Login

Hydrotheek

help
Maarten Hofstra, voorman emissiebeleid Rijkswaterstaat: "Wijze van aanpak belangrijker dan technische oplossing" : thema [Afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
Op 13 november 2009 werd in het vernieuwde kantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht aan het Amsterdam-Rijnkanaal het 40-jarig jubileum van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater gevierd: de wet die de basis legde voor de aanpak van de vervuiling van h ...
help
Waterkwaliteitstoets voor Schiphol \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Folmer, I. \ Straver, B. \ Baars, S. \ 2010
Om de lopende problemen met verontreinigde sloten en andere waterlopen op de luchthaven Schiphol structureel aan te pakken is het Saneringsplan water Schiphol opgesteld. Hierin staan alle (technische) maatregelen verwoord om te kunnen voldoen aan het ...
help
Minder vervuiling door saneringsplan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dolman, N. \ Koelemeijer, E. \ Buijsman, N. \ 2010
Hoewel Schiphol al aanzienlijk investeert in maatregelen ter voorkoming van verontreiniging van het oppervlaktewater, zijn de problemen die op kunnen treden in de waterkwaliteit niet acceptabel. Deze situatie is voor waterschap Rijnland reden geweest ...
help
"Evaluatie waterkwaliteitsspoor" : in het beheergebied van waterschap Aa en Maas : technische specificatie [Boek]
Brugmans, B. \ 2010
Een eerste aanzet om te komen tot een permanente samenwerking in de afvalwaterketen, is het door gemeenten en waterschap gezamenlijk uitvoeren van een Optimalisatiestudie Afvalwater Systeem (OAS). Onderdeel van iedere OAS is om met het waterkwaliteit ...
help
'Wij zijn generalisten op watergebied, zij specialisten' : vergunning verlening en handhaving indirecte lozingen naar gemeenten en provincies \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]
Schat, E. \ 2010
Niet de waterschappen, maar gemeenten en provincies zijn met de komst van de Waterwet bevoegd gezag voor de indirecte lozingen van bedrijven. De waterschappen blijven verantwoordelijk voor de directe lozingen zoals het lozen van het effluent van rioo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.