Login

Hydrotheek

help
Environmental quality standards : endpoints or triggers for a tiered ecological effect assessment approach? \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Sijm, D. \ Bruijn, J. de \ Crommentuijn, T. \ 2001
help
Stromende grond : ruimte voor dynamisch grondverzet in de uiterwaarden, endrapport [Boek]
Carpay, E.A.P.M. \ 2003
help
Long-term changes in the macroinvertebrate fauna of the river IJssel, the Netherlands \ Degradation and recovery of the freshwater fauna in the lower sections of the rivers Rhine and Meuse [Hoofdstuk uit boek]
Vaate, A. bij de \ 2003
Macroinvertebrates on stones in the littoral zone of the river IJssel, one of the three distributaries in the Rhine delta, were monitored in the period 1975-1991. Due to water quality improvement during that period, their density increased considerab ...
help
De milieukwaliteit van ecodistricten [Boek]
Klijn, F. \ Latour, J.B. \ Nip, M.I. \ 1990
help
Flowcytometer voor toetsing oppervlaktewater ten behoeve van actief biologisch beheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dionisio Pires, M. \ Jonker, R. \ 2002
Tot nu toe werd actief biologisch beheer in Nederland met wisselend succes uitgevoerd. Om de kans van slagen van deze beheersmaatregel te vergroten werden in een project twee biotoetsen ontwikkeld waarmee van te voren voor elk gewenst water type een ...
help
Afsluitbaar Open Rijnmond - een eerste integrale verkenning: effecten op natuur en milieu [Boek]
Nijs, A.C.M. de \ Claessens, J.W. \ 2010
Als de waterstanden in Nederland door klimaatverandering stijgen, loopt een groot deel van het buitendijkse gebied in de regio Rijnmond kans om te overstromen. Uit verkennend onderzoek van het RIVM blijkt dat hierdoor risico's voor het milieu kunnen ...
help
Stroomopwaarts : balans Rijnactieprogramma [Boek]
Froehlich-Schmitt, B. \ 2003
help
Verloop nitraatconcentraties in een perceel met bufferstrook \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heinen, M. \ Beek, C.L. van \ Clevering, O. \ 2006
Voor een 3,5 jaar oude bufferstrook met gras langs een sloot op zandgrond zijn gedurende twee opeenvolgende uitspoelseizoenen de stikstofconcentraties in het bovenste grondwater regelmatig bemonsterd op diverse afstanden van de sloot. De stikstofconc ...
help
Toxicity of selected pesticides to the groundwater copepod Parastenocaris germanica (Crustacea) [Boek]
Notenboom, J. \ Boessenkool, J.J. \ 1994
help
Vissen verwijven door de pil : hormoonverstorende stoffen maken vissen hermafrodiet \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2009
Vispopulaties zijn zeer kwetsbaar voor te grote concentraties hormoonverstorende stoffen in het watermilieu, zo blijkt uit Canadees onderzoek. Onder invloed van zogenaamde oestrogenen neemt de omvang van de populatie snel af of verandert deze van sam ...
help
Observatieproef op proefboerderij Vrede-peel met buffergewassen naast snijmais [Boek]
2003
help
Agroranden: zuivere natuur tussen akkers en sloten [Boek]
[2010]
Akkerranden, tegenwoordig agroranden geheten, zijn natuurzuivere stroken grond tussen sloten en landbouwgebieden. De agroranden zijn groene buffers, waarop andere gewassen staan dan in de velden ernaast. Op talloze plaatsen zorgen de randen voor een ...
help
Iedereen geeft om natuur en milieu [Boek]
[2010]
Het project Agrolanden krijgt steun van veel partijen: boeren, landschapsbeheerders, waterschap en provincie. Allemaal zijn ze ervan overtuigd dat het initiatief in de eerste plaats moet leiden tot een betere ‘vang’ van meststoffen en bestrijdingsmid ...
help
Risico's van bestrijdingsmiddelen voor grondwater - ecosystemen [Boek]
Gezondheidsraad \ 1996
help
Risico's van bestrijdingsmiddelen voor grondwater-ecosystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, H.F.G. van \ Haan, F.A.M. de \ 1997
help
Moet een waterleidingbedrijf ook terreinbeheerder zijn? : terreinbeheer als strategisch instrument? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vegte, F.W. van de \ 1994
help
Boezem in Noordwest Overijssel: trends in fosfaatbalansen en effectiviteit van maatregelen [Boek]
Waterschap Reest & Wieden \ 2004
Bij het Waterschap Reest en Wieden is in 2003 het Water-op-maat-project Boezem Noordwest-Overijssel gestart. Dit project moet onder andere leiden tot een Waterbesluit van deze boezem. In dit Waterbesluit worden de afspraken over het peilbeheer vastge ...
help
Mineralenbalans en trendanalyse Hierdensebeek [Boek]
Waterschap Veluwe \ 2001
In het stroomgebied van de Hierdense beek is in de periode 1992-1995 een aantal maatregelen doorgevoerd met als doel het bestrijden van de eutrofiering. Sinds 1986 wordt in de Hierdense beek het debiet op twee punten gemeten en proportioneel bemonste ...
help
Grote waternavel: zegen of vloek? : uitheems plantje kan verontreinigd water zuiveren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Maeseneer, J. de \ 2000
De explosief groeiende exoot Hydrocotyle ranunculoides biedt niet alleen nadelen voor het waterbeheer maar ook voordelen: de plant is in staat oppervlaktewater te zuiveren dat sterk verontreinigd is met organische (mest)stoffen waardoor stroomafwaart ...
help
'Vissen in de Alde Feanen': analyse van de visstand in relatie met de maatregelen die er genomen zijn (waaronder Actief Biologisch Beheer), de waterkwaliteit en de macrofauna [Studentenverslag]
Veeman, E. \ 2003
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.