Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Beter inzicht in grondwaterstroming met temperatuur- en concentratiemetingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boerefijn, M. \ Gosselink, B. \ Vliegenthart, F. \ Heijsman, O. \ 2002
In het kader van een bodemsaneringsoperatie bij NS-emplacement Zwolle is door Grontmij de grondwaterstroming onderzocht naar de nabijgelegen drinkwaterwinning Engelse Werk, en de daarmee samenhangende verspreiding van de verontreiniging. Vanwege de c ...
help
Op weg naar minder koper in het water : landbouw en corrosie waterleidingen vormen belangrijkste vervuilingsbronnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baalen, S. van \ Faassen, M. van \ Paassen, J. van \ 2003
In H2O nr. 19 van 27 september 2002 publiceerden M. Groenendijk en E. Coppens een artikel over de gevolgen van de nieuwe kopernorm. Daarbij gingen ze nadrukkelijk in op het ontbreken van een directe relatie tussen het koperoplossend vermogen van wate ...
help
Aanpak van membraanvervuiling met behulp van proefinstallatie-onderzoek : verlaging van kleur en hardheid met nanofiltratie op pompstation Hammerflier (WMO) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Paassen, J.A.M. van \ Verdouw, J. \ Rietman, B.M. \ 1997
help
Een stap vooruit met grondwaterbescherming \ Planologische diskussiebijdragen / Stichting Planologische Diskussiedagen [Artikel]
Werf, H. van der \ Hoekstra, F. \ Burg, A. ter \ 1998
help
De relatie tussen de bodemopbouw en het A-cijfer, chloride-, nitraat-, en vocht-gehalte van de bodem in het grondwaterbeschermingsgebied Holten : ter aanvulling van het onderzoek naar het effect van mestbeperkende maatregelen in het grondwaterbeschermingsgebied Holten [Boek]
Riezebos, O. \ 1994
help
Boerhaar kwaliteit [Boek]
Ruiter, H. de \ 1994
Het betreft de drinkwaterkwaliteit van de grondwaterwinplaats Boerhaar
help
Modelling of groundwater flow and contaminant transport in the Engelse Werk well-field (Overijssel) : an application of Modflow and MT3D [Studentenverslag]
Wang, X. \ 1995
help
Bemestingsinvloed op het grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden die niet - kwetsbaar zijn voor nitraatuitspoeling [Boek]
Bell, J. \ Dekker, C. \ Ruiter, H. de \ 1995
help
Onderzoek verloop chloridegehalte pompstation "Boerhaar" [Boek]
Broks Adviezen \ 1988
help
Een spoorlijn in een waterwingebied : een onbewaakte overweg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zouwen, H. van der \ Kloosterman, R.A. \ Ngo, X.T. \ 1988
Grondwaterveronteriniging als gevolg van onkruidbestrijding bij spoorwegbermen
help
Het effect van mestbeperkende maatregelen in het grondwaterbeschermingsgebied Holten : verslag van bemonsteringsronde 1993 en vergelijking met de uitgangssituatie [Boek]
Beek, C.G.E.M. van \ Baggelaar, P.K. \ Groennou, J. \ 1994
help
Resultaten van het bestrijdingsmiddelenonderzoek op de proefboerderij "Kooyenburg" te Rolde (Drenthe) [Boek]
Fraters, B. \ 1991
help
Bestrijdingsmiddelen in oevergrondwater en het daaruit bereide drinkwater in 1992 [Boek]
Janssen, H.M.J. \ Hopman, R. \ 1993
help
Toepassing CRIME-DAV bij WMO voor keuze zuivering op Hammerflier : instrumentarium voor de duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening (3) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sombekke, H.D.M. \ Rotterdam, J.J. van \ Paassen, J.A.M. van \ 1997
help
Kwaliteitsonderzoek Havelterberg plus een voorstel voor een kwaliteitsmeetnet voor de monitoring van diffuse verontreiniging [Boek]
Bell, J. \ 1996
help
Afkoppelen van verharde oppervlakken in strijd met grondwaterbescherming? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Klein, J. \ Velde, R. van der \ Doornbos, A. \ 1999
Voor een woonwijk in Hengelo (Hengelose Es) is onderzocht in hoeverre een verbeterd gescheiden rioolstelsel, in combinatie met afvoer van regenwater en drainagewater naar een retentievijver, een bedreiging vormt voor de grondwaterkwaliteit in het gro ...
help
Gedrag van milieugevaarlijke stoffen bij oeverinfiltratie en kunstmatige infiltratie : effecten van bodempassage gemeten langs stroombanen [Boek]
Stuyfzand, P.J. \ Luers, F. \ 1996
help
Prognose nitraatontwikkeling pompstation Archemerberg [Boek]
Waterleiding Maatschappij Overijssel \ 1990
De gebruikte versie van het model KONIKOW-BREDEHOEFT is ontwikkeld om de gevolgen van N-bemestingsscenario's op de nitraatconcentratie van het op te pompen grondwater op lange termijn te voorspellen. Voor de inschatting van de hydrologische effecten ...
help
Effecten van radio-activiteit op (oever)grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sybrandi, J.C. \ 1990
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.