Login

Hydrotheek

help
Milieu en baggeren, een vak apart \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Geldermalsen, L.A. van \ 1992
help
Nieuwe waarde van water : discussienota [Boek]
Land- en Tuinbouw Organisatie-Nederland \ 2000
help
Maatregelen ter vermindering van de stikstofbemesting : toelichting en commentaar op het Advies van de Commissie Stikstof \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beek, C.G.E.M. van \ Kreutz, R.H.F. \ 1991
help
Flexibel peilbeheer : huidige mogelijkheden in Brabantse polders [Boek]
Sikma, H. \ 1998
help
Het hanteren van doelstellingen bij het waterbeheer : verslag van een enquete onder waterbeheerders [Boek]
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ 1988
In totaal zijn 27 waterkwaliteitsbeherende instanties geenqueteerd (rijk, provincies, water- en zuiveringsschappen). De evaluatie betrof zowel het beleidsniveau (het proces van toekenning van ecologische doelstellingen, de afwegingen) als het onderzo ...
help
Mogelijke heffing op onttrekking oppervlaktewater : industrie beducht voor extra kosten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Is de Kaderrichtlijn Water betaalbaar? Dat was de titel van de jaarlijkse waterdag van de VEMW (Vereniging Energie, Milieu en Water), dit jaar gehouden in Den Bosch op 29 april. Gedeputeerde Onno Hoes van Noord-Brabant liet direct aan het begin duide ...
help
Van Lekbeek naar Spaarbeek : het stroomgebied als voorraadkamer \ Beken in de 21ste eeuw : de ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Knol, W.C. \ Kwakernaak, C. \ Stuyt, L.C.P.M. \ Wolfert, H.P. \ 2001
help
De Klimaatboom : multifunctionele, uitgekiende inzet \ Stadswerk magazine [Artikel]
Polen, B. van \ 2016
De Klimaatboom staat voor een gezonde stadsboom die verschillende functies vervult in het stedelijk gebied. Afvangen van fijnstof, opname CO2, biodiversiteit, huisvesting Flora & Fauna, schaduwwerking, beeldvorming en verkoeling door verdamping. Voor ...
help
An example of water conservation and wastewater minimization by membrane filtration \ Desalination : the international journal on the science and technology of desalting and water purification [Artikel]
Faber, J. \ Oort, P.P.J.M. van \ Reigersman, A. \ 1998
help
Living with water : ruimte voor water, waarden van water [Boek]
Kluit, R. van der \ 2003
help
De bescherming van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie : verplichting in Europese Kaderrichtlijn Water [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bernhardi, L. \ Rijk, S. de \ 2004
Eén van de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water is dat lidstaten zorgen voor de nodige bescherming van waterlichamen die gebruikt worden als drinkwaterbron. Oppervlaktewater bestemd voor drinkwatervoorziening dient van dusdanige kwaliteit te zi ...
help
Pleidooi voor beschermingsdifferentiatie : grondwaterwinning in de stad zou kunnen leiden tot drinkwaterproductie vlak bij consement \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoogendoorn, J. \ 2002
Pleidooi om bij winning van drinkwater toe te werken naar een meer gedifferentieerde bescherming van grondwater. Het niet meer oppompen van stedelijk grondwater vanwege de kwaliteit leidde tot grondwateroverlast en men moest verregaande aanpassingen ...
help
Mogelijkheden verstandig watergebruik nog lang niet uitgeput : aanzienlijke besparing mogelijk door samenwerking tussen overheden en industrie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2003
Hoe kunnen bedrijven zuiniger omgaan met water? Hoe kan de waterketen gesloten worden? Hoe bereik je dat koelwater het (rivier)milieu niet teveel belast? Dit zijn enkele vragen die aan bod kwamen op het zesde watersymposium op 6 mei in Breda
help
Inspectie van problemen : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2007
Archiefstukken van waterschappen gaan vooral over water. De inspectieverslagen van het hoogheemraadschap van Rijnland laat meer zien dan louter waterhuishouding. Zoals illegale activiteiten van bewoners, dreigende overstromingen en een verwoest Neder ...
help
Grondwaterbeschermingsplan provincie Overijssel [Boek]
1987
Dit rapport geeft de resultaten van de berekeningen van de verblijftijdzones van de waterwingebieden in Overijssel. In het kader van de Wet Bodembescherming wordt voor die gebieden een grondwaterbeschermingsplan voorbereid. Dit rapport is één van de ...
help
Pesticiden in grondwaterbeschermingsgebieden in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, J. \ Moonen, H. \ Frankhuizen, E. \ Bonte, M. \ 2012
WML en Provincie Limburg hebben onderzoek laten doen naar gewasbeschermingsmiddelen in grondwater onder de naam 'PESTO'. Het onderzoek bestond uit bureaustudies, veldmetingen en modelberekeningen. KWR Watercycle Research Institute, DHV, DLV Plant, Ce ...
help
De nota 'Toekomst voor water' in het kort : diagnose en prognose [Boek]
Direct Dutch \ Rijksinstituut voor Kust en Zee \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling \ [ca. 1998]
help
Natte natuur tussen wal en schip?! : verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, Subgroep Standaardisatie [Congresverslag]
Friedrich, J.C. \ Fortuin, A. \ Fellinger, M. \ 1997
help
Policy analysis of water management for the Netherlands : summary report [Boek]
Goeller, B.F. \ 1983
PAWN studie
help
Handboek voor waterzuiverheid en -kwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verberk, J. \ 2010
Het ‘Handbook water purity and quality’ beschrijft vanuit verschillende invalshoeken relevante waterproblemen in ontwikkelings- en westerse landen, zowel wat betreft waterproblematiek als analysemethoden, regelgeving en waterverontreiniging.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.