Login

Hydrotheek

help
Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen waterverontreiniging [Boek]
2007
Diffuse bronnen zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de nog resterende belasting van het milieu. Een voortvarende aanpak van deze bronnen is onder meer nodig met het oog op de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze rapportag ...
help
Veldstudies en milieukwaliteitsnormen in de Tussenevaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming : achtergrondrapport bij het deelrapport Milieu [Boek]
Montforts, M.J.M.M. \ Jong, F.M.W. de \ Linden, A.M.A. van der \ 2008
Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken is onder meer het volgende operationele doel voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater ten opzichte van 1998. De ...
help
Micro-organismen in water : een gezondheidsrisico [Boek]
Medema, G.J. \ Havelaar, A.H. \ 1994
help
EU-wide control measures to reduce pollution from WFD relevant substances : cadmium in the Netherlands [Boek]
Vos, J.H. \ Lukacs, S. \ Janssen, M.P.M. \ 2008
De eis voor cadmium vanuit de Kaderrichtlijn Water, namelijk algehele stopzetting van emissies, is niet op korte termijn realiseerbaar. Dat komt omdat cadmiumbronnen niet direct aanwijsbaar zijn. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Daarin zijn de ...
help
Emissieregistratie en informatiemanagement : symposium, Zwolle, 13 november 1991, Schouwburg Odeon : officiele ingebruikstelling van het geografische informatiesysteem van de Emissieregistratie [Congresverslag]
Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1991
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.