Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Riooloverstorten : wat doen we ermee? \ Voordrachtenbundel 18e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling, donderdag 7 januari 1999, Delft [Hoofdstuk uit boek]
Clemens, F.H.L.R. \ 1999
help
Aquabel, snelle alarmering bij calamiteiten \ Praktijkboek GIS : toepassingen van geografische informatietechnologie [Hoofdstuk uit boek]
Huijser, P.J. \ Dijkstra, A. \ 1999
help
Doseren van inhibitoren voor vermindering koperafgifte door waterleidingbuizen : nieuwe mogelijkheden door fosfaat-vrije inhibitoren [Boek]
Brink, H. \ Slaats, P.G.G. \ 1999
help
Aanpak van de stikstofbelasting \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Velde, O. van de \ 1999
help
Eindrapportage mechanisch reinigen van recreatievaartuigen [Boek]
Westing, E.P.M. van \ 1999
help
Evaluatie diffuse bronnen Groningen 1996-1999 [Boek]
Platform Diffuse Bronnen Groningen \ 1999
help
Actieprogramma diffuse bronnen 2000-2002 [Boek]
Platform Diffuse Bronnen Groningen \ 1999
help
Verbeteren waterkwaliteit : maatwerk per vervuiler \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Teunissen, R.J.M. \ 1999
help
Stortplaatsen en vuile bagger als biotoop voor natuur : ecologische risicoreductie door het afdekken van stortplaatsen met vuile baggerspecie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bos, S. \ Ritsema, H. \ Vermeulen, G.D. \ 1999
In een proefproject in het natuurgebied het Ilperveld (Noord-Holland) blijkt de problematiek van onafgedekte stortplaatsen en dichtgeslibde watergangen opgelost te kunnen worden door de verontreinigde baggerspecie te gebruiken als afdeklaag zodat de ...
help
Waterleidingbedrijven gebaat bij een verantwoord gebruik van de milieugerichte levenscyclusanalyse \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koreman, E. \ Jutte, F. \ Hoekstra, A. \ 1999
Dit artikel poogt een bijdrage te leveren aan een beter begrip van de m-LCA en haar toepassingsmogelijkheden
help
Oppervlaktewater met minder bestrijdingsmiddelen : een aanpak gericht op drinkwaterwinning [Boek]
Boland, D. \ Leendertse, P.C. \ Dieden, A. \ 1999
help
De kwaliteit van het grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baggelaar, P.K. \ Peters, J.H. \ 1999
Verslag van een Kiwa-workshop over grondwaterkwaliteitsmonitoring en de aanvullende modellering
help
Handboek Wvo-vergunningverlening [Boek] - herz. uitg.
Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO \ 1999
help
␆Fosfaatbeleid : resultaten en perspectief \ Fosfaatverwijdering, 5 jaar ervaring : en hoe nu verder?! : symposium 2 juni 1999, Orpheus, Apeldoorn [Hoofdstuk uit boek]
Velde, O. van de \ 1999
help
Fentonproces voor omzetting van bestrijdingsmiddelen in grondwater veelbelovend \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
IJpelaar, G. \ Beerendonk, E.F. \ Hopman, R. \ 1999
Kiwa heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het Fentonproces (oxidatie d.m.v. waterstofperoxide) voor omzetting van bestrijdingsmiddelen uit verschillende typen anaeroob grondwater, zonder dat bromaat wordt gevormd. De mate waarin omzetting ...
help
Actieprogramma diffuse bronnen : samen verder voor schoon water : voortgangsrapportage 1999 [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO \ 1999
help
Gouden gids : diffuse bronnen van waterverontreiniging [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO \ 1999
help
Werkboek diffuse bronnen 1999 : samen verder voor schoon water [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO \ 1999
help
Actief bodembeheer rivierbed : natuur-risico's : covernotitie [Boek]
Guchte, C. van de \ 1999
help
Verkenning van stikstof- en fosfaatmaatregelen voor de Noord-Brabantse landbouw [Boek]
Wiskerke, J.S.C. \ Biewinga, E.E. \ Bernts, H. \ 1999
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.