Login

Hydrotheek

help
Onderzoeksprogramma diffuse bronnen : diffuse bronnen: voor velen een punt [Boek]
Clewits, M. \ 2001
help
Blauwalgen kunnen hun borst natmaken \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Michelle Talsma coördineert bij STOWA verschillende onderzoeken die binnen enkele jaren moeten leiden tot een stevig gefundeerde aanpak van blauwalgen. "We zijn bezig alle ontbrekende puzzelstukjes rond blauwalgen te verzamelen met als uiteindelijk d ...
help
Gewoon schoon : 10 resultaten voor een gezond watersysteem [Boek]
2003
help
RWZI's in het licht van de IPPC-richtlijn [Boek]
Baltussen, J.J.M. \ 2007
Met ingang van 31 oktober 2007 zullen bepaalde bedrijfsmatige activiteiten moeten voldoen aan de Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control). Dit rapport is te gebruiken als hulpmiddel om vast te stellen of een rwzi IPPC-pli ...
help
Waterbeheer en milieunormen : een overzicht van actuele naslagwerken [Boek]
IWACO \ 2001
help
Conditionering van zuiveringsslib tot secundaire brandstof door reductie van het kwikgehalte [Boek]
Velsen, L. van \ 2005
Gedroogd slibgranulaat is qua fysische eigenschappen een gewilde brandstof, maar bevat doorgaans meer dan 0,4 mg Hg/kg droge stof en kan om deze reden slechts in beperkte mate in bestaande kolengestookte elektriciteitscentrales als secundaire brandst ...
help
Verkenningen zuiveringstechnieken en KRW [Boek]
Jong, P. de \ Evenblij, H. \ 2005
Het rapport ‘Verkenning zuiveringstechnieken en KRW' geeft een actueel overzicht van zuiveringstechnieken die in de nabije toekomst ingezet kunnen worden voor vergaande zuivering van RWZI-effluent. Dit om een bijdrage te kunnen leveren aan het behale ...
help
Verg(h)ulde pillen: onderzoek naar de emissie van geneesmiddelen uit ziekenhuizen - Dl. A: Algemene studie naar de omvang van de emissie en de mogelijkheden tot emissiereductie [Boek]
Derksen, J.G.M. \ Roorda, J.H. \ Swart, D. \ 2007
De emissie van geneesmiddelen naar het watermilieu staat steeds meer in de belangstelling in Nederland en daarbuiten. Ook vanuit de landelijk overheid is voor dit onderwerp steeds meer aandacht. Geneesmiddelen in het watermilieu zijn mogelijk schadel ...
help
Voorspellingssysteem blauwalgen : resultaten pilots 2007 [Boek]
Burger, D. \ 2008
De doelstelling van dit project is om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat drijflaagvorming door blauwalgen in kleine en grote binnenwateren kan voorspellen. Met het waarschuwingssysteem moet per meer of plas een aantal dagen vooruit voorspeld ...
help
Beschikbare zuiveringstechnieken voor de Kaderrichtlijn Water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kramer, F. \ Slotema, W. \ Uijterlinde, C. \ Rijs, G. \ 2006
Zowel de waterkwaliteitsbeheerders als beleidsmakers hebben behoefte aan praktische informatie over vergaande zuiveringstechnieken waarmee de kwaliteit van het effluent van rioolwaterzuiveringinstallaties wordt verbeterd. Deze informatie kan worden g ...
help
Voorspellingssysteem drijflagen van blauwalgen : resultaten pilots 2008 [Boek]
Burger, D. \ 2009
Drijflagen van blauwalgen vormen een jaarlijks terugkerend probleem in een flink deel van de Nederlandse meren en plassen. Vooral bij zwemlocaties is de overlast groot. De zichtdiepte vermindert, er kan stankoverlast optreden en er kunnen hoge toxine ...
help
Maatregelenmatrix emissie-/waterkwaliteitsspoor [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2002
help
Verg(h)ulde pillen: onderzoek naar de emissie van geneesmiddelen uit ziekenhuizen - Deel B: Case studies bij het Refaja ziekenhuis te Stadskanaal, het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein en het 'Leids Universitair Medisch Centrum' [Boek]
Roorda, J.H. \ 2009
In Nederland worden 12.000 verschillende medicijnen met ongeveer 850 verschillende actieve stoffen gebruikt. Het geneesmiddelengebruik per inwoner stijgt. Na inname door patiënten worden de reststoffen afgevoerd via urine of ontlasting. Vervolgens ko ...
help
Verg(h)ulde pillen : case studie Refaja ziekenhuis te Stadskanaal [Boek]
Kuiper, M.W. \ STOWA \ 2009
n Nederland worden 12.000 verschillende geneesmiddelen met ongeveer 850 verschillende actieve stoffen gebruikt, waarbij het geneesmiddelengebruik per inwoner jaarlijks stijgt. Eenmaal in het oppervlaktewater valt niet uit te sluiten dat deze stoffen ...
help
Verg(h)ulde pillen : casestudie LUMC te Leiden [Boek]
Kools, S.A.E. \ STOWA \ 2009
In Nederland worden 12.000 verschillende geneesmiddelen met ongeveer 850 verschillende actieve stoffen gebruikt, waarbij het geneesmiddelengebruik per inwoner jaarlijks stijgt. Eenmaal in het oppervlaktewater valt niet uit te sluiten dat deze stoffen ...
help
Maatregelenmatrix emissie- en waterkwaliteitsspoor \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Palsma, B. \ Aalderink, R. \ Moens, M. \ 2002
In opdracht van STOWA en de Werkgroep Riolering West-Nederland heeft Arcadis een maatregelenmatrix ontworpen waarmee riool- en waterbeheerders maatregelen kunnen selecteren om invulling te geven aan het emissiespoor (vuiluitworp uit rioolstelsels red ...
help
Verg(h)ulde pillen : case studie Antonius ziekenhuis te Nieuwegein [Boek]
Kuiper, M.W. \ STOWA \ 2009
In Nederland worden 12.000 verschillende geneesmiddelen met ongeveer 850 verschillende actieve stoffen gebruikt, waarbij het geneesmiddelengebruik per inwoner jaarlijks stijgt. Eenmaal in het oppervlaktewater valt niet uit te sluiten dat deze stoffen ...
help
Praktijkonderzoek nabehandelingstechnieken : effluentnabehandeling op de rwzi Maasbommel [Boek]
Piron, J.P.H. \ 2007
In de periode 2006 - 2007 is op de rwzi Maasbommel een onderzoek naar de toepassing van nabehandelingstechnieken voor een rwzi uitgevoerd. Dit onderzoek volgt op het onderzoek in 2002-2004, waarin een MembraanBioReactor (MBR) en continue zandfiltrati ...
help
Bijzondere Regeling geur voor rioolwaterzuiveringsinstallaties handhaven of aanpassen? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Roest, H. van der \ Stamperius, P.C. \ Folkertsma, F. \ 2001
In het kader van een mogelijke wijziging van de Nederlandse Emissie Richtlijn heeft STOWA in de praktijk onderzoek laten doen naar de geurhinder van rwzi's. Uit een landelijke enquete onder waterkwaliteitsbeheerders is gebleken dat de huidige regelin ...
help
Application of the water quality based approach in water pollution control : possibilities and restrictions \ New concepts for sustainable management of river basins [Hoofdstuk uit boek]
Ragas, A.M.J. \ Laar, B.J. van de \ Schijndel, A.M.J. van \ Klapwijk, S.P. \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.