Login

Hydrotheek

help
Aeromonas in drinkwater : voorkomen, bestrijding, betekenis : voordrachten van het KIWA - VWN colloquium te Ede op 7 maart 1991 [Congresverslag]
Kooij, D. van der \ 1992
help
Grondwatervriendelijk landgebruik naar een goede kwaliteit grondwater [Boek]
Beek, C.G.E.M. van \ 1992
help
Doseren van inhibitoren voor vermindering koperafgifte door waterleidingbuizen : nieuwe mogelijkheden door fosfaat-vrije inhibitoren [Boek]
Brink, H. \ Slaats, P.G.G. \ 1999
help
Waterleidingsector bereidt zich voor op nieuwe loodnorm : VEWIN / KIWA - seminar 'Normen in perspectief' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vinke, G.B. \ 1993
help
Nitraatvoorspelling pompstation Noordbargeres [Boek]
Laeven, M.P. \ 1991
help
Behandeling van methaanhoudend grondwater : effecten van het voorkomen en de verwijdering van methaan op de fysisch- chemische en biologische kwaliteit van het drinkwater [Boek]
Reijnen, G.K. \ 1994
help
Grondwater : nu bedreigd, straks verloren ...? [Boek]
Kreutz, R.H.F. \ 1989
help
Denitrificatie onder invloed van organisch materiaal proces kwantificering en verificatie [Boek]
Beek, C.G.E.M. van \ Laeven, M.P. \ Vogelaar, A.J. \ 1992
help
Prognose van de koperemissie uit het waterleidingnet in de periode 1990 tot 2010 [Boek]
Brink, H. \ Senhorst, H.A.J. \ Slaats, P.G.G. \ 1995
help
Curatief of preventief? : een indicatieve kostenvergelijking tussen zuiveren versus voorkomen van verontreinigingen van bronnen voor het drinkwater [Boek]
Laeven, M.P. \ Eem, J.P. van der \ 1994
help
Methode voor het berekenen van de kwaliteit van het ondiepe grondwater binnen een intrekgebied : verkenning van vier bestaande methoden voor nitraat [Boek]
Vogelaar, A.J. \ 1993
help
Methoden en modellen ter voorspelling van de kwaliteit van onttrokken grondwater : een momentopname [Boek]
Laeven, M.P. \ 1992
help
Organische microverontreinigingen in ruwwater van Nederlandse grondwaterwinningen : onderzoek 1995 - 1996 [Boek]
Puijker, L.M. \ Laeven, M.P. \ Hemel - Gommer, C.M. van \ 1997
help
Van grondwater naar drinkwater : een toekomstschets t.b.v. prioriteitsstelling zuiverings- en voorspellingsonderzoek [Boek]
Beekman, W. \ Laeven, M.P. \ 1996
help
Oppervlaktewater met minder bestrijdingsmiddelen : een aanpak gericht op drinkwaterwinning [Boek]
Boland, D. \ Leendertse, P.C. \ Dieden, A. \ 1999
help
Beschrijving van VOORSP : een model ter voorspelling van de kwaliteit van onttrokken grondwater [Boek]
Laeven, M.P. \ 1992
help
Nieuwe mestbeleid leidt tot overschrijding drinkwaternorm \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1996
help
Trade off between costs and environmental effects of weed control on pavements \ Crop protection : an international journal of pest, disease and weed control [Artikel]
Kempenaar, C. \ Lotz, L.A.P. \ Horst, C.L.M. van der \ Beltman, W.H.J. \ Leemans, K.J.M. \ Bannink, A.D. \ 2007
An actor-participative project on sustainable weed control on pavements was started in 2000 in the Netherlands. The aim of the project was to develop a new concept of weed management that provides cost-effective and environmentally sound weed control ...
help
Bestrijdingsmiddelen en nitraat rond de winning Noordbargeres : samenvatting van het onderzoek 1986 - 1991 [Boek]
Beek, C.G.E.M. van \ Vogelaar, A.J. \ 1992
help
Aanpak verontreiniging bronnen voor de drinkwatervoorziening : preventief of curatief? [Boek]
Laeven, M.P. \ Beek, C.G.E.M. van \ Gommer, C.M. \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.