Login

Hydrotheek

help
De verbeterde overstortput als vuiluitworproducerende randvoorziening : resultaten van een orienterende studie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zuidervliet, J. \ Kruitwagen, P.G. \ 1987
help
Vuiluitworpreducerende voorzieningen en afvoerregulerende middelen in rioolstelsels \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Coppes, J.G.A. \ 1985
Het onderzoek heeft zich gericht op die voorzieningen, die gesitueerd zijn tussen het rioolstelsel en het ontvangende water, en die tot doel hebben de hoeveelheid geloosd of overstortend water te verminderen en/of te behandelen
help
Volumecorrectie - III: Samenvatting, conclusies en aanbevelingen [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1976
help
Volumecorrectie - I: Achtergrond en probleemstelling [Boek]
1975
help
Volumecorrectie - II: Onderzoek [Boek]
1976
help
Toekomstige kwantiteit en kwaliteit van zuiveringsslib [Boek]
Loeffen, P. \ Geraats, B. \ 2005
In deze studie is beoogd om het effect van toekomstige ontwikkelingen in de afvalwaterketen op de kwaliteit en kwantiteit van communaal zuiveringsslib in kaart te brengen. De analyse van de toekomstige slibkwaliteit en slibkwantiteit heeft op hoofdli ...
help
Inventarisatie meetmethoden voor het bepalen van baggervolumes [Boek]
Hin, J.A. \ Frieling, J.H. \ 2006
Om de functies van wateren voor de waterafvoer, de scheepvaart of de natuur te kunnen vervullen dienen waterbodems te worden gebaggerd. De kosten van het baggerwerk worden mede bepaald door de hoeveelheid baggerspecie die wordt verwijderd. Deze hoeve ...
help
Licht slib bestrijding op rwzi Nijverdal \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Oosterhuis, M. \ Vente, D. de \ 2005
Het slib van de rwzi Nijverdal heeft al jaren slechte bezinkeigenschappen, waardoor tevens drijflagen ontstaan op de beluchtingstanks. Tot op heden was er geen blijvende oplossing voor dit probleem. Na onderzoek in 1999 aan het influent en de effecte ...
help
Debietmeters in grote persleidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tornij, G. \ 2001
Overzicht van de ontwerpaspecten en de selectiecriteria voor debietmeters in grote watertransportleidingen. Zowel magnetisch inductieve als ultrasone meters blijken geschikt. Magnetisch inductieve meters zijn meestal nauwkeuriger, terwijl ultrasone g ...
help
Rioolvreemd water : onderzoek naar hoeveelheden en oorsprong afvalwater [Boek]
Voorhoeve, J.G. \ Kerk, A.J. van de \ 2003
De ontwikkelde DroogWeerAfvoer Analyse Systematiek (DWAAS) methodiek bepaalt aan de hand van reeds bestaande gegevens óf er rioolvreemd water optreedt (grondwaterinfiltratie) en zo ja, hoeveel. De methodiek verdient toepassing in alle gevallen waarin ...
help
Tegengaan van fluctuaties in te verwerken bedrijfsafvalwater \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dijkema - Bolkestein, J.A. \ Smits, A.G.E. \ 1987
help
Meer grip op baggervolumes : thema water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Riskes, G. \ Geirnaert, K. \ Berghuis, K. \ 2014
De baggersector heeft genoeg van de eindeloze discussies over baggervolumebepalingen in waterschapswateren. Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor van baggerwerken. Voor een soepel lopend project is het daarom essentieel dat opdra ...
help
Rioolvreemd water nu kwantificeerbaar : methode DWAAS gebruikt enkel standaard bechikbare gegevens [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kerk, A. van de \ Palsma, B. \ Beenen, A. \ 2004
In opdracht van STOWA en Stichting RIONED hebben DHV en Trideau een methode ontwikkeld en beproefd waarbij aan de hand van reeds bestaande gegevens snel en doeltreffend bepaald kan worden óf ergens rioolvreemd water voorkomt (bijvoorbeeld grondwateri ...
help
Dwaas : vervolgonderzoek rioolvreemd water [Boek]
Kerk, A.J. van de \ Wieringen, H. van \ 2005
De droogweer afvoer in Nederland is gemiddeld 60 % hoger dan te verwachten. De maxima lopen op tot soms 700 %. De DWA afvoer is dan dus 7 keer hoger dan verwacht. Dit “rioolvreemde” water veroorzaakt nogal wat kosten. Alleen al aan extra rijksheffing ...
help
Estimation of the consumption of cold tap for microbiological risk assessment : an overview of studies and statistical analysis of data [Boek]
Mons, M. \ 2005
The volume of cold tap water consumed is an essential element in quantitative microbial risk assessment. This paper presents a review of tap water consumption studies. Their study designs were evaluated and the results of the different studies were c ...
help
Ontwerprichtlijnen voor zelfreinigende netten bij duinwaterbedrijven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blokker, M. \ Vreeburg, J. \ Rosenthal, L. \ 2006
De meeste Nederlandse waterleidingbedrijven leggen hun drinkwaterdistributienetten aan volgens het zelfreinigende principe. Dat wil zeggen dat de distributienetten vertakt worden aangelegd met een frequent optredende ontwerpsnelheid, zodat sediment n ...
help
Analyse dunwateraanvoer op rwzi's \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Doorn, R. van \ 2006
Rioolsystemen en rioolwaterzuiveringen worden gebouwd op het verwerken van afvalwater van inwoners en industrie. Dit wordt de droogweer afvoer genoemd (DWA). Daarnaast is er capaciteit opgenomen voor regenwaterafvoer (RWA). Bij het ontwerpen van de r ...
help
De dynamiek in het aanvoerpatroon van de RWZI Eindhoven in beeld: een studie naar karakteristieke tijd- en ruimteschalen van RWZI influent op basis van 1,5 jaar hoogfrequente kwantiteits- en kwaliteitsgegevens \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schilperoort, R.P.S. \ Dirksen, J. \ Langebeld, J.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2009
Het verrichten van langdurige en hoogfrequente metingen aan afvalwaterkwantiteit en -kwaliteit biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de variaties in een RWZI aanvoerpatroon. Deze variaties in het aanvoerpatroon geven op hun beurt informatie ...
help
Rioolvreemd water \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Oosterhuis, M. \ 2005
Rioolvreemd water vormt een aanzienlijk deel van de aanvoer op een rwzi. Met de door DHV ontwikkelde methodiek DWAAS (Droog Weer Aanvoer Analyse Systematiek) is bij een heel aantal rwzi’s in Nederland het aandeel rioolvreemd water in kaart gebracht. ...
help
Waterkwaliteit van de Rijn en de Maas bij lage afvoeren: een verkenning na de droge zomer van 2003 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Doomen, A. \ Zwolsman, J.J.G. \ Hoek, J. van der \ 2006
De droogte en warmte in 2003 heeft gevolgen gehad voor de waterkwaliteit van de Rijn en de Maas. Voor drie locaties waar oppervlaktewater wordt ingenomen voor drinkwaterproductie, twee grenslocaties en Keizersveer zijn de waterkwaliteitseffecten van ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.