Login

Hydrotheek

help
Relaties tussen milieukwaliteit en landbouwkundig handelen. 1. Doelstellingen voor nutriënten in grond- en oppervlaktewater \ Actualisering stikstof- en fosfaat-desk-studies [Hoofdstuk uit boek]
Willems, J. \ Boers, P. \ 2000
help
Agricultural effects on ground and surface waters: research at the edge of science and society : proceedings of an international conference held at Wageningen, The Netherlands, in October 2000 [Congresverslag]
Steenvoorden, J. \ Claessen, F. \ 2002
help
Evaluation of manure policy and its environmental impacts in The Netherlands \ IPW4 : proceedings of the 4th international phosphorus workshop : critical evaluation of options for reducing phosphorus loss from agriculture, 16th-19th August 2004, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Schoumans, O.F. \ Berg, R. van den \ 2004
In 2006 The Netherlands will adopt a manure policy based on application standards instead of standards for mineral losses
help
Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Beelen, P. van \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ Groenwold, J.G. \ Vijftigschild, R.A.N. \ Wal, A.J. van der \ Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ Berg, G.A. van den \ Huijsmans, J.F.M. \ Gaag, D.J. van der \ Boer, M. de \ Kool, S.A.M. de \ Kalf, D.F. \ 2007
Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten ...
help
Options for emission control in European legislation in response to the requirements of the water framework directive [Boek]
Vos, J.H. \ Janssen, M.P.M. \ 2005
European legislation was summarised and then evaluated for its usefulness in carrying out measures required under the Water Framework Directive. This directive refers to a limited number of relevant directives and regulations, and further, to 'any ot ...
help
Rehabilitation on the river Rhine : proceedings of the international conference on rehabilitation of the river Rhine, 15 - 19 March 1993, Arnhem, the Netherlands [Congresverslag]
Kraats, J.A. van de \ 1994
help
Veldstudies en milieukwaliteitsnormen in de Tussenevaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming : achtergrondrapport bij het deelrapport Milieu [Boek]
Montforts, M.J.M.M. \ Jong, F.M.W. de \ Linden, A.M.A. van der \ 2008
Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken is onder meer het volgende operationele doel voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater ten opzichte van 1998. De ...
help
Van inzicht naar doorzicht : beleidsmonitor water, thema chemische kwaliteit van oppervlaktewater [Boek]
Witmer, M. \ Enserink, L. \ Milieu- en Natuurplanbureau \ RIVM \ 2004
Het Milieu- en Natuurplanbureau voert de Beleidsmonitor Water uit. Wat de chemische kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater betreft, is die verbeterd ten opzichte van enkele decennia terug, maar niet alle doelen worden gehaald. Gevoelige funct ...
help
Kwaliteit oppervlakte-, drain- en grondwater nabij begraafplaatsen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Honing, H. van der \ Brinkmann, F.J.J. \ Ende, W.P.J. van der \ 1988
help
Micro-organismen in water : een gezondheidsrisico [Boek]
Medema, G.J. \ Havelaar, A.H. \ 1994
help
EU-wide control measures to reduce pollution from WFD relevant substances : cadmium in the Netherlands [Boek]
Vos, J.H. \ Lukacs, S. \ Janssen, M.P.M. \ 2008
De eis voor cadmium vanuit de Kaderrichtlijn Water, namelijk algehele stopzetting van emissies, is niet op korte termijn realiseerbaar. Dat komt omdat cadmiumbronnen niet direct aanwijsbaar zijn. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Daarin zijn de ...
help
Literatuurstudie naar achtergrondgehalten van zware metalen en arseen in bodem, sediment, oppervlaktewater en grondwater [Boek]
Hoop, M.A.G.T. van den \ 1995
help
Risico’s van toxische stoffen in de Nederlandse oppervlaktewateren [Boek]
Nijs, A.C.M. de \ 2008
De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet nog niet aan de voorschriften van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In het kader van de Ex-ante-evaluatie Kaderrichtlijn Water heeft het RIVM de risico's van toxische stoffen in beeld ge ...
help
Milieuhygienische kwaliteit van primaire en secundaire bouwmaterialen in relatie tot hergebruik en bodem- en oppervlaktewaterenbescherming [Boek]
Aalbers, T.G. \ Wilde, P.G.M. \ Rood, G.A. \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.