Login

Hydrotheek

help
Relaties tussen milieukwaliteit en landbouwkundig handelen. 1. Doelstellingen voor nutriënten in grond- en oppervlaktewater \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
Willems, J. \ Boers, P. \ 2000
help
Water quality control in the production of drinking water from river water \ Informatics in operational watermanagement : control, operation and maintenance : [fourth national ICID-waterday proceedings, March 19th, 1998] [Hoofdstuk uit boek]
Wuijts, S. \ Stoks, P.G. \ 1998
help
Water-annoucement : Aquabel \ Informatics in operational watermanagement : control, operation and maintenance : [fourth national ICID-waterday proceedings, March 19th, 1998] [Hoofdstuk uit boek]
Dijkstra, A. \ Huijser, P.J. \ 1998
help
Confrontatie van beoogde verliesnormen met milieukwaliteitsdoelstellingen \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
Schröder, J.J. \ Corré, W.J. \ Oenema, O. \ Schoumans, O.F. \ 2000
help
Evaluation of manure policy and its environmental impacts in The Netherlands \ IPW4 : proceedings of the 4th international phosphorus workshop : critical evaluation of options for reducing phosphorus loss from agriculture, 16th-19th August 2004, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Schoumans, O.F. \ Berg, R. van den \ 2004
In 2006 The Netherlands will adopt a manure policy based on application standards instead of standards for mineral losses
help
Consequenties van het aanscherpen van N-emissienormen op het gewenste lange-termijn niveau (2030) \ Quick scan transitie duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Vries, W. de \ Neeteson, J.J. \ 2002
help
Fosfaat : regionale en mondiale duurzaamheid \ Quick scan transitie duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Meer, H.G. van der \ 2002
help
Relaties tussen milieukwaliteit en landbouwkundig handelen. 2. Processen op perceelsniveau, N \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
Oenema, O. \ Velthof, G. \ Smits, M.C.J. \ 2000
Dit onderdeel bevat de detailstudies: de stikstofverliezen door denitrificatie; lachgasemissie; emissie van ammoniak; stikstofmineralisatie; stikstofverliezen naar grond- en oppervlaktewater; stikstofbalans
help
Real soap : over fosfaten \ Nader bezien : waan en wetenschap in onze samenleving [Hoofdstuk uit boek]
Heel, H.P. van \ 2005
Voormalig hoogleraar milieutechnologie (Delft) en directeur van een chemische industrie kijkt terug op besluitvormingsprocessen, tegen de achtergrond van bekend te veronderstellen feiten. In dit hoofdstuk behandelt hij het beleid rond wasmiddelen en ...
help
Cost-efficient eutrophication control in a shallow lake ecosystem subject to two steady states \ Optimising the management of complex dynamic ecosystems : an ecological-economic modelling approach [Hoofdstuk uit boek]
Hein, L.G. \ 2005
help
Mogelijkheden voor vermindering van de P-uitspoeling naar oppervlaktewater, met speciale aandacht voor bufferstroken \ Gebiedsgerichte milieumaatregelen voor waterkwaliteit en natuur in reconstructiegebieden van Noord-Brabant [Hoofdstuk uit boek]
Bakel, P.J.T. van \ Groenendijk, P. \ Schoumans, O.F. \ 2003
help
Restoration of freshwater lakes \ Restoration ecology : the new frontier [Hoofdstuk uit boek]
Gulati, R.D. \ Donk, E. van \ 2005
Techniques of lake restoration: reduction of nutrient loads, restoration of acidified systems; lake biomanipulation
help
␆Fosfaatbeleid : resultaten en perspectief \ Fosfaatverwijdering, 5 jaar ervaring : en hoe nu verder?! : symposium 2 juni 1999, Orpheus, Apeldoorn [Hoofdstuk uit boek]
Velde, O. van de \ 1999
help
Application of the water quality based approach in water pollution control : possibilities and restrictions \ New concepts for sustainable management of river basins [Hoofdstuk uit boek]
Ragas, A.M.J. \ Laar, B.J. van de \ Schijndel, A.M.J. van \ Klapwijk, S.P. \ 1998
help
Immission assessment procedures for discharge permitting \ New concepts for sustainable management of river basins [Hoofdstuk uit boek]
Haans, J.L.M. \ Leuven, R.S.E.W. \ Ragas, A.M.J. \ 1998
help
Onderzoek naar emissies van bestrijdingsmiddelen \ Wetgeving, normstelling en handhaving van bestrijdingsmiddelengebruik in land- en tuinbouw : symposium van de KNCV - Sectie Chemie en Recht op 4 november 1994 te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Leistra, M. \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.