Login

Hydrotheek

help
De invloed van aanvoerwater op het watersysteem Veenkoloniën [Studentenverslag]
Laan, E. van der \ Fransen, X. \ 2014
Deze analyse is bedoeld om op hoofdlijnen de invloed van het aanvoerwater voor de parameters chloride, fosfor en stikstof in beeld te brengen. Uit het onderzoek blijkt dat de invloed van aanvoerwater in de Veenkoloniën groot is. In Veenkoloniën Zuid ...
help
Resultaten van een gedempt getijdenregime in polder Breebaart \ De levende natuur [Artikel]
Peletier, H. \ Wanningen, H. \ Speelman, B. \ Esselink, P. \ 2004
Sinds januari 2001 stroomt zeewater vanuit het Eems-Dollard estuarium via een duiker de polder in, om een brakwatergetij te ontwikkelen (via inlaat van zout water). In dit artikel worden de abiotische en biotische ontwikkelingen in de eerste drie jaa ...
help
Wateropgave droogte waterschap Hunze en Aa's - West en midden [Boek]
Droogers, P. \ Immerzeel, W. \ Loeve, R. \ 2005
Watertekorten zullen in de toekomst een steeds prominentere rol gaan spelen voor waterbeheerders. Naast de toenemende vraag voor meer water van goede kwaliteit door verschillende sectoren zal klimaatverandering een belangrijke rol spelen. Extremenin ...
help
Wateropgave droogte waterschap Hunze en Aa's - Westerwolde [Boek]
Droogers, P. \ Immerzeel, W. \ 2005
Het is duidelijk dat klimaatverandering een invloed zal gaan hebben op hoe we omgaan met water in de toekomst. Het Waterschap Hunze en Aa s wil in het kader van het project Waterdrager de wateropgave droogte kwantificeren. Dit rapport geeft deresulta ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.