Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Environmental quality standards : endpoints or triggers for a tiered ecological effect assessment approach? \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Sijm, D. \ Bruijn, J. de \ Crommentuijn, T. \ 2001
help
Groen licht : milieubeleidsplan 2001-2006 [Boek]
Jong, A. de \ Provincie Zeeland \ 2001
help
Onderzoeksprogramma diffuse bronnen : diffuse bronnen: voor velen een punt [Boek]
Clewits, M. \ 2001
help
"Van lozingenbeheer naar emissiebeheersing : revolutionaire omslag in denken" \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Thomassen, R. \ 2001
help
Kleine en kortdurende lozingen Wvo [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2001
help
Omgaan met uitlogende bouwmetalen : handreiking voor waterschappen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2001
help
Membraanvervuiling tijdens dead-end ultrafiltratie van rwzi-effluent \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Roorda, J.H. \ 2001
Rwzi-effluent zal in de toekomst steeds vaker worden gebruikt als bron voor de watervoorziening. In het hier gepresenteerde onderzoek worden verschillende methoden om membraanvervuiling te bepalen op lab- en pilotschaal gepresenteerd
help
Vervuild grondwater gebruikt bij papierfabriek : zuivering slaat twee vliegen in één klap [thema Proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
Een omvangrijke grondwaterverontreiniging in Doetinchem wordt aangepakt door oppompen, zuiveren, en deels leveren aan een paperfabriek, deels weer infiltreren in de grond (anti-verdrogingsbeleid)
help
Waterbeheer en milieunormen : een overzicht van actuele naslagwerken [Boek]
IWACO \ 2001
help
Diffuse bronnen en het watersysteem : meer bestuurlijke aandacht en verbetering informatieoverdracht nodig \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2001
Verslag van het minisymposium 'Diffuse bronnen en het watersysteem'(maart 2001), waarbij vooral het gebrek aan bestuurlijke aandacht en de mogelijke stimulerende rol van de waterschappen aan de orde kwamen. Met als voorbeelden van door de waterschapp ...
help
Bouwstoffenbesluit vereist helderheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2001
Bij de naleving van het Bouwstoffenbesluit (hergebruik materialen; bescherming bodem- en oppervlaktewater) is een belangrijke taak weggelegd voor de waterschappen. Over de rol van de waterschappen als beoordelaar van meldingen (vergunningverlening) e ...
help
Twijfels over bodem na tijdelijke inundatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2001
Een interview met een bodemchemicus van Alterra DLO over de eventuele nadelige gevolgen van inundatie voor de bodemkwaliteit
help
Teveel Carbendazim in de Duin- en bollenstreek \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2001
Uit meetonderzoek van het hoogheemraadschap van Rijnland blijkt dat carbendazim, gebruikt als bolontsmettingsmiddel door bollentelers, veel te veel voorkomt in het oppervlaktewater in de bollenstreek. Er gaat nu een streng handhavingsbeleid gevoerd w ...
help
Towards a European levy on nitrogen: a new policy tool for reducing eutrophication, acidification and climate change [Boek]
Rougoor, C. \ Weijden, W. van der \ 2001
help
Lessen uit beleidsimpasse rond zinkemissies \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bueren, E. van \ Klijn, E.H. \ Koppenjan, J.F.M. \ Oest, A. van \ 2001
Analyse van de oorzaken van de al jaren stagnerende discussie over de oorzaken en aanpak van het probleem van de diffuse zinkemissies. Over actoren, beleidsnetwerken, diffuse besluitvorming en mogelijkheden voor management
help
Basis voor effectgerichte beoordeling? [Boek]
Slooff, W. \ 2001
help
Anaerobes, aerobes and phototrophs : a winning team for wastewater management \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Gijzen, H.J. \ 2001
help
Sustainable development in pollution control and the role of anaerobic treatment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Lettinga, G. \ Lier, J.B. van \ Buuren, J.C.L. van \ 2001
help
Naar een afwegingskader voor alternatieve bestrijdingsmethoden in het onderhoud van verhardingen : verslag van een expert validatie in de Group Decision Room [Boek]
Carton, L.J. \ Mayer, I.S. \ 2001
help
Stoftransportmodellering: gebruik van afgeleide grootheden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boerefijn, M. \ Besselink, L. \ Vliegenthart, F. \ 2001
Stoftransportmodellen waarmme de concentraties en verplaatsing van verontreinigende stoffen in de bodem worden berekend geven vaak onbetrouwbare uitkomsten, o.a. door de vaak zeer heterogene veldsituatie. Een bruikbaar en relatief simpel alternatief ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.