Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Donau-, Maas- und Rhein-Memorandum 2008 = Danube, Meuse and Rhine memorandum 2008 [Boek]
IAWR Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet \ IAWD Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Donaueinzugsgebiet \ RIWA-Maas \ 2008
De IAWR, Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet met haar drie lidorganisaties vertegenwoordigen de belangen van 106 miljoen mensen in 17 landen in de stroomgebieden van Donau, Maas en Rijn. Bij deze organisaties zijn ...
help
Gewijzigd voorstel voor een Beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid = Proposition modifiée de décision du Parlement Européen et du Conseil établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau = Geänderter Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Liste prioritärer Stoffe im Bereich der Wasserpolitik = Amended proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing the list of priority substances in the field of water policy [Standaard]
Commissie van de Europese Gemeenschappen \ 2000
Vóór de tweede lezing over het voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (hierna de waterkaderrichtlijn of Richtlijn 2000/60/EG te noemen) heeft de Commissie overeenkomstig d ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.