Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Advies wetenschappelijke evaluatie interventiewaarden [Boek]
Technische Commissie Bodembescherming \ 2002
help
Water pollution control in the Netherlands : policy and practice 2001 [Boek]
Warmer, H. \ Dokkum, R. van \ 2002
help
Evaluatie aanpak diffuse bronnen : werken we voldoende samen voor schoon water? : evaluatie van de aanpak van diffuse verontreinigingen van oppervlaktewateren ; en in het bijzonder van het Actieprogramma Diffuse Bronnen " Samen Werken voor Schoon Water" [Boek]
Nelen & Schuurmans consultants \ 2002
In deze studie is de effectiviteit van de aanpak van diffuse bronnen van verontreinigingen nader beschouwd. Daarbij is gekeken naar zowel de inhoudelijke als de procesmatige aspecten van het vraagstuk.
help
Omgang met schadelijke stoffen in grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Utrecht [Boek]
Beekman, W. \ Beek, C.G.E.M. van \ Nijenhuis, J. \ 2002
help
Monitoring the effectiveness of the Dutch mineral policy on nitrate in groundwater \ Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Fraters, D. \ Boumans, L.J.M. \ Reijnders, H. \ 2002
help
Effecten van het doelgroepenbeleid milieu en industrie (dmi) bij lagere overheden \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Hoek, D. \ Peppel, R.A. van de \ 2002
Het miliegedrag van bedrijven gaat gecontrolleerd worden door het beleidsinstrument DMI. Dit artikel beschrijft de effecten van het DMI bij gemeenten, provincies en waterschappen
help
Groundwater recharge through optimized intensive dairy farms \ Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Aarts, H.F.M. \ Keulen, H. van \ 2002
help
Beter inzicht in grondwaterstroming met temperatuur- en concentratiemetingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boerefijn, M. \ Gosselink, B. \ Vliegenthart, F. \ Heijsman, O. \ 2002
In het kader van een bodemsaneringsoperatie bij NS-emplacement Zwolle is door Grontmij de grondwaterstroming onderzocht naar de nabijgelegen drinkwaterwinning Engelse Werk, en de daarmee samenhangende verspreiding van de verontreiniging. Vanwege de c ...
help
Fine tuning water quality regulations in agriculture to soil differences \ Environmental science & policy [Artikel]
Bouma, J. \ Alphen, B.J. van \ Stoorvogel, J.J. \ 2002
Agricultural research has played a key role in: (i) providing basic data for environmental laws and regulations, (ii) developing policy tools for implementation of environmental regulations, and (iii) developing innovative sustainable farming systems ...
help
De gevolgen van de nieuwe kopernorm \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groenendijk, M. \ Coppens, E. \ 2002
In het nieuwe Waterleidingbesluit van 2000 is een kopernorm van twee milligram per liter opgenomen. Hierbij geldt dat het monster moet zijn genomen via een passende steekproefmethode aan de kraan. Voor drinkwaterbedrijf Lith en Macharen zijn zeer uit ...
help
Beschermingsmaatregelen bestrijdingsmiddelen Drentse Aa werpen vruchten af : effecten van spuitvrije zones, alternatieve vulplaatsen en Lozingenbesluit open teelt en veehouderij? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wanningen, H. \ 2002
Het oppervlaktewater van het bekensysteem van de Drentse Aa wordt door Waterbedrijf Groningen gebruikt voor de bereiding van drinkwater. Een overzicht van in de jaren negentig genomen beschermingsmaatregelen om vervuiling met bestrijdingsmiddelen uit ...
help
Onkruid vergaat wel! : handboek voor gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten [Boek]
Spijker, J.H. \ Hekman-Prins, J.S. \ Niemeijer, C.M. \ 2002
Op 31 mei 2002 vond in Zwolle een symposium plaats met als thema 'Gifvrij beheer van groen en verhardingen in gemeenten'. Het Platform diffuse bronnen provincie Utrecht en de regioteams diffuse bronnen van de provincies Gelderland en Overijssel wille ...
help
Pleidooi voor structurele keuze bij de sanering van riooloverstorten : mogelijk opnieuw uitstel realisatie basisinspanning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bosma, R. \ Wissink, W. \ Werf, R. van der \ 2002
Met nog zo'n twee jaar te gaan tot het jaar 2005, het nieuwe peiljaar, is het goed om de balans op te maken: is het rioleringsbeleid op een juiste wijze tot stand gekomen en is dit beleid op een juiste wijze uitgevoerd?
help
Farming on good groundwater : a methodology for cost effective groundwater protection \ Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Boland, D. \ Buijze, S.T. \ 2002
help
Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Congresverslag]
Steenvoorden, J. \ Claessen, F. \ 2002
help
Definitiestudie systeemgericht grondwaterbeheer [Boek]
Gun, J. van der \ Besselink, L. \ Ietswaart, H. \ 2002
Een studie rond het thema duurzaam grondwaterbeheer
help
Consequenties van het aanscherpen van N-emissienormen op het gewenste lange-termijn niveau (2030) \ Quick scan transitie duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Vries, W. de \ Neeteson, J.J. \ 2002
help
Fosfaat : regionale en mondiale duurzaamheid \ Quick scan transitie duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Meer, H.G. van der \ 2002
help
Toepassing satellietbeelden bij WVO-toezicht op agrarische emissies : een proefproject \ Remote sensing in het waterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Spierenburg, P. \ 2002
help
Definitiestudie verkenning mogelijkheden voor aanpak waterbodemproblematiek in de kop van Overijssel [Boek]
Gun, J. van der \ 2002
In het kader van dit project is een definitiestudie uitgevoerd rond het thema van de waterbodemproblematiek zoals die speelt voor een aantal particuliere havens in de kop van Overijssel. Hierbij is op zeer globaal niveau aandacht besteed aan de aard ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.