Login

Hydrotheek

help
Verslag van de waterverontreinigingsdag gehouden op initiatief van de Nederlandsche Heidemaatschappij op 11 Mei 1929 te Utrecht [Boek]
1929
help
Jaarverslag van de Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven...\Verslagen, adviezen, rapporten betreffende de volksgezondheid [Jaarverslag, serie]
[1956]-1995
help
Internationale vergadering tegen watervervuiling te Meersburg \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Jaag, O. \ 1956
Men stelde voor, dat de staten, die aan deze rivier liggen, onderhandelingen zouden aangaan, teneinde te trachten tot een f!erbetering te komen van de kwaliteit van het Rijnwater op grond van een overeenkomst. Na zulk een plan zou het mogelijk zijn v ...
help
Freshwater [Boek]
Salverda, Z. \ Seibert, P. \ Lindenbergh, P.C. \ 1968
help
Heeft de uitspoeling van kunstmest invloed op de kwaliteit van het grondwater der waterleidingbedrijven? \ Stikstof : mededelingen van het Landbouwkundig Bureau der NederLandse Stikstofmeststoffen Industrie [Artikel]
Kolenbrander, G.J. \ 1970
help
De invloed van vuilstortplaatsen op bodem en grondwater : een praktijkonderzoek in de gemeenten Ambt-Delden en Markelo [Boek]
Breeuwsma, A. \ Engers, L.E. van \ 1974
help
Vertikale weerstand van het afdekkend pakket in Midden-West Nederland [Boek]
Wit, K.E. \ [1975]
help
Groundwater pollution : proceeding of technical meeting, 31 [Boek]
1976
With contributions: Characteristic Examples of the Natural Groundwater Composition in The Netherlands, C.R.MEINARDI; Interaction-Mechanisms in Soil as related to Soil Pollution and Groundwater Quality, F.A.M. DE HAAN; Nitrogen, Phosphate and Biocides ...
help
Kwaliteit van het grondwater bij de vuilstortplaats van de gemeente Ede [Boek]
Toussaint, C.G. \ Hoeks, J. \ 1976
help
Pollution of soil and groundwater from land disposal of solid wastes [Boek]
Hoeks, J. \ 1976
help
Van beerput naar zuiveringstechnologie [Rede]
Poepel, H.J. \ 1976
help
Projekt planktonbeheersing in spaarbekkens en meren : limnologisch onderzoek 1975 [Boek]
Projektgroep Planktonbeheersing in Spaarbekkens en Meren \ 1976
help
Berekening van grondwaterverontreiniging bij puntbelasting [Boek]
Hoeks, J. \ 1977
help
Fysisch-chemische samenstelling van oppervlakte- en grondwater in het Noorden des lands : een studie in het kader van het Integraal structuurplan Noorden des lands [Boek]
Bots, W.C.P.M. \ Jansen, P.C. \ Noordewier, G.J. \ 1978
help
Kwalitatieve beinvloeding van grond- en oppervlaktewater door het lozen van vliegas in de Staartjeswaard [Boek]
Duijvenbooden, W. van \ [ca. 1978]
help
Soil column experiments with leachate from a waste tip [Boek]
Hoeks, J. \ Beker, D. \ Borst, R.J. \ [1979]
help
De chemische samenstelling van het grondwater in het Barneveldse Beek -gebied [Boek]
Vasak, L. \ 1979
Grondwaterkwaliteit Gelderse Vallei
help
Orienterend onderzoek naar organische microverontreinigingen in het grondwater bij de vuilstortplaats te Noordwijk [Boek]
Morra, C.F.H. \ Duijvenbooden, W. van \ Slingerland, P. \ 1979
help
De gevolgen van het landbouwkundig bodemgebruik voor de chemische samenstelling van het grond- en oppervlaktewater [Boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1981
Ongeveer 70% (circa 2 miljoen ha) van het grondoppervlak in Nederland is in gebruik voor de landbouw, zodat de landbouwkundige aktiviteiten voor grote gebieden van invloed kunnen zijn voor de chemische samenstelling van het water. Het water dat landb ...
help
De invloed van verontreinigingen op de kwaliteit van het grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Laan, J. van der \ 1981
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.