Login

Hydrotheek

help
Blauwalgen kunnen hun borst natmaken \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Michelle Talsma coördineert bij STOWA verschillende onderzoeken die binnen enkele jaren moeten leiden tot een stevig gefundeerde aanpak van blauwalgen. "We zijn bezig alle ontbrekende puzzelstukjes rond blauwalgen te verzamelen met als uiteindelijk d ...
help
Baggerbeleid op de schop \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoog, A. van 't \ 2009
Baggeren is een noodzakelijk kwaad dat de waterkwaliteit en visstand ten goede kan komen. Maar de bagger vervolgens verwerken in andere wateren brengt risico's met zich mee. “Hoe meer nutriënten, des te groter is de kans op een groenbruine soep.”
help
Waterkwaliteit Vlaanderen kent hardnekkige problemen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2009
Een beleidsmedewerker water bij de Bond Beter Leefmilieu en een woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij verwachten dat Vlaanderen niet zal kunnen voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hoewel de waterkwaliteit de afgelopen ...
help
Voorspellingssysteem drijflagen van blauwalgen : resultaten pilots 2008 [Boek]
Burger, D. \ 2009
Drijflagen van blauwalgen vormen een jaarlijks terugkerend probleem in een flink deel van de Nederlandse meren en plassen. Vooral bij zwemlocaties is de overlast groot. De zichtdiepte vermindert, er kan stankoverlast optreden en er kunnen hoge toxine ...
help
Schone sloot naast de boomgaard : regio Vijfheerenland-Alblasserwaard; eindrapportage over de periode 2006 t/m 2008 [Boek]
Maas, R. van der \ Heijerman-Peppelman, G. \ Roelofs, P. \ Helsen, H. \ Kanne, J. \ 2009
Evaluatie van bestrijdingsmiddelengebruik in de fruitteelt en de milieubelasting voor het oppervlaktewater. Een emissiebeperkende maatregel, namelijk drie meter teeltvrije zone tussen fruitbomen en sloot. In de jaren 2006 t/m 2008 is deze methode toe ...
help
Verg(h)ulde pillen: onderzoek naar de emissie van geneesmiddelen uit ziekenhuizen - Deel B: Case studies bij het Refaja ziekenhuis te Stadskanaal, het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein en het 'Leids Universitair Medisch Centrum' [Boek]
Roorda, J.H. \ 2009
In Nederland worden 12.000 verschillende medicijnen met ongeveer 850 verschillende actieve stoffen gebruikt. Het geneesmiddelengebruik per inwoner stijgt. Na inname door patiënten worden de reststoffen afgevoerd via urine of ontlasting. Vervolgens ko ...
help
Aanpak agrarische lozingen: een wijzende vinger is vaak genoeg \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]
2009
Laksheid en onwetendheid met de regels is in de meeste gevallen de oorzaak van agrarische lozingen op het oppervlaktewater. Dat stelt handhaver Jack Voeten van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het schap controleert ieder jaar vele hond ...
help
Het water bewaakt : Rijkswaterstaat monitort waterkwaliteit van Rijn en Maas \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Actuele informatie over kwaliteit rivierwater in Maas en Rijn
Rotteveel, S. \ Steenwijk, J. van \ Beuken, J.P. van den \ 2009
De waterkwaliteit van onze grote rivieren is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. Dit is grotendeels te danken aan een goede wet- en regelgeving en internationale samenwerking in bijvoorbeeld de Maascommissie en de Internationale Commissie te ...
help
Beleidskader fosfaat voor Noord- en Midden-Limburg : wetenschappelijke onderbouwing [Boek]
Noij, I.G.A.M. \ Salm, C. van der \ Massop, H.T.L. \ Boekel, E.M.P.M. van \ Schuiling, C. \ Pleijter, M. \ Clevering, O.A. \ Bakel, P.J.T. van \ Chardon, W.J. \ Walvoort, D.J.J. \ 2009
Voor het beleidskader fosfaat van de Provincie Limburg zijn kaarten geproduceerd van Noord- en Midden-Limburg met de stroomgebieden, die prioriteit verdienen bij de aanpak van de fosfaatproblematiek op basis van de criteria oppervlaktewaterkwaliteit, ...
help
Flock & Lock in De Rauwbraken : strandbad en onderwaterpark : een innovatief experiment om blauwalgenbloei te voorkomen door vastleggen van fosfaat [Boek]
Lurling, M. \ Oosterhout, J.F.X. van \ 2009
Na twee jaar intensieve voorbereiding, is in april 2008 strandbad De Rauwbraken bij Tilburg behandeld met een vlokmiddel en een gemodificeerde klei om een einde te maken aan de toenemende blauwalgenoverlast. Sinds 2000 wordt in de Rauwbraken een toen ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.