Login

Hydrotheek

help
Beoordelingssystematiek koelwateronttrekkingen - vervolg [Boek]
Vriese, F.T \ Griffioen, A.B. \ Deerenberg, C. \ 2012
In het kader van de ontwikkeling van een beoordelingssystematiek voor bedrijven die koelwater onttrekken uit een Nederlands water, heeft MEETPOL in het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008 onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het inzuig ...
help
Deltascenario's : verkenning van mogelijke fysieke en sociaaleconomische ontwikkelingen in de 21ste eeuw op basis van KNMI'06 en WLO-scenario's, voor gebruik in het Deltaprogramma 2011-2012 [Boek]
Bruggeman, W. \ 2011
De Deltascenario’s geven een indicatie van de mogelijke veranderingen in fysische omgevingsfactoren, zoals rivierafvoeren, de zeespiegel, bodemdaling en verzilting, en voor sociaaleconomische factoren, zoals groei of krimp van de bevolking en de econ ...
help
Innovatie zoet-zout scheiding in de Volkeraksluizen : 65 jaar innovatie \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Boeters, R. \ Pagee, H. van \ Bos, P. \ Uittenbogaard, R \ Veen, M. van der \ 2011
Met het oog op het eventueel weer zout worden van het Volkerak-Zoommeer heeft kennisinstituut Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar innovatieve zoutlekbeperkende maatregelen in schutsluizen.
help
Samenhang wateroverlast/watertekort : inventarisatie [Boek]
Versteeg, R. \ 2009
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn afspraken gemaakt over de toepassing van de trits 'vasthouden - bergen - afvoeren/aanvoeren'. Rijkswaterstaat Waterdienst heeft opdracht gegeven te verkennen in welke mate de maatregelen, die ten beho ...
help
4. Meren, sloten en kanalen \ Handboek hydromorfologie : monitoring en afleiding hydromorfologische parameters Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
2007
In het 'Handboek hydromofologie' worden de Nederlandse watersystemen ingedeeld in 3 hoofdtypen: het R-type, M-type en het K&O-type. Voor elk van deze watertypen zijn aparte hydromorfologische parameters opgesteld, die grotendeels zijn afgeleid van de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.