Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Watervraag boomteelt in het gebied Gouwe Wiericke [Boek]
Aenderink, T.G.L. \ Reuler, H. van \ Bals, J. \ 2003
De piekbehoefte voor het gebied is berekend met de gegevens van een droog jaar (1976) en bedraagt 45.000 tot 60.000 m3/dag. Het Hoogheemraadschap hanteert als basis voor kwaliteitsbeheer een chloride gehalte van 300 mg per liter. Later is dit bijgest ...
help
Eerst het zout en dan het zoet : verzilting en de aanvoer van zoet water voor Zuid-Holland \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Noort, J. van den \ 2003
Met het graven van de Nieuwe Waterweg kwamen problemen met de zoetwatervoorziening van de directe omgeving van het kanaal, met name voor de tuinbouw in het Westland. Dit artikel geeft problemen en de gekozen oplossingen via wateraanvoer van elders
help
Blauw goud van Natte Hart naar Groene Hart : pleidooi voor betere benutting van zoetwaterbron \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wezel, H. van \ Nieuwkamer, R. \ 2003
Zoetwater. Nederland is er verslaafd aan. Bollentelers, boomkwekers, drinkwaterproducenten, natuurbeheerders en recreatieondernemers kunnen niet zonder. Regelmatig moet het Groene Hart een tekort vanuit de rivieren aanvullen. Waterstanden dreigen and ...
help
Analyse zoutmetingen inlaatproef Haringvliet in maart 1997 [Boek]
Jacobs, P. \ Steenkamp, B.P.C. \ Goederen, S. de \ 2003
In de periode van 10 tot 14 maart 1997 heeft Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland in samenwerking met RIZA en RIKZ een proef uitgevoerd, waarbij gedurende 9 getijden de Haringvlietsluizen zowel bij eb als vloed gedeeltelijk zijn open gezet. De proef ...
help
Watervoorzieningsplan Luttenberg : hydrologisch herstel van de verdroging van natuurwaarden door pompstation Nijverdal [Boek]
Bot, A.P. \ 2003
Door de verbeteringswerken in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw is in Salland tijdens droge perioden een toename van het watertekort ontstaan. Dat is ook het geval geweest in het gebied Luttenberg, gelegen rondom de heuvel met dezelf ...
help
Waterbalans Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal 1998-2000 [Boek]
Brouwer, M.T. \ 2003
In dit rapport wordt verslag gedaan van de waterbalansen voor het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal (NZK/ARK) voor de jaren 1998, 1999 en 2000. De waterbalansen geven een overzicht van alle aan- en afvoeren naar en van de kanalen
help
Normering wateroverlast vraagt om nationale regie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kok, M. \ Dansik, J. van \ 2003
In het Nationaal Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat voor eind 2005 alle regionale watersystemen volgens normen getoetst gaan worden. De situatie rond de nodige aanpassingen voor het polder-boezemsysteem van Delfland wordt hier geschetst
help
Slimme stuwen tegen natte voeten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Steenis, J. \ Strijker, J. \ Fermont, A.J.M. \ Overloop, P.J. van \ 2003
De komende jaren is veel geld nodig om Nederland voldoende te beschermen tegen wateroverlast. Waterbeheerders zijn druk bezig met het inventariseren van de problemen in hun beheersgebied en mogelijke oplossingen. Om overlast te voorkomen heeft de com ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.