Login

Hydrotheek

help
De Nieuwe Waterwet : verslag van de VMR studiemiddag op woensdag 1 november 2006 \ Milieu en recht [Artikel]
Kramer, T.P. de \ 2007
Inleidingen van de studiemiddag van de Vereniging voor Milieurecht, gehouden door: 1. J.L. Spier (jurist bij Verkeer en Waterstaat); 2. H.F.M.W. van Rijswick (hoofddocent staats- en bestuursrecht en werkzaam bij NILOS, Utrecht). Reacties werden gegev ...
help
Bestuurlijke balans in het waterbeheer : evenwicht door tegenwicht [Boek]
2012
Met de ondertekening van het Bestuursakkoord Water in april 2011 hebben de partners in het waterbeheer de verantwoordelijkheden tussen de bestuurslagen scherper gescheiden. Door de Omgevingswet die nu in voorbereiding is, zal de positie van het water ...
help
Jaarverslag 2007 / Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving \ Jaarverslag ... / Commissie van Advies inzake Waterstaatswetgeving [Jaarverslag]
2008
Het jaar 2007 is voor de commissie een jaar van ‘bruggen bouwen’ geweest. Samen met de Adviescommissie Water (AcW) is gewerkt aan een advies over Nederlands waterbeheer in Europees en grensoverschrijdend perspectief. Uit dit advies blijkt onder meer ...
help
Jaarverslag ... / Commissie van Advies inzake Waterstaatswetgeving [Jaarverslag, serie]
Commissie van Advies inzake Waterstaatswetgeving \ [2003]-
help
De dreigende teloorgang van de Waterstaatskaart \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Ormeling, F.J. \ 1992
Vanaf 1988 wordt gewerkt aan een nieuw op te zetten Waterstaatskundig Informatiesysteem, die de verdwenen waterstaatskaart mogelijkerwijs afdoende kan vervangen. Dit artikel laat het belang van het (blijvende) bestaan van waterstaatskundige gegevens ...
help
De nieuwe Waterwet : negen bestaande wetten geïntegreerd \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Noordhoek, I. \ Poortinga, M. \ 2008
De voorgenomen integratie van negen bestaande waterwetgevingen in één overkoepelende Waterwet moet het juridische instrumentarium bieden voor het gewenste integrale waterbeheer. Wat kunnen de waterbeheerders - en de door hen ingehuurde adviseurs - ve ...
help
Deltacommissaris, Wim Kuijken: “we maken Nederland veiliger én mooier” \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
Bos, A. \ 2015
Deze maand is het 62 jaar geleden dat Nederland werd getroffen door een van de grootste natuurrampen in zijn geschiedenis: de watersnoodramp van 1 februari 1953. Het is ook de maand waarin het 5 jaar geleden is dat deltacommissaris Wim Kuijken aan zi ...
help
Waterbestuur : integriteit, veiligheid en vertrouwen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2013
Integriteit vergt dagelijks aandacht. Na steeds meer regelgeving verschuift de focus langzaam naar verinnerlijking van beleid.
help
Towards adaptive management: the strategies of policy entrepreneurs to direct policy change [Boek]
Brouwer, S. \ Huitema, S. \ Biermann, F. \ 2009
Growing awareness of the complexities and uncertainties in water governance has put into question the existing paradigms in water management. Increasingly, more flexible, integrated and adaptive policies (“soft solutions”) are promoted. Because of th ...
help
Minister Schultz van Haegen over het Deltaprogramma : "het gaat nu om de uitwerking" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Goossen, W.J. \ 2015
Het Deltaprogramma 2015 verscheen vorig jaar na een jarenlange zoektocht van alle overheden, samen met betrokkenheid van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, naar de beste manier om de toekomstige gevolgen van klimaatverandering voor de wa ...
help
Afstemming sleutelwoord inspraakcircus : waterplannen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2008
Vanaf 22 december gaan er heel wat waterplannen de inspraak in. Dit zijn de vier stroomgebiedbeheerplannen (SGBP's), plannen van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen en het Nationaal Waterplan (NWP). Een heel inspraakcircus dus. De vraag die ...
help
De wegen van het water [Boek]
Lucas, E. \ 2001
help
Kringen in het water : een analyse van de nieuwe beleidstaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Agora [Artikel]
Brink, M. van den \ 2004
Een nieuw waterbeleid is nodig om klimaatveranderingen, zeespiegelstijging en verdergaande bodemdaling het hoofd te bieden, zo stelt Verkeer en Waterstaat. Met het ontwerpen van een nieuwe beleidstaal hoopt het ministerie het waterbeleid te herijken. ...
help
Watercongres toont agenda en problemen in waterbeheer : structuurdiscussie is definitief uit de fles, financiële lasten erg hoog \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2004
Het werk dreigt de waterbeheerders over de schoenen te lopen, maar volledige duidelijkheid over wie wat wanneer moet doen, is nog niet altijd aanwezig. Tegelijkertijd kan er wegens tijdsdruk niet altijd op die duidelijkheid gewacht worden. Misschien ...
help
Het blauwe goud verzilveren : een actualisering : bijdrage aan het politieke debat over waterbeleid in de 21e eeuw [Boek]
Rooy, P. van \ Sterrenberg, L. \ Rathenau Instituut \ 2001
Bijdrage aan de politieke discussie over de voortgang van het nieuwe waterbeleid door middel van 8 aandachtspunten met adviezen
help
Normering regionale wateroverlast: opzet en inhoud van het normeringssysteem [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2001
help
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat : waarborgen veiligheid belangrijker dan waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
De waterkwaliteit blijft achter bij de gestelde normen en doelen. De verontreiniging wordt vooral veroorzaakt door diffuse bronnen, waaraan de waterbeheerders alleen weinig of niets kunnen doen. Dat stelde kroonprins Willem-Alexander in zijn hoedanig ...
help
De terugval van het waterbeleid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2003
Interview met Frans Tielrooij, voorzitter van de opgeheven commissie WB-21 waarvan tweeëneenhalf jaar geleden het rapport Waterbeleid voor de 21e eeuw verscheen
help
J.J. de Graeff tijdens opening nieuwe kantoor Unie van Waterschappen: herbezinning op zoetwatervoorziening west-Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
Een grondige herbezinning op de zoetwatervoorziening in met name het westelijk deel van Nederland is dringend noodzakelijk. Ze kan gevolgen hebben voor het beheer van het IJsselmeer en van de nu nog zoete Deltawateren. Aldus voorzitter J.J. de Graeff ...
help
Belangen blijven waterwereld verdelen : congres 'Waterbeheer 21e eeuw' levert geen verrassingen op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2003
Hoewel integraal waterbeheer al jaren een begrip is, blijven de verschillende partijen vooral naar hun eigen belangen kijken. Dat bleek tijdens het tweedaagse congres 'waterbeheer in de 21e eeuw', dat op 3 en 4 september in Nijmegen plaatsvond
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.