protection : poster papers of the international conference held at Prague, Czech Republic, from 15 to 18 May 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Griffioen, J. \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.