Login

Hydrotheek

help
Water : van natuurgebeuren tot dienstbaarheid [Boek]
Dirkzwager, J.M. \ 1977
Waterloopkundig Laboratorium 50 jaar
help
Geotextielen in de waterbouw [Boek]
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving \ Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving \ Rijkswaterstaat \ 1995
help
Advies en onderzoek waterkeringen en overige waterbouwkunde binnen de RWS naar aanleiding van de afloop van de Deltawerken [Boek]
Mazure, P.C. \ 1983
Met het oog op het aflopen van de Deltawerken is onder meer als onderdeel van de Operatie Drieluik nagegaan in hoeverre de huidige waterbouwkundige kennis van de Deltadienst behouden moet blijven en zo ja, bij welke dienst
help
Presentatie naam en logo Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW [Video]
2015
Presentatie van de nieuwe naam en het nieuwe logo van het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW, de voormalige Studiegroep Pijpleidingen, tijdens het vijftigjarig jubileum op 12 november 2015.
help
Hoogleraar Bas Jonkman werkt aan herwaardering van waterbouw en techniek : ‘we moeten terug naar de inhoud’ [interview] \ WaterForum [Artikel]
Veering, A. \ 2013
Met zijn 35 jaar is Bas Jonkman de jongste hoogleraar op de TU Delft. Sinds oktober bekleedt hij de invloedrijke leerstoel voor waterbouw. Hij wil met zijn generatie een nieuw hoofdstuk schrijven in de waterbouwgeschiedenis van Nederland, maar beseft ...
help
Voordelig bouwen met de natuur \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Baptist, M. \ 2012
Bouwen mét de natuur, het zou iedereen winst op kunnen leveren. Met de zandmotor voor de kust en met kunstmatige oesterriffen die zandplaten in de Oosterschelde beschermen, en wellicht met nieuwe kwelders in het Waddengebied. Profijtelijk voor de nat ...
help
Waterbouwprijs en de pijlers onder het vakonderwijs : waterbouwdag 2011 \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bleker, H. \ 2011
De Nederlandse overheid heeft de waterbouw tot één van de meest kansrijke sectoren van de Nederlandse economie benoemd. Om de bijzondere waterbouwkundige werken uit te voeren, zijn goed opgeleide mensen nodig, nu en in de toekomst.
help
CUR jaarboek 2006 \ CUR-boek ... / Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving [Artikel]
2006
help
De nieuwe waterbouw : Waterbouwdag 2007 [bijlage bij Land + water] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Website Waterbouwdag 2007, met o.a. de presentaties
2007
Prachtige plannen worden gelanceerd. Eilanden voor Nederlandse kust, een superduin bij Hoek van Holland, een Delta-eiland in het IJsselmeer, een opening in de Afsluitdijk, etc. Al deze plannen hebben gemeen dat de aanleg van nieuwe natuur een drijven ...
help
Notitie ‘historische sets’ partiële veiligheidsfactoren [Boek]
Hemert, H. van \ 2015
Binnen het Ontwikkelingsprogramma (ORK-II) is aandacht besteed aan partiele veiligheidsfactoren. Hierbij is onder andere een overzicht opgesteld van alle partiele veiligheidsfactoren, per toetsspoor. Naar aanleiding van dit overzicht heeft de Bgroep ...
help
Deltares van kennis naar kassa [bedrijfsportret] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2013
Ze hebben allemaal een passie voor water. Toch verschillen bedrijven in de waterketen aanzienlijk qua visie, activiteiten en cultuur. H2O portretteert verschillende bedrijven met verschillende gezichten. In de achtste aflevering aandacht voor Deltare ...
help
Bouwen met natuur, meer dan woorden [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vriend, H.J. de \ 2013
Bouwen met natuur is het realiseren van (waterbouwkundige) infrastructuur in harmonie met de natuurlijke omgeving. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van de dynamiek en het adaptieve vermogen van die omgeving en worden tegelijkertijd nieuwe ...
help
Dijk, T. van \ 2014
Veel waterbouwkundigen maken zich ernstige zorgen over de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse waterbouwsector. Arie Mol, directeur van ingenieursbureau LievenseCSO heeft hier een zeer uitgesproken mening over. “We vinden dat we heel ...
help
'De lus is verbroken' : interview \ Delft integraal [Artikel]
Dijk, T. van \ 2013
Hoogleraar waterbouwkunde prof.dr.ir. Han Vrijling ziet met lede ogen toe hoe de aandacht in Nederland voor dijken afbrokkelt. Op 23 mei 2013 ging hij met pensioen. "De mensen houden zich bij Rijkswaterstaat nog enkel bezig met management, niet meer ...
help
Mijnsteen prima bouwstof voor de waterbouw [thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Pigmans, R. \ 2010
Bij de winning van steenkool komt als restmateriaal mijnsteen beschikbaar. Dit materiaal wordt sinds de watersnoodramp van 1953 grootschalig ingezet voor de waterbouw. Ook voor de huidige waterbouwkundige projecten zoals Maasvlakte 2 en Ruimte voor d ...
help
'Het milieu mogen we niet achteruit helpen' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keuts, B. \ 2009
Topadviseur bij Rijkswaterstaat prof.dr.ir. Bart Schultz gaat met pensioen. Na een loopbaan van 36 jaar met verschillende functies binnen Waterstaat houdt hij het voor gezien. Hij blijft via IHE buitenlandse studenten lesgeven over integrale laagland ...
help
Bouwen met Natuur verovert kust, beek en polder \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Aukes, E. \ Lulofs, K. \ Raalte, G. van \ Smit, M. \ Vikolainen, V. \ 2013
Deze bijdrage rondt een vierluik over Bouwen met de Natuur (BwN) af. Dit laatste verhaal over de ervaringen met de toepassing in bestuur en maatschappij: hoe sluit BwN aan bij de opgaven? Hoe kijken bestuur en stakeholders naar BwN? Welke punten verd ...
help
Achtergronden hydraulische belastingen dijken IJsselmeergebied - Een ontwerpmethodiek [Boek]
Westphal, R. \ Hartman, J. \ 1999
help
Vijfenzeventig jaar deskundig in weg en water, 1927-2002 : Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Wegbouwkundige Dienst, Rijkswegenbouwlaboratorium [Boek]
Neve, R. de \ 2002
help
Nederlandse waterbouw versterkt samenwerking : waterbouwonderzoek in Nederland \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Thoorn, A.W. van den \ 1999
CUR komt met een voorstel aan de minister van Verkeer en Waterstaat om de onderzoekstructuur in de waterbouwsector te verbeteren
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.