Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Toekomst Afsluitdijk : antwoorden op vijf onderzoeksvragen [Boek]
Vossen, B. van \ 2010
Door verschillende instellingen zijn vier visies opgesteld t.a.v. de Afsluitdijk. Vervolgens heeft ook Rijkswaterstaat een tweetal referenties opgesteld. Verschillende vragen over visies en referenties zijn naar voren gekomen. Een vijftal vragen zijn ...
help
Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel - Dl. 2: Hammerflier [Boek]
Brink, C. van den \ 2010
Studie in het kader van gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel. De winning Hammerflier ligt ten noordwesten van Vroomshoop. De winning van het grondwater is gestart in 1992. De onttrekking vindt plaats op een diepte van circa 17 tot 70 meter ...
help
Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel - Dl. 1: Inleiding en handleiding [Boek]
Brink, C. van den \ Essen, J. van \ Heggeler, M.M.A. ten \ 2010
Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Overijssel. In de Omgevingsvisie (Waterbijlage paragraaf 3.3.5) is opgenomen dat de provincie Overijssel als KRW maatregel gebiedsdossiers voor in ieder geval de meest kwetsbare winningen zal opstellen. Een gebieds ...
help
Evaluatie beleidsmeetnet verdroging Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Runhaar, H. \ Ertsen, D. \ Leunk, I. \ Vonk, A.W. \ 2010
In 2002 en 2003 heeft de Provincie Noord-Brabant een Beleidsmeetnet Verdroging opgezet. Dit meetnet is in 2009 voor het eerst geëvalueerd aan de hand van de verzamelde gegevens. Het doel van die evaluatie was tweeledig : inzicht krijgen in de mate va ...
help
Meertje De Waal : evaluatie 2010 [Boek]
Wieme-van Baren, J. \ Maandag, H. \ 2010
Het natuurgebied Meertje De Waal (Voorne-Putten), ten noordoosten van Rockanje, is een restant van een voormalige getijdengeul die tot 2e helft 14e eeuw in open verbinding stond met de zee. Momenteel bestaat het Meertje uit rietlanden, moerasbos, gra ...
help
Mogelijkheden voor beperking van inlaatwater in polders [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velstra, J. \ Groen, K. \ Boomgaard, M. \ 2010
Sturing in drainage, peilen en inlaat kan de gevolgen van klimaatverandering, het vaker optreden van droge zomers, zoals in 2003, voor een deel compenseren. Dat is van belang in de discussie over het veiligstellen van de wateraanvoer in de zomer in l ...
help
Alternatieve zoetwatervoorziening in Noordwest-Brabant en Tholen-St. Philipsland : effecten op de land en tuinbouw [Boek]
Rijk, P. \ 2010
Een berekening is gemaakt van opbrengstderving als gevolg van zilt water in Zuidwest-Nederland. Een zout Volkerak-Zoommeer met enige begeleidende maatregelen van 70% zoutreductie bij de Volkeraksluizen en de inlaten bij Beneden-Sas en Dintelsas is zo ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.