Login

Hydrotheek

help
Moerasbufferstroken: potenties voor nutriëntenverwijdering en economisch rendement \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Antheunisse, A.M. \ Bos, E.J. \ Verhoeven, L. \ Hefting, M.M. \ 2008
Diffuse belasting van het oppervlaktewater met nutriënten vormt een probleem voor het waterbeheer in Nederland. De inzet van ecotechnologische maatregelen kan bijdragen aan de reductie van de emissies. Met name moerasbufferstroken, waarbij het te zui ...
help
Moerasbufferstroken langs watergangen: haalbaarheid en functionaliteit in Nederland [Boek]
Antheunisse, A.M. \ Hefting, M.M. \ Bos, E.J. \ 2008
Internationale regelgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water en de nitraatrichtlijn, versterkt de aandacht voor bufferstroken, bemestingsvrije zones, helofytenfilters en natuurvriendelijke oevers als voorzieningen voor de reductie van de emissie van nut ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.