Login

Hydrotheek

help
Blauwalgen kunnen hun borst natmaken \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Michelle Talsma coördineert bij STOWA verschillende onderzoeken die binnen enkele jaren moeten leiden tot een stevig gefundeerde aanpak van blauwalgen. "We zijn bezig alle ontbrekende puzzelstukjes rond blauwalgen te verzamelen met als uiteindelijk d ...
help
Gewoon schoon : 10 resultaten voor een gezond watersysteem [Boek]
2003
help
Verg(h)ulde pillen: onderzoek naar de emissie van geneesmiddelen uit ziekenhuizen - Dl. A: Algemene studie naar de omvang van de emissie en de mogelijkheden tot emissiereductie [Boek]
Derksen, J.G.M. \ Roorda, J.H. \ Swart, D. \ 2007
De emissie van geneesmiddelen naar het watermilieu staat steeds meer in de belangstelling in Nederland en daarbuiten. Ook vanuit de landelijk overheid is voor dit onderwerp steeds meer aandacht. Geneesmiddelen in het watermilieu zijn mogelijk schadel ...
help
Voorspellingssysteem blauwalgen : resultaten pilots 2007 [Boek]
Burger, D. \ 2008
De doelstelling van dit project is om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat drijflaagvorming door blauwalgen in kleine en grote binnenwateren kan voorspellen. Met het waarschuwingssysteem moet per meer of plas een aantal dagen vooruit voorspeld ...
help
Voorspellingssysteem drijflagen van blauwalgen : resultaten pilots 2008 [Boek]
Burger, D. \ 2009
Drijflagen van blauwalgen vormen een jaarlijks terugkerend probleem in een flink deel van de Nederlandse meren en plassen. Vooral bij zwemlocaties is de overlast groot. De zichtdiepte vermindert, er kan stankoverlast optreden en er kunnen hoge toxine ...
help
Verg(h)ulde pillen: onderzoek naar de emissie van geneesmiddelen uit ziekenhuizen - Deel B: Case studies bij het Refaja ziekenhuis te Stadskanaal, het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein en het 'Leids Universitair Medisch Centrum' [Boek]
Roorda, J.H. \ 2009
In Nederland worden 12.000 verschillende medicijnen met ongeveer 850 verschillende actieve stoffen gebruikt. Het geneesmiddelengebruik per inwoner stijgt. Na inname door patiënten worden de reststoffen afgevoerd via urine of ontlasting. Vervolgens ko ...
help
Application of the water quality based approach in water pollution control : possibilities and restrictions \ New concepts for sustainable management of river basins [Hoofdstuk uit boek]
Ragas, A.M.J. \ Laar, B.J. van de \ Schijndel, A.M.J. van \ Klapwijk, S.P. \ 1998
help
Effecten van aangepast beheer van perceelsranden op de kwaliteit van sloten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Straten, J.W.H. van der \ Hartog, P.S. \ Wal, B. van der \ 2000
Met behulp van het ecologisch beoordelingssysteem voor sloten van STOWA is in vijf proefprojecten (Schone Maas; Bergambacht; Zonnestraal; Bollenland; Biddinghuizen) het effect onderzocht van de nagestreefde emissiereductie van gewasbeschermingsmiddel ...
help
Moerasbufferstroken langs watergangen: haalbaarheid en functionaliteit in Nederland [Boek]
Antheunisse, A.M. \ Hefting, M.M. \ Bos, E.J. \ 2008
Internationale regelgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water en de nitraatrichtlijn, versterkt de aandacht voor bufferstroken, bemestingsvrije zones, helofytenfilters en natuurvriendelijke oevers als voorzieningen voor de reductie van de emissie van nut ...
help
Bedrijfstakonderzoek akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven : inventarisatie van mogelijke maatregelen voor de emissiebeperking van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.