Login

Hydrotheek

help
Water of de lozingsvergunning geloosd? \ Milieu en recht [Artikel]
Havekes, H.J.M. \ 2005
In deze bijdrage staat de verhouding tussen de omgevingsvergunning en de lozingsvergunning centraal, op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (wvo). Tevens wordt een relatie gelegd met de komende Waterwet
help
Omgaan met uitlogende bouwmetalen : handreiking voor waterschappen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2001
help
Oog voor alternatieven : beheer en onderhoud zonder chemische bestrijdingmiddelen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 1998
help
Promotie gebruik biosmeermiddelen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Breemen, A. van \ 2002
De pleziervaartuigen zijn o.a. door smeermiddelen een bron van watervervuiling. Zowel de Europese Unie (via het project LLINCWA) als Stichting Waterpakt besteden aandacht aan de voorlichting voor milieuvriendelijke smeermiddelen
help
Water en milieu \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Breemen, A. van \ Lammens, M. \ 2002
De succesvolle sanering van lozingen van industrieel en huishoudelijk afvalwater is voor veel oppervlaktewateren niet voldoende om een minimale kwaliteit te garanderen, terwijl de Europese Kaderrichtlijn Water juist vraagt om het realiseren van verde ...
help
Waterkwaliteitsdirecteuren positief over Emissiebeheersplan \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Maagd, G-J. \ Eckstein, P. \ Bijsterbosch, J. \ 2002
Emissiebeheersplannen vormen een nieuw instrument voor waterschappen om vanuit een gebiedsanalyse van waterkwaliteit en bronnen tot een afweging van maatregelen voor de aanpak van zowel directe als diffuse bronnen van waterverontreiniging te komen. U ...
help
Bestuurders laten zich aanspreken door diffuse bronnen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Opic, P. \ Breemen, A. van \ 2000
Verslag themabijeenkomst 'Inventarisatiestudies diffuse bronnen' (10-11-1999, Nijmegen). Uitwisseling van ervaringen m.b.t. inventarisatie, onderzoek en aanpak van diffuse bronnen van verontreiniging door waterschappen en overheden in verschillende r ...
help
Tweede ronde bedrijfsmilieuplannen textiel- en tapijtindustrie: 'Dit convenant moeten we koesteren' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Eckstein, P. \ 2000
Verslag van een bijeenkomst waarop vertegenwoordigers van waterschappen en de textiel- en tapijtindustrie terugblikten op de eerste ronde van vierjarige bedrijfsmilieuplannen en aandachtspunten voor de tweede ronde formuleerden. Wat zijn de ervaringe ...
help
Wettelijke milieuverslagplicht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Eckstein, P. \ 2000
Gevolgen van het per 1 januari 1999 ingevoerde 'Besluit milieuverslaglegging' voor de waterschappen. Allereerst zijn zij zelf verslagplichtig voor rioolwaterzuiveringsinstallaties; ca. 20 van de 420 rwzi's in Nederland vallen hier onder. Daarnaast zi ...
help
'Oppervlaktewaterkwaliteit en diergezondheid' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meester - Broertjes, R. \ Elshof, A. \ 1999
Beschrijving van het landelijk actieprogramma 'Waterkwaliteit en diergezondheid' en van de activiteiten in dit kader van de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO) en het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen (US) in Noord-Holland. Het ga ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.