Login

Hydrotheek

help
Flinke inhaalslag nodig om handhavingsdata toepasbaar te maken : methodiek voor probleemanalyse, nalevingsanalyse en prioritering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2004
Sinds enkele jaren loopt het traject ‘Professionalisering van de milieuhandhaving’. Daartoe zijn kwaliteitscriteria opgesteld waaraan alle milieuhandhavende instanties per 1 januari 2005 moeten voldoen. De eerste twee kwaliteitscriteria zijn gericht ...
help
Reduction of herbicide use and emission by new weed control methods and strategies \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Kempenaar, C. \ Lotz, L.A.P. \ 2004
Highlights of a multidisciplinary research program on innovative weed control are presented and discussed in this paper. The program was carried out from 1999 to 2002, and dovetailed most fundamental-strategic and applied research aspects in The Neth ...
help
Ontwikkeling van de handhaving bij waterschap Groot Salland [themanummer handhaving] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Otten, J. \ 2004
De vuurwerkramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam hebben grote invloed gehad op het leven van betrokkenen. Minder ingrijpend en wellicht ook minder bekend is, dat deze rampen mede-bepalend zijn geweest voor de handhaving in ons land. De v ...
help
Stroomgebiedsaanpak vraagt samenwerking in de analyse \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Uunk, J. \ Verhoeven, B. \ Duin, M. van \ 2004
Diverse nutriënten, zware metalen, PAK's en bestrijdingsmiddelen overschrijden de waterkwaliteitsnorm in het stroomgebied van Vecht/Zwarte Water. Voor diverse stoffen geldt dat het nemen van maatregelen en het saneren van bronnen in het deelgebied ze ...
help
Digitale handhaving op de Veluwe [themanummer handhaving] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Wassink, T. \ 2004
Om het toezicht in het buitengebied te verbeteren gaan alle handhavingorganisaties op (een groot deel van) de Veluwe samenwerken in het project Buiten- Beter. Toezichthouders en opsporingsambtenaren gaan het veld in met een handcomputer en kunnen dir ...
help
Evaluation of manure policy and its environmental impacts in The Netherlands \ IPW4 : proceedings of the 4th international phosphorus workshop : critical evaluation of options for reducing phosphorus loss from agriculture, 16th-19th August 2004, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Schoumans, O.F. \ Berg, R. van den \ 2004
In 2006 The Netherlands will adopt a manure policy based on application standards instead of standards for mineral losses
help
Kosten van oliebestrijding : raming van bestrijdingskosten van olieverontreiniging op zee [Boek]
Uytewaal, E. \ 2004
Het huidige werkdocument is een eerste aanzet om de kosten van olie-opruiming op zee in kaart te brengen en uiteindelijk tot een methode te komen om deze snel, betrouwbaar en reproduceerbaar te bepalen in het geval incidenten zich voordoen. Onder kos ...
help
Resultaten proef met rubberen folie in zinken dakgoot \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
De gemeente Amsterdam en de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) proberen al enige rijd de zinkemissie in regenwater te verminderen. Voor de gemeente Amsterdam is het van belang de hoeveelheid zink in de bagger te verlagen, zodat de stortkosten afne ...
help
Vervolgonderzoek monitoring : onderzoek naar de relatie milieuzorgsystemen en naleving; een nadere analyse van het onderzoek ‘Naleving en handhaving Wvo in 2000 - 2001’ [Boek]
Dekker, G.P.C.M. \ 2004
Eén van de nevenconclusies in het onderzoek ‘Naleving en handhaving Wvo in 2000 - 2001’ (hierna: Monitoring) is, dat "de beste ‘voorspeller’ voor overtredings-gedrag het beschikken over een gecertificeerd milieuzorgsysteem is; 63% van de bedrijven me ...
help
Effecten van het lozingenbesluit open teelt en veehouderij (LOTV) op de waterkwaliteit [Boek]
Kalf, D.F. \ Roex, E. \ 2004
Het rapport bevat resultaten van een modelstudie naar de theoretische effectiviteit van de LOTV maatregelen. De resultaten van deze modelstudie zijn in verband gebracht met het beschikbare monitoringonderzoek afkomstig van de waterschappen. Hierdoor ...
help
Professionalisering van de handhaving [themanummer handhaving] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schoonhoven, G. van \ 2004
Op z’n janboerenfluitjes handhaven van milieuregels kan niet meer in Nederland. Opgeschrikt door rampen als Enschede en Volendam heeft de politiek zo’n zeshonderd handhavingsinstanties huiswerk meegegeven. Examenopgaven zelfs. Ze moeten hun beleid en ...
help
Kaderrichtlijn komt eraan : heerlijk helder water \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Vossen, M. \ 2004
Reacties op de EU Kaderrichtlijn water over de juistheid en haalbaarheid van de kant van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt, van LTO-Nederland en van Stichting Natuur en Milieu
help
Emissie van bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater in het beheersgebied van Waterschap Noorderzijlvest : achtergrondberekeningen en monitoringsresultaten in het kader van de Evaluatie Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij [Boek]
Merkelbach, R.C.M. \ Smidt, R.A. \ 2004
In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest zijn de monitoringsresultaten over de periode 1998 t/m 2003 geïnterpreteerd in het kader van de evaluatie van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV). De resultaten zijn vergeleken met modelbere ...
help
Drentsche Aa weer een stukje schoner : maatregelen tegen met name bestrijdingsmiddelen beginnen effect te sorteren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wanningen, H. \ Soppe, G. \ 2004
Het water van de Drentsche Aa wordt al sinds 1881 door het Waterbedrijf Groningen gebruikt voor de bereiding van drinkwater. Waterlaboratorium Noord controleert het oppervlaktewater bij de inname daarom regelmatig op de aanwezigheid van bestrijdingsm ...
help
Zeven Limburgse gemeenten stoppen met het gebruik van gif \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kroes, F. \ Crijns, L. \ Spijker, J.H. \ Huet, H. van \ 2004
In Limburg is de laatste decennia veel succes geboekt met het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit is met name te danken aan een gestructureerde aanpak bij de sanering van de puntbronnen. Uit waterkwaliteitsonderzoek blijkt dat de meeste oppervlakte ...
help
Policy development for the reduction of pollution caused by traffic experiences from The Netherlands \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Berbee, R. \ Vermij, P. \ Laak, W.J. van de \ 2004
Road traffic is a diffuse source of heavy metals and oil that leads to pollution of verges and surface water in areas immediately surrounding roads. The Commission for Integrated Water Management (CIW) has drawn up a policy document addressing method ...
help
Kansen uit de Kaderrichtlijn water : inhoeverre is de Kaderrichtlijn water een impuls voor een verbetering van de toestand van de Nederlandse watersystemen, in het bijzonder ten aanzien van de verontreiniging door diffuse bronnen [Boek]
Rijswick, M. van \ 2004
help
Stappenplan voor het beoordelen van effecten van emmissiereductie op de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Driesprong, A. \ Rijk, S. de \ Leushuis, H. \ 2004
Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn Water is het belangrijker dan ooit dat waterbeheerders hun emissiebeleid onderbouwen en daarover rapporteren. Hiervoor dient een koppeling gelegd te worden tussen gewenste emissiereducties en de verwachte w ...
help
Europese Kaderrichtlijn water : logboek over de kwaliteit van de implementatie : naar schone en natuurlijke wateren in Nederland [Boek]
Stichting Reinwater \ 2004
help
Beheersverslag Rijkswateren IJsselmeergebied 2002-2004 \ Beheersverslag rijkswateren IJsselmeergebied... [Artikel]
2004
Brochure van het Beheersverslag Rijkswateren IJsselmeergebied 2002-2004. De informatie is in uitgebreidere vorm in het gelijknamige rapport (IJG-rapport nr. 2006-4) te vinden. Er wordt een overzicht gegeven voor de jaren 2002, 2003 en 2004 van de toe ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.