Login

Hydrotheek

help
Groundwater pollution : proceeding of technical meeting, 31 [Boek]
1976
With contributions: Characteristic Examples of the Natural Groundwater Composition in The Netherlands, C.R.MEINARDI; Interaction-Mechanisms in Soil as related to Soil Pollution and Groundwater Quality, F.A.M. DE HAAN; Nitrogen, Phosphate and Biocides ...
help
Saneren van het grondwater tot aan het berekende, verhoogde achtergrondgehalte : een rekenmethode voor het bepalen van verhoogde achtergrondgehalten van het grondwater \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Lappere, R. \ Smittenberg, J. \ 1998
help
Onbekend maakt onbemind \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Alders, E. \ 2005
Eind 2002 is verschenen het CIW-rapport 'Vrijkomend grondwater bij bodemsaneringen'. Dit bevat een herzien beoordelingskader voor de afgifte van Wvo-vergunningen in het kader van bodemsaneringen. Dit rapport heeft echter nog niet geleid tot de versch ...
help
Gebiedsgericht beheer van verontreiningd grondwater : tussen Wbb en KRW \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kerkhoven, P. \ Bruijn, P.J. de \ Daamen, M.C.M. \ 2006
Het grondwater in Nederland is op veel plaatsen structureel, grootschalig en langdurig verontreinigd. De Wet bodembescherming gaat uit van een gevalsgerichte benadering, Dit artikel doet verslag van een gebiedsgerichte benadering, zoals dat is ontwik ...
help
Handvatten voor gebiedsgerichte grondwaterbescherming \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boerefijn \ Werf, H. van der \ Nass, A. \ 2008
In haar beleidsplan grondwaterbescherming Overijssel 2006 gaat de provincie uit van een meer gebiedsgerichte benadering door een sterkere sturing via de ruimtelijke ordening. De provincie wil als uitwerking van het beleid een duidelijk toetsingskader ...
help
Omgang met schadelijke stoffen in grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Utrecht [Boek]
Beekman, W. \ Beek, C.G.E.M. van \ Nijenhuis, J. \ 2002
help
Monitoring the effectiveness of the Dutch mineral policy on nitrate in groundwater \ Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Fraters, D. \ Boumans, L.J.M. \ Reijnders, H. \ 2002
help
Bodemsanering hand in hand met bescherming grondwatervoorraad : succesvolle infiltratie van zuurstofrijk grondwater met horizontale drains \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boode, J. \ Schrier, E.J. \ 2004
Bij de bodemsanering in Epe wordt in opdracht van de provincie en de gemeente verontreiningd grondwater onttrokken en na zuivering weer geïnfiltreerd in de bodem. Dit artikel geeft aan dat in Epe infiltratie van gezuiverd grondwater bij een hoog debi ...
help
Classification of shallow groundwater types in a Dutch coversand landscape \ Journal of hydrology [Artikel]
Pedroli, B. \ 1990
help
Gedrag van vervuilende stoffen in het grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veenis, Y.M.M. \ Bleuten, W. \ 1990
help
Grondwaterkwaliteit in relatie tot grondwaterstroming : PHLO-cursus Waterkwaliteit Landelijke Gebieden [Boek]
Hoeks, J. \ 1988
Transport van grondwater: stroomlijnen en verblijftijd, transport van opgeloste stoffen, koppeling van grondwaterstroming en stoftransport. Voorbeelden van toepassing van grondwaterkwaliteitsmodellen
help
Gedrag microverontreinigingen in grondwater [Boek]
Harmsen, J. \ 1987
help
Residues of pesticides in Dutch groundwater \ Proceedings of the 4th international conference environmental quality, 1-4 oktober 1990 [Hoofdstuk uit boek]
Lagas, P. \ Cornelese, A.A. \ 1990
To assess the risk of groundwater pollution by pesticides in the Netherlands, occurrence of pesticides and their transformation products in groundwater is investigated. On agricultural land with potatoes, maize and flower bulbs, and also on uncropped ...
help
GRRR : the EXPECT groundwater model for transport of solutes [Boek]
Meijers, R. \ Sauter, F.J. \ Veling, E.J.M. \ 1994
help
Onderzoek bescherming waterwingebieden [Boek]
Pankow, J. \ Toorn, A. v.d. \ 1988
Analyse van de waterkwaliteit van het ruwwater en de bestaande observatiebuizen van de drinkwaterwingebieden 't Klooster en Eerbeek in de provincie Gelderland
help
Transport of reactive colloids and contaminants in groundwater : effect of nonlinear kinetic interactions \ Journal of contaminant hydrology [Artikel]
Weerd, H. van de \ Leijnse, A. \ Riemsdijk, W.H. van \ 1998
help
Grondwater voor nu en later : van steens des aanstoots naar steen der wijzen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Wijland, R. \ Akker, C. van den \ 1998
Kenschetsing over het treffend belang van een duurzaam grondwaterbeheer
help
Modeling a density plume with MVAEM \ Analytic-based modeling of groundwater flow : [international conference, 7-10 April 1997, Nunspeet, The Netherlands : conference companion] [Hoofdstuk uit boek]
Zaadnoordijk, W.J. \ 1997
help
Groundwater recharge through optimized intensive dairy farms \ Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Aarts, H.F.M. \ Keulen, H. van \ 2002
help
Beter inzicht in grondwaterstroming met temperatuur- en concentratiemetingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boerefijn, M. \ Gosselink, B. \ Vliegenthart, F. \ Heijsman, O. \ 2002
In het kader van een bodemsaneringsoperatie bij NS-emplacement Zwolle is door Grontmij de grondwaterstroming onderzocht naar de nabijgelegen drinkwaterwinning Engelse Werk, en de daarmee samenhangende verspreiding van de verontreiniging. Vanwege de c ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.