Login

Hydrotheek

help
Waterbodems \ Leidraad bodembescherming [Hoofdstuk uit boek]
Haan, F. de \ Massink, P.R. \ 2000
help
GRRR : the EXPECT groundwater model for transport of solutes [Boek]
Meijers, R. \ Sauter, F.J. \ Veling, E.J.M. \ 1994
help
Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen waterverontreiniging [Boek]
2007
Diffuse bronnen zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de nog resterende belasting van het milieu. Een voortvarende aanpak van deze bronnen is onder meer nodig met het oog op de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze rapportag ...
help
De kwaliteit van ondiep en middeldiep grondwater in Nederland : in het jaar 2008 en de verandering daarvan in 1984-2008 [Boek]
Vliet, M.E. van \ 2010
In 2004 is gerapporteerd over de grondwaterkwaliteit in 2000 en de verandering in de grondwaterkwaliteit in de periode 1984-2000 op basis van waarnemingen van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) en de Provinciale Meetnetten Grondwaterkwal ...
help
Verspreiding van stoffen bij bodemverontreiniging [Boek]
Lagas, P. \ Snelting, H. \ Berg, R. van den \ 1990
help
A literature survey on the assessment of microbiological risk for drinking water [Boek]
Teunis, P.F.M. \ Havelaar, A.H. \ Medema, G.J. \ 1994
help
Indicatieve milieukwaliteitsnormen voor prioritaire stoffen 2004 [Boek]
Hansler, R.J. \ Herwijnen, R. van \ Posthumus, R. \ 2008
Dit rapport bevat een overzicht van zogeheten indicatieve milieukwaliteitsnormen die in 2004 zijn afgeleid voor 163 stoffen. Het gaat hierbij om prioritaire stoffen, waarvan de emissie moet worden gereduceerd. Daarnaast gaat het om stoffen die volgen ...
help
Bromaat tijdens de drinkwaterproduktie en in drinkwater [Boek]
Versteegh, J.F.M. \ Neele, J. \ Cleven, R.F.M.J. \ 1995
help
Resultaten Meetprogramma Kwaliteit Bovenste Grondwater Landbouwbedrijven in het zandgebied (MKBGL-zand) 1992-1995 [Boek]
Fraters, B. \ Vissenberg, H.A. \ Boumans, L.J.M. \ 1997
help
Voorspellingsinstrument grondwatersaneringen : achtergronden en gebruik [Boek]
DHV Raadgevend Ingenieursbureau \ 1988
help
Meetlat voor middelengebruik in de glastuinbouw [Boek]
Leendertse, P.C. \ Reus, J.A.W.A. \ Vreede, P.J.A. de \ 1997
help
Inventarisatie van het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het diepe grondwater in Nederland in 1992 [Boek]
Boland, J. \ Berg, R. van den \ Linden, A.M.A. van der \ 1994
help
Afleiding van milieurisicogrenzen voor chloride in oppervlaktewater, grondwater, bodem en waterbodem [Boek]
Verbruggen, E.M.J. \ 2008
Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor chloride in zoet oppervlaktewater en sediment, en voor grondwater en bodem dat niet door brak of zout water is beinvloed. Chloride wordt onder andere gebruikt als strooizout om gladheid op wegen te bes ...
help
Het zuiveringsbeginsel, de bomen en het bos \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Krijt, K. \ 2002
Eind februari is in het Staatsblad de "Wet van 30 januari 2002, houdende wijziging van enige bepalingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de zuivering van stedelijk afvalwater en toekenning bevoegdheid aan waterschapsbestur ...
help
The quality of groundwater abstracted by the waterworks in the Netherlands \ Vulnerability of soil and groundwater to pollutants : international conference Noordwijk aan Zee, The Netherlands, March 30 - April 3, 1987 [Hoofdstuk uit boek]
Beek, C.G.E.M. van \ Trouwborst, T. \ Veenendaal, G. \ 1987
help
Kennisdocument geohydrologische isolatie voor bodembescherming [Boek]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1994
help
Berekening van de nitraatbelasting van het grondwater : achtergronddocument bij de nationale milieuverkenning 2, 1990 - 2010 [Boek]
Drecht, G. van \ 1993
help
Discussienota ten aanzien van de omzetting van bestrijdingsmiddelen in de waterverzadigde ondergrond : richtlijnen voor het onderzoek [Boek]
Berg, R. van den \ Linden, A.M.A. van der \ Leistra, M. \ 1992
help
Toxicity of selected pesticides to the groundwater copepod Parastenocaris germanica (Crustacea) [Boek]
Notenboom, J. \ Boessenkool, J.J. \ 1994
help
Voorkomen en gedrag van enkele spoormetalen in ondiepe grondwater - sediment systemen : een case-study aan de hand van vijf putten in Noord-Brabant [Boek]
Griffioen, J. \ Buijs, E.A. \ Broers, H.P. \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.