Login

Hydrotheek

help
Beoordelingsmethodiek emissiereducerende maatregelen lozingenbesluit open teelt en veehouderij [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2003
Met het in 2000 in werking getreden Lozingenbesluit open teelt en veehouderij wordt beoogd de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar oppervlaktewater te beperken. Hiertoe zijn in het besluit pakketten met standaardmaatregelen voorg ...
help
Introductietraject ABM stoffen en preparaten : evaluatierapport, tevens advies voor toekomstige CIW-introductietrajecten [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2002
Om het daadwerkelijke gebruik te stimuleren heeft de CIW besloten om de Algemene Beoordelingsmethodiek Stoffen en Preparaten door middel van workshops te introduceren bij de doelgroepen. Dit rapport geeft een verslag van het introductietraject
help
Afstromend wegwater [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2002
help
Actieprogramma diffuse bronnen : samen verder voor schoon water : voortgangsrapportage 1999 [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO \ 1999
help
Gouden gids : diffuse bronnen van waterverontreiniging [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO \ 1999
help
Werkboek diffuse bronnen 1999 : samen verder voor schoon water [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer/CUWVO \ 1999
help
De CIW-richtlijn 'Lozing van bodemsaneringswater' herzien: op weg naar een milieu-integrale en kosteneffectieve aanpak van grondwatersaneringen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boegborn, J.F. \ Vroon, D.A. \ Alders, E. \ 2001
Hoofdlijnen van de nieuwe richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen voor een Wvo-vergunning en de opstelling van voorschriften m.b.t de lozing op oppervlaktewater of rioolstelsel of herinfiltratie van verontreinigd grondwater dat vrijkomt bij bod ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.