Login

Hydrotheek

help
KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - Deelproject erf [Boek]
Well, E.A.P. van \ 2011
Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
help
KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - Hoofdrapportage [Boek]
Koops, R. \ Well, E.A.P. van \ 2011
Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
help
Minder emissies van zware metalen door slimme maatregelen [Brochure]
Leendertse, P. \ Bussink, W. \ [2008]
Zware metalen als koper en zink zijn essentiële sporenelementen voor een goede dierprestatie. Tegelijkertijd kunnen deze metalen een risico vormen voor de waterkwaliteit indien deze in overmaat zijn of worden aangevoerd naar het veehouderijbedrijf vi ...
help
Schoon water : een bewezen aanpak voor het realiseren van schoon water [Boek]
CLM Onderzoek en Advies \ DLV Plant \ [ca. 2008]
Schoon Water is een manier om met verschillende doelgroepen schoon water te realiseren of te behouden. Voor o.a. provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven is het een preventieve aanpak om milieuschade in grond- en oppervlaktewater te voorkomen ...
help
Oppervlaktewater met minder bestrijdingsmiddelen : een aanpak gericht op drinkwaterwinning [Boek]
Boland, D. \ Leendertse, P.C. \ Dieden, A. \ 1999
help
Buffers voor natuur en water : Europese landbouwsubsidies koppelen aan teeltvrije zones [Boek]
Kuneman, G.U. \ 2008
Een quick-scan naar de mogelijkheid van een werkbaar instrument in de vorm van teeltvrije zones in kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Een instrument: * dat een bijdrage levert aan waterkwaliteit en adaptatie aan klimaatverandering ...
help
De meetlat langs het bestrijdingsmiddelengebruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Reus, J.A.W.A. \ 1995
help
Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu [Boek]
Linden, A.M.A. van der \ Beelen, P. van \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ Groenwold, J.G. \ Vijftigschild, R.A.N. \ Wal, A.J. van der \ Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ Berg, G.A. van den \ Huijsmans, J.F.M. \ Gaag, D.J. van der \ Boer, M. de \ Kool, S.A.M. de \ Kalf, D.F. \ 2007
Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten ...
help
Gebiedsconvenanten in de Bommelerwaard : boeren en tuinders leveren zuiver water aan de Afgedamde Maas [Boek]
Hoekstra, R. \ 2002
Een groot deel van het water in de Afgedamde Maas komt uit de Bommelerwaard. De Bommelerwaard bestaat met name uit landbouwgrond. De chrysantenteelt, rundveehouderij en fruitteelt zijn de voornaamste sectoren: zij hebben samen meer dan 85 % van het a ...
help
KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - [4]: Deelproject slootkant [Boek]
Wal, A.J. van der \ 2011
Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
help
Meer aandacht nodig voor effecten neerslag bestrijdingsmiddel : schone lucht vraagt drastische aanpassing van gewasbescherming \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boland, D. \ Leendertse, P.C. \ 2000
Emissie van bestrijdingsmiddelen naar de lucht is veruit de belangrijkste emissieroute, maar is niet opgenomen in het bestrijdingsmiddelenbeleid, ondanks de omvangrijke schadelijke milieueffecten (o.a. voor de drinkwaterwinning uit oppervlaktewater). ...
help
Gebiedsconvenanten voor schoner drinkwater : DZH werkt samen met agrarische sector in de Bommelerwaard \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoekstra, R. \ Steen, R. \ 2002
Voor de drinkwaterproductie door Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) uit het rivierwater van de Afgedamde Maas is verbetering van de waterkwaliteit in de Bommelerwaard van groot belang. In het project 'Zuiver water in de Bommelerwaard' wordt de aanda ...
help
Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen : pilotstudie en plan voor verdere introductie en beheer [Boek]
Bouwman, G.M. \ Reus, J.A.W.A. \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.