Login

Hydrotheek

help
Climate change, water and food security [Boek]
Turral, H. \ Burke, J. \ Faurès, J.-M. \ 2011
The impacts of climate change on the global hydrological cycle are expected to vary the patterns of demand and supply of water for agriculture – the dominant user of freshwater. The extent and productivity of both irrigated and rainfed agriculture ca ...
help
Bepaling van waterschade op de golfbaan Martensplek in Tiendeveen in het najaar van 1998 met behulp van het model SWAP \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Wesseling, J.G. \ Dekker, L.W. \ Oostindie, K. \ Ritsema, C.J. \ 2006
Een golfbaan in Drenthe heeft na hevige regenval, oktober 1998, langdurig onder water gestaan. Begin 2005 werd Alterra verzocht om modelmatig feitelijk aan te tonen, dat de inundatie het gevolg was van de regenbuien. Geconcludeerd wordt, dat de golfb ...
help
Ontwerpcapaciteit van leidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kop, J. \ 2008
Bij de openbare watervoorziening hebben vermaasde leidingnetten het nadeel dat in bepaalde delen stroomverlammingen en dode zones kunnen optreden, waarin sedimentatie van (organisch) materiaal kan optreden en kwaliteitsverslechtering van het water. V ...
help
Mathieu Pinkers, programmadirecteur Land en Water internationaal bij het ministerie van LNV: "Geen waterproblemen als wij ons voldoende inspannen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
De hoeveelheid water die nodig is voor de productie van ons voedsel is een veelvoud van de hoeveelheid die wij zelf dagelijks gebruiken. Naast de problemen die er in vele landen zijn om de bevolking van voldoende en betrouwbaar drinkwater en sanitair ...
help
Water is leven : Kaderrichtlijn Water [Brochure]
2002
De rol die water speelt in ons leven en in het wereldwijde ecosysteem wordt steeds duidelijker. Het is een hulpbron die niet alleen voorziet in de basisbehoeften van de mens en cruciaal is voor de ontwikkeling, met name voor het genereren en behouden ...
help
Nieuwe themasite over kennisprogramma deltaproof: www.stowa.nl/deltaproof \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
STOWA heeft een nieuwe themasite gelanceerd met informatie, nieuws en achtergronden over Deltaproof: www.stowa.nl/deltaproof. In dit kennisprogramma onderzoekt STOWA samen met regionale waterbeheerders hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het Delt ...
help
Voetafdruk geeft juiste stappen aan [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Hoekstra, A.Y. \ Gerbens-Leenes, P.W. \ 2012
Vermindering van het waterverbruik krijgt meer en meer aandacht, maar helaas niet altijd de juiste. Zo is er voor consumenten meer besparingswinst te halen in de supermarkt dan binnenshuis. Toepassing van de watervoetafdruk biedt inzichten in wat wer ...
help
STOWA Zout Zout hoofdwatersysteem sessie [Video]
STOWAvideo \ 2012
Dit is een opname van de sessie, die tijdens de Zoet Zout tweedaagse is gehouden op 31 mei en 1 juni 2012. De centrale vragen in deze sessie zijn: (1) Is het water vanuit het Hoofdwatersysteem zodanig te sturen dat het komt op de plek waar de noodzaa ...
help
Watermanagement in the Netherlands [Boek]
2009
This booklet describes water management and water distribution in the Netherlands as well as the problems related to flooding, water shortages, safety, drought and salinisation. The description of the water management system includes a short history ...
help
Debatcyclus 'Voedsel voor tien miljard?' : deel 2: slepen met water [Brochure]
Verberne, F. \ 2014
Arjen Hoekstra, professor in Water Management aan de Universiteit Twente, bedenker van de water footprint en oprichter van het internationaal opererende Water Footprint Network, presenteert het concept van de watervoetafdruk, dat 10 jaar geleden is o ...
help
Randstad kan 'nat' blijven bij droogte - ook in de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, M. van den \ Ritzen, M. \ Spijker, M. \ 2013
In de Randstad is 's zomers rivierwater nodig voor peilbeheer, beregening en doorspoeling. In droge periodes kan dit problemen geven, met verzilting als mogelijk gevolg. Of de grote rivieren ook bij grote en aanhoudende droogte kunnen voorzien in de ...
help
Modelling the interactions between water availability and forest succession on a spatial basis [Boek]
Groen, T.A. \ Kramer, K. \ Heitkönig, I.M.A. \ 2000
Transpiration is calculated as the minimum of the amount of water a tree can pump up (Hagen-Poiseuille), the potential transpiration (Penman-Monteith) and the available amount of water. The availability of water is a result of the water uptake by tre ...
help
Deltaproof: STOWA toetst regionale bruikbaarheid NHI \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2010
Hoe kun je - tegen de achtergrond van klimaatverandering - het beschikbare zoetwater in droge perioden zo goed en eerlijk mogelijk verdelen? Welke prioriteiten stel je? Het Rijk wil deze vragen beantwoorden met hulp van het Nationaal Hydrologisch Ins ...
help
Deltaproof : kennis voor zoet en veilig water, voor nu én later \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
Talsma, M. \ 2010
Het bestuur van STOWA heeft onlangs het kennisprogramma Deltaproof vastgesteld. Deltaproof brengt de kennisvragen van waterschappen over waterveiligheid en de beschikbaarheid van zoet water in beeld, en zoekt samen met hen naar praktische antwoorden ...
help
WARiBaS, Water Assessment on a River Basin Scale : a computer program for calculating water demand and water satisfaction on a catchment basin level for global-scale analysis of water stress [Boek]
Klepper, O. \ Drecht, G. van \ 1998
help
Limits to the world’s green water resources for food, feed, fiber, timber, and bioenergy \ Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Artikel]
Schyns, J.F. \ Hoekstra, A.Y. \ Booij, M.J. \ Hogeboom, R.J. \ Mekonnen, M.M. \ 2019
The objective of this study is to quantify the degree of human appropriation of the world’s limited green water flow. We answer three questions: What is the appropriation of green water by the human economy, specified geographically? What are the geo ...
help
Deltares onderzoeksprogramma 2010 [Boek]
Deltares \ cop. 2009
Dit document beschrijft de 5 hoofdlijnen van het Strategisch Onderzoek 2010 van Deltares. Deze hoofdlijnen zijn: - waterveiligheid; - gezonde water- en bodemsystemen; - beschikbaarheid van water- en bodemsystemen; - leven en bouwen in de delta; - int ...
help
Deltaproof : samen klimaatbestendig [Brochure]
Weeren, B.-J. van \ 2010
Het bestuur van STOWA heeft onlangs het definitieve kennisprogramma Deltaproof vastgesteld. Deltaproof brengt de kennisvragen van waterschappen over waterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid in beeld, en zoekt samen met hen naar praktische antwoord ...
help
De watervoorziening van de Reigersbergsche polder : een verdere uitwerking van een aantal varianten in het kader van Water uit de Wal [Boek]
Broers, E. \ Acker, J. van \ Scheepers, A. \ 2008
In opdracht van de Stuurgroep Water uit de Wal is in 2006 en 2007 onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid om op een duurzame manier het kwelwater uit de Brabantse Wal, het polderwater en het effluentwater van de rioolwaterzuivering aan de Bathsewe ...
help
IMPREX integrale risicobenadering zoetwatervoorziening in Nederland : plan van aanpak 2016, versie 2.0 [Boek]
Deltares, \ HKV, \ 2016
STOWA werkt mee aan IMPREX, een groot Europees Horizon 2020 project. Een deel van IMPREX - IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes - gaat over het toepassen van een risicobenadering bij zoetwatervoorziening. De studie moet water ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.