Login

Hydrotheek

help
KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - Deelproject erf [Boek]
Well, E.A.P. van \ 2011
Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
help
KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - Hoofdrapportage [Boek]
Koops, R. \ Well, E.A.P. van \ 2011
Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
help
Minder emissies van zware metalen door slimme maatregelen [Brochure]
Leendertse, P. \ Bussink, W. \ [2008]
Zware metalen als koper en zink zijn essentiële sporenelementen voor een goede dierprestatie. Tegelijkertijd kunnen deze metalen een risico vormen voor de waterkwaliteit indien deze in overmaat zijn of worden aangevoerd naar het veehouderijbedrijf vi ...
help
KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - [4]: Deelproject slootkant [Boek]
Wal, A.J. van der \ 2011
Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
help
Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutrientenbelasting in Noord Brabant - Hoofdrapport: samenvattend resultaat van vijf deelstudies naar mogelijke maatregelen ter vermindering van de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater en hun gevolgen [Boek]
Diepen, C.A. van \ Alterra \ 2002
In opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is een studie uitgevoerd naar (1) de mate van nutriëntenbelasting per deelstroomgebied over geheel Noord-Brabant en de relatieve bijdragen daaraan uit verschillende bronnen en (2) mogelijke maa ...
help
Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutrientenbelasting in Noord Brabant - Deelrapport 1: Maatregelen ter verlaging van de nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater [vanuit landbouwgronden] [Boek]
Wolf, J. \ Noij, I.G.A.M. \ Diepen, C.A. van \ Alterra \ 2002
In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een studie gedaan naar mogelijke beheersmaatregelen om de belasting van grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat te verminderen. De maatregelen liggen in de sfeer van waterbeheer, verminderen va ...
help
Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutrientenbelasting in Noord Brabant - Deelrapport 3: Vergelijking belasting oppervlaktewater uit diffuse bronnen en puntbronnen [Boek]
Diepen, C.A. van \ Alterra \ 2002
In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een studie gedaan naar de totale nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater over geheel Noord-Brabant. Voor alle deelstroom-gebieden binnen de verschillende waterschappen in Noord-Brabant is deze totale ...
help
Mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de nutrientenbelasting in Noord Brabant - Deelrapport 4: Mogelijkheden voor toepassing van effectgerichte maatregelen op gebied van waterbeheer en waterzuivering [Boek]
Diepen, C.A. van \ Alterra \ 2002
In opdracht van de provincie Noord-Brabant is een studie gedaan naar mogelijke beheersmaatregelen om de belasting van grond- en oppervlaktewater met stikstof en fosfaat te verminderen. Voor de maatregelen die als meest effectief worden beschouwd bij ...
help
Belasting van grond- en oppervlaktewater met bestrijdingsmiddelen in de stroomgebieden van de Beerse, Reusel en Rosep [Boek]
Aarnink, W.H.B. \ Bolt, F.J.E. van der \ Merkelbach, R.C.M. \ 1996
help
Nutrientenbelasting van grond- en oppervlaktewater in de stroomgebieden van de Beerze, de Reusel en de Rosep [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Walsum, P.E.V. van \ Groenendijk, P. \ Oosterom, H.P. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.